Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Freja nro 48, 17.6.1842: Maisteripromootio Upsalassa (Upsalasta tulleesta kirjeestä)

Päivämäärä: 
17.6.1842
Akateeminen kaupunki on ollut ääriään myöten täynnä matkustavaisia maan kaikilta kulmilta ja sen monilla lehvästöjen varjostamilla aukioilla ja kaduilla on taukoamatta sipsutellut kauniita jalkoja, nähty mustia jakkuja valkeiden hameiden yllä, mustia frakkeja valkeiden… Neitojen helakat ruusunpunaiset hatut ovat asevelvollisten nuorukaisten kiiltävien pistinten ohella vilahdelleet edestakaisin puiden tumman vehreyden edessä. Tahtookohan kukaan sanoa moitteen sanaa siitä, että yliopiston joka ikinen kirja on pysynyt useita päiviä avaamattomana, kuin sinetöitynä, ja on availtu vain pulloja in...
Paikat: 

Freja nro 51 ja 52, 1.7. ja 5.7.1842: Kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1842
I Om straussiska mythbildningen, theologisk granskning af J. Müller, med företal af C. E. Fahlcrantz. [Straussin myytinmuodostuksesta, teologinen tutkielma, kirjoittanut J. Müller, esipuhe C. E. Fahlcrantz] II Tvenne skrifter af d:r C. Ullmann, öfversättning och sammandrag jemte företal af C. E. Fahlcrantz. [Kaksi tri C. Ullmannin kirjoitusta, käännös ja tiivistelmä sekä esipuhe C. E. Fahlcrantz]   Olemme ottaneet velvollisuudeksemme esitellä vähän kerrassaan Straussin vastaisia teoksia. Niin paljon kuin se meistä riippuu, pyrimme pitämään yllä kerran herännyttä kiinnostusta niihin syvällis...

Freja nro 53, 8.7.1842: Kysymyksiä Dagligt Allehandalle

Päivämäärä: 
8.7.1842
Tunnustamme, että luontainen halumme olla loukkaamatta saa meidät erittäin vastenmielisesti käymään alla olevin kysymyksin Allehandan kimppuun. Mutta hetki siihen on koittanut, kun Allehanda äskettäin julistamalla korkea-arvoisen virkamiehen liberalismia oli niin vähän tunnontarkka niiden suhteen, jotka se haluaa asettaa vapauden ystävien kärkeen. Meillä on siihen sitäkin suurempi syy, kun meidän on Allehandan alkusanoista Herra v. Kochille löydettävä avain sen arvoituksellisiin viittauksiin ”kaukaisesta tulevaisuudesta”. Siksi kysymme: Kuinka kaukana D. A. näkee sen tulevaisuuden, jolloin ...
Henkilöt: 

Freja nro 53, 8.7.1842: Svenska Biet kieltää, että esivalta on Jumalasta

Päivämäärä: 
8.7.1842
Olemme voineet silloin tällöin iloksemme osoittaa, että Svenska Biet ei ole erityisesti kunnostautunut laajoilla tiedoilla. Jos sen poikasia sitten näpäyttää sormille ja käskee lukemaan läksyt paremmin, niin he jäävät seisomaan neuvottomina tietämättä mihin ryhtyä. Äskettäin tapahtui, että arvostellessaan romaania ”Rosen på Tistelön” Biet joutui hurjan humaanisuuden valtaan ja piti jumalattomana, että lasten annetaan kärsiä vanhempien virheistä. Me läksytimme lehteä tästä vaarallisesta harhakäsityksestä, joka on ristiriidassa sekä Raamatun että kokemuksen kanssa ja lisäsimme, että taiteenki...

Freja nro 55, 15.7.1842: Uusi tapa kasvattaa mehiläisiä

Päivämäärä: 
15.7.1842
(Suositellaan esitettäväksi luonnontutkijoiden kokoukselle)   I LUONNONHISTORIA   Mehiläinen on hyönteinen ja sen hienoin muoto on kuhnuri. Kuhnurin tunnusmerkkejä ovat luonnoton lihavuus, steariiniin ja muihin teollisiin tuotteisiin kohdistuva kiihkeä viha ja vahan suosinta. Kuhnuri osaa erityisen taitavasti muovailla vahasta irtoneniä, joita riittäisi vaikka kokonaiselle kansakunnalle. Kuhnurilla on siivet, joita se käyttää mieluiten kärpäslätkänä. Se pitää hienosta ja hohdokkaasta ja niinpä se omistautuukin jopa työmehiläisen kustannuksella kunniaseppeleelle, missä se osoittaa hyvää maku...

Philipp Konrad Marheinekeltä

Päivämäärä: 
25.1.1843
Berliinissä 25.1.1843   Sen kiinnostuksen takia, jota Teidän Korkea-arvoisuutenne on suullisesti ja kirjallisesti aina osoittanut filosofiaa, etenkin Hegelin aloittamaa filosofiaa kohtaan, meidän velvollisuutemme on ilmoittaa Teille sellaisen yhdistyksen perustamisesta, joka on ottanut tehtäväkseen tämän filosofian edelleen kehittämisen ja opettamisen. Yhdistyksen tarkoituksena on sen ensimmäisen pöytäkirjan sanojen mukaan: ”että Hegelin oppilaat ja ystävät haluamatta salata suuntaustensa erilaisuutta liittyvät kuitenkin yhteen tietoisina yhteisestä perustastaan, Hegelin aloittamasta filoso...
Paikat: 

Karl Ludwig Michelet’lle 9.5.1843, ote kirjeestä (julkaistu Der Gedanke -lehdessä, Berliini 1861)

Päivämäärä: 
9.5.1843
Reaktio spekulaation uusinta käännettä vastaan näyttää tällä hetkellä saavuttaneen tavoitteensa. Tuskinpa näet enää voi kestää kauan ennen kuin laaja yleisö tuntee, mistä tuuli puhaltaa ja ajanhengen painostuksen myötä myös spekulaatio saa liikkumatilaa. Minusta on jo pitkään vaikuttanut siltä, että kaikki edistyminen saksalaisessa filosofiassa on mahdotonta niin kauan kunnes spekulaatio on päätendenssiltään omaksuttu kansakunnan yleiseen tietoisuuteen ja osoittanut siinä kykynsä. Kuilu, joka nyt erottaa saksalaisen tieteen kansallisesta tietoisuudesta, ei voi loppumattomiin kasvaa. Saksala...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus keisarille luvasta julkaista sanomalehteä 27.9.1843

Päivämäärä: 
27.9.1843
Suurivaltaisin, Kaikkein Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!   Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne rohkenen mitä nöyrimmin anoa armollista lupaa Kuopion painosta kerran viikossa julkaista sanomalehteä nimellä Savolaxarn. Luottamatta siihen, että päivälehti paljoa voisi vaikuttaa totuuden ja hyödyllisten tietojen leviämiseen, olen kuitenkin toivonut, että päivälehden julkaisemisen avulla voitaisiin jonkin verran auttaa saamaan aikaan ja ylläpitämään maanmiesteni lukuhalua mainitussa kaukaisessa maan osassa, minkä päämäärän saavuttamiseksi olen käsittänyt varustaa lehden mitä vaihtelevim...

Carl Gustaf Ottelinille, konsepti marraskuussa 1843

Päivämäärä: 
20.11.1843
Suurimmin kunnioitetun Herra Tohtorin tunnettu ihmisrakkaus ja hänen erityisen hyväntahtoinen suhtautumisensa opettajien säätyyn rohkaisee minua vaivaamaan häntä seuraavalla esityksellä, jonka laatimiseen nykyinen asemani on minua kannustanut. Esitettyäni Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen alamaisen anomukseni saada armollinen lupa julkaista tällä paikkakunnalla painettavaa lehteä nimitettäneen paikkakunnalle sensori. Sellainen tehtävä soveltuu tietysti parhaiten jollekin täällä toimivalle promovoidulle koulun opettajalle, eikä siihen kuuluvia tuloja voida varmastikaan hyötyä tuottavasti...
Kirjeenvaihto: 

Johan Jakob Nervanderilta

Päivämäärä: 
22.11.1843
Helsingissä 22.11.1843   Kelpo Ystäväni ja Veljeni,    Eilen tai tänään tarkistettiin Senaatin suostumus lehtesi julkaisemiseen. Parin päivän kuluttua saan lunastaa ”Sinun Privilegiosi”. Jos tunnet meidän valtiomiestemme ”cent peurs” [”sata pelkoa”, ääntyy samoin kuin ”sans peur”, peloton], et varmaankaan ihmettele, etten saanut käyttää nimeä Savon Jääkäri; sen sijaan luulen lehtesi saavan nimen: Saima. Se on lyhyt ja kaunis nimi, ja sikäli edullinen, ettei sitä kovin helposti voida käyttää Sinua itseäsi tarkoittavana haukkumanimenä. Muistat kai ”Arguksen”, ”Courirenin” jne. Sinun on kuiten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: