Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
3.9.1864
Helsingissä 3.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Otan vapauden lähettää Herra Kreivin suopeamielisesti harkittavaksi oheisen nöyrän ehdotuksen. Kyseessä on niin tärkeä asia, että olen pitänyt velvollisuutenani korjata laiminlyöntini asian hoitamisessa virallista tietä. Mikäli Herra Kreivi suopeamielisesti hyväksyisi ehdotuksen, sen esittämistä Hänen Majesteetilleen voitaisiin toki perustella Euroopassa päivittäin yhä vaikeutuvalla rahatilanteella ja sillä varmalla ennakkotiedolla, ettei senaattikaan puolla valtionlainaa – jolloin on välttämätöntä ajatella sellaisia ratkaisuja, joiden av...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
13.9.1864
Helsingissä 13.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen jälleen vaivata Jalosukuista Herra Kreiviä anomuksella, jonka sisällön selvittää oheen nöyrimmin liitetty muistio. Minun on lisättävä, että anojat, jotka ovat pyytäneet minua myötävaikuttamaan heidän anomuksensa myönteiseen ratkaisemiseen, eivät ole rohjenneet vaivata sillä Jalosukuista Herra Kreiviä, koska he tietävät, että tulitikkutehtaan entinen johtaja, ruotsalainen huijari Oldenburg, on jo perin juurin kyllästyttänyt Herra Kreivin useilla samaa asiaa koskeneilla toimenpide-ehdo­tuksillaan. Otin siksi vapauden lähettää muis...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.9.1864
Loviisassa 3./15.9.1864   Kunnianarvoisa Herra Senaattori!    Olen saanut Herra Senaattorin tämän kuun 3. päivän kirjeen mukana lähettämän ehdotuksen ja minulla on sen johdosta kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, ettei tässä kysymyksessä voida tehdä mitään ennen Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluuta ulkomaanmatkaltaan. Mutta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa paluun jälkeen, mikä tapahtunee ensi lokakuun alussa, esittelen Herra Senaattorin ehdotuksen sekä ne motiivit, jotka Herra Senaattori on edellä mainitussa kirjeessä tuonut esiin, mikäli Hänen Majesteettinsa ei kysymyksen esittäm...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.11.1864
Pietarissa 8.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Kun Suomen asiain komitealla on äskettäin ollut Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisesta käskystä tarkastettavanaan keisarillisen Suomen senaatin viime toukokuun 11. päivänä alamaisessa kirjelmässään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi lähettämä ehdotus määräykseksi, joka sisältää ohjeita suomen kielen ottamisesta käyttöön maan tuomioistuimissa ja virastoissa, komitea on hankkinut tiedot siitä, että sekä niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden lausuntoa asiasta on pyydetty, että senaatissa o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
9.11.1864
Helsingissä 9.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavan kiitokseni syyskuun 15. päivän kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi hyväntahtoisesti kunnioitti minua. Olen täysin samaa mieltä kuin Herra Kreivi ilmoitti olevansa suomen kielen virallista käyttöä koskevien toimien arkaluonteisuudesta. Pyydän kuitenkin Herra Kreiviä suomaan anteeksi, että pidän edelleenkin niiden osalta arkaluonteisimpana asiana sitä, voidaanko Hänen Majesteettinsa antama armollinen käsky ja hänen lupauksensa tehdä tyhjiksi. Järkevästi ei voida epäillä kahdenkymmenen vuoden riittämistä uudistuk...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.11.1864
Pietarissa 4./16.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin yksityisiä kirjeitä ja kiitän kohteliaimmin niissä kerrotuista tiedoista. Mitä tulee suomen kielen asiaan, olen viime kirjeessäni ilmoittanut Herra Senaattorille, minkä mielipiteen Suomen asiain komitea on asiasta esittänyt. Mitä taas valtiontaloutta koskevaan kysymykseen tulee, uskon voivani varmoin perustein olettaa, että kun asia saapuu senaatin toimesta tänne, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa kutsuu mainitun kysymyksen erityisen painavan merkityksen takia Armol...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
17.11.1864
Helsingissä 17.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin, lämpimin kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin hyväntahtoisesta viestistä 8. päivältä. Rohkenen tuskin toivoa, että vähän merkitsevät sanani voisivat vaikuttaa millään tavalla; olen kuitenkin onnellinen siitä, että olen saanut Herra Kreivin jalomielisyyden ansiosta ainakin tilaisuuden aivan äärimmäisen lopullisen yrityksen tekemiseen. Muistiossa, joka minulla on ollut kunnia lähettää, asia esitetään toisin kuin äänestysratkaisussani senaatissa esitin, kun tarkoituksena oli enemmistön saaminen puol...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
7.11.1864
Pietari 7./19.11.1864   Suuresti kunnioitettu herra Senaattori,    Perinpohjaisesti harkittuani Herra Senaattorin viime kirjeiden sisältöä – kirjeiden, jotka olen ottanut vastaan yhtä suurta iloa tuntien kuin tähänkin saakka – kiiruhdan ilmoittamaan, että ne ovat antaneet aiheen pitkiin keskusteluihin, joissa Kreivi on päätynyt sille kannalle, että Herra Senaattorille on järjestettävä tilaisuus käsityksensä esittämiseen henkilökohtaisesti Armolliselle Herrallemme ja Keisarillemme. Tilaisuus tähän tarjoutuu heti kun kysymys valtiontalouden hoidosta saapuu ratkaistavaksi. Täällä on silloin ko...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1864
Helsinki 21.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suvaitkaa suoda anteeksi, että jälleen vaivaan Jalosukuista Herra Kreiviä. Olen pahoillani siitä, että joudun jälleen ottamaan puheeksi nyt kyseessä olevan kysymyksen – ikuisen rahajärjestelmäkysymyksen – Hänen Majesteettinsakin takia, jota ei enää pitäisi sillä hermostuttaa. Hätä kuitenkin pakottaa tähän. Senaatin istunto päättyi juuri äsken klo 8 ½ ip. päätettyään esittää Hänen Majesteetilleen kaksikohtaisen anomuksen: 1. että se saisi antaa Hypoteekkiyhdistykselle tukea valtion varoista enintään 150 000 hopearuplaa. 2. että se saisi ant...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.11.1864
Helsinki 23.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni Herra Kreivin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 16. päivältä. Se edelleenkin suuriarvoinen hyväntahtoisuus, jonka uskon tohtivani siitä lukea, on minulle todellisena lohtuna tehdessäni työtä monien huolia aiheuttavien asioiden parissa. Toissa iltana minulla oli kunnia kirjoittaa Herra Kreiville muutamia rivejä, ja tarkoitukseni oli täydellistää nöyrää ilmoitustani eilispäivän postissa. Tilanne vei kuitenkin siihen, että asia lykkääntyi tähän päivään. Ymmärrän täysin kyseessä olevan asian ark...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: