Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
3.9.1864
Pvm kommentti: 
Myös 15.9.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Loviisassa 3./15.9.1864

 

Kunnianarvoisa Herra Senaattori! 

 

Olen saanut Herra Senaattorin tämän kuun 3. päivän kirjeen mukana lähettämän ehdotuksen ja minulla on sen johdosta kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, ettei tässä kysymyksessä voida tehdä mitään ennen Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluuta ulkomaanmatkaltaan. Mutta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluun jälkeen, mikä tapahtunee ensi lokakuun alussa, esittelen Herra Senaattorin ehdotuksen sekä ne motiivit, jotka Herra Senaattori on edellä mainitussa kirjeessä tuonut esiin, mikäli Hänen Majesteettinsa ei kysymyksen esittämisen yhteydessä suvaitse Armollisesti lausua toivomusta, että Suomen asiain komitealta on ensin pyydettävä siitä lausunto.

Mitä taas tulee Suomen kielikysymykseen, pidän sitä äärimmäisen arkaluonteisena, kuten olen jo suullisesti ilmoittanut, ja sen tähden tämä asia otetaan esiin edellä mainitussa komiteassa heti sen kokoontuessa.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Kunnianarvoisan Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: