Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
8.11.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 8.11.1864

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! 

 

Kun Suomen asiain komitealla on äskettäin ollut Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisesta käskystä tarkastettavanaan keisarillisen Suomen senaatin viime toukokuun 11. päivänä alamaisessa kirjelmässään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi lähettämä ehdotus määräykseksi, joka sisältää ohjeita suomen kielen ottamisesta käyttöön maan tuomioistuimissa ja virastoissa, komitea on hankkinut tiedot siitä, että sekä niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden lausuntoa asiasta on pyydetty, että senaatissa on esitetty erilaisia mielipiteitä muun muassa ja pääasiassa niistä määräajoista, joiden kuluttua asianomaisten virka- ja palvelusmiesten on ryhdyttävä noudattamaan uusia suomen kielen käyttöä koskevia velvoitteita, joiden on arvioitu vähitellen tulevan kysymykseen ja jotka on tästä syystä määriteltävä ja määrättävä noudatettaviksi mainitussa säädöksessä.

Harkitessaan tätä asiaa komitea on puolestaan ollut sitä mieltä, että senaatin edellä mainittuun ehdotukseen otetut määräykset ovat hyvin perusteltuja ja täysin riittäviä säädöksen tarkoituksen saavuttamiseksi, ja näin ollen arvioinut, että sen on alamaisesti puollettava Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen mainitun ehdotuksen armollista hyväksymistä. Koska komitea on kuitenkin pitänyt kysymyksen täydelliseksi selvittämiseksi ja selkeäksi esiintuomiseksi tarpeellisena myös ehdotuksesta poikkeavien mielipiteiden esittämistä Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, kun kysymys jätetään Hänen Korkean ratkaisunsa varaan, tiedustelen Herra Senaattorilta, joka senaatin äänestyspöytäkirjan sekä Herra Senaattorin samoin yksityisesti esittämän mielipiteen mukaan ei ole pitänyt tätä usein mainittua ehdotusta kaikilta osiltaan tyydyttävänä ja täysin tarkoitustaan vastaavana lähinnä asetettujen aikamäärien osalta, haluaisiko Herra Senaattori lähettää minulle lyhyen kirjallisen selonteon Herra Senaattorin tätä asiaa koskevista mielipiteistä, jotta se voitaisiin joko alkuperäisenä tai käännöksenä esitellä Hänen Majesteetilleen Keisarille samassa esittelyssä kuin senaatin anomus ja sen jättämä säädösesitys.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: