Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 32, 9.2.1881: Vielä attentaatista lehdistönvapautta vastaan vuonna 1867

Päivämäärä: 
9.2.1881
Vakuuttuakseni siitä, mitä minulle on kerrottu Dagbladetin perusteluista sen vaatimalle erolleni 1867, olen hankkinut ja tutustunut kyseiseen Dagbladetin numeroon. Huomaan siitä, että nyt on post festum [jälkeenpäin] löydetty valtiopäivien päätökselle syitä, joista lakivaliokunnan mietinnössä tai, minun muistaakseni, säätyjen käsittelyssä ei esiintynyt sanaakaan. Myöskään valtiopäivät 1863 eivät tienneet mitään siitä. Mutta jos ei voida osoittaa, että säätyjen vastauksessa armolliseen esitykseen päätös perusteltiin perustuslaillisilla arveluttavuuksilla, joita nyt esitetään, niin herrojen n...
Paikat: 

Morgonbladet nro 35, 12.2.1881: ”Elämä on unta!” Puhe Fredrik Cygnaeuksen hautajaisissa

Päivämäärä: 
18.2.1881
”Elämä on unta!” on suuri espanjalainen runoilija [Pedro Calderón] meille sanonut. Ja Vanhan testamentin viisas kuningas sanoo: ”Turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta!” Niinpä todellakin! Elämäntaipaleen äärimmäistä rajaa lähestyvästäkin näyttää niin kovin lyhyeltä tämä aika, joka on kulunut siitä, kun hän viattomana lapsena seisoi rakkaan äitinsä vierellä, tähän hetkeen, jona hän jo seisoo hauraana valkohapsisena ukkona. Ja kaikki pyrkimykset ja harharetket ja ilot ja surut, jotka ovat täyttäneet näiden hetkien välisen taipaleen pitkien vuosien päässä toisistaan, näyttävät nyt taaksepäi...
Paikat: 

Morgonbladet nro 60, 14.3.1881: Hänen Majesteettinsa keisari Aleksanteri II on kuollut

Päivämäärä: 
14.3.1881
Kynä kieltäytyy tottelemasta. Taju ei palaa. Järkyttyneessä sydämessä katkeruus uhkaa tukahduttaa tuskan tunteen. Venäjällä eivät ainakaan ihmisjoukot, kymmenet miljoonat, epäile sitä, mitä he keisari Aleksanteri II:n mukana ovat menettäneet. Sitä, mitä Suomi jalomielisessä, oikeudenmukaisessa, lempeässä suuriruhtinas Aleksanteri II:ssa on menettänyt, ei tässä maassa epäile kukaan! Ei kukaan! Hänen hallitusaikansa on Suomen kansalle kaukaisimpiin sukupolviin saakka esiintyvä valon ja onnen päivänä. Onnellisempana hetkenä olemme lausuneet julki varman vakaumuksemme, että aikakirjat tulevat a...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 63, 17.3.1881: Mitä Suomi pyytää uudelta suuriruhtinaaltaan…

Päivämäärä: 
17.3.1881
Sen, mitä Suomi suuriruhtinaaltaan pyytää, voidaan ilmaista yhdellä ainoalla sanalla, joka käsittää kaiken. Maa pyytää hänen mahtavaa suojelustaan: Suojelusta itsenäiselle poliittiselle asemalleen, perustuslailleen, perustus­lailliselle valtiomuodolleen, omalle valtionhallitukselleen ja omalle valtiontaloudelleen; suojelusta valtiokirkolleen, sen oppi- ja uskonvapaudelle, maan laeille ja kaikista muista riippumattomalle lainsäädännölle, muille maan tarpeisiin sovitetuille laitoksille; suojelusta yhteiskuntaelämälle ja kansan vapaalle aineelliselle ja henkiselle työlle, jossa ei kiinnitetä h...
Paikat: 

Morgonbladet nro 66, 21.3.1881: Aleksanteri II:n kuolema Euroopassa

Päivämäärä: 
21.3.1881
Kaikkien Euroopan maiden hallitukset ja edustajainkokoukset – yhdellä poikkeuksella – ja myös Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, ovat kiiruhtaneet lausumaan paheksuntansa Pietarissa 13. maaliskuuta tehdystä teosta ja osanottonsa keisariperheen suruun. Merkittävämpiä ovat lausunnot Ranskan tasavallan senaatissa ja edustajainhuoneessa sekä Englannin parlamentissa. Ranskan senaatissa presidentti Say ehdotti paheksunnan ilmausta murhasta ja kunnioitusta edesmenneen keisarin henkilöä kohtaan. Ehdotus hyväksyttiin herttua Audiffret de Pasquierin (konservatiivi) lämpimin sanoin, joita seurasivat monink...
Paikat: 

Morgonbladet nro 69, 24.3.1881: Muutamia huomautuksia teoksesta Kreikan kielioppi, kirjoittanut K. J. Lindeqvist

Päivämäärä: 
24.3.1881
En ole suinkaan oikea mies tieteelliseltä näkökannalta arvostelemaan tätä oppinutta teosta. Mutta uskonpa, että minulla, sanokoot nykyajan erinomaiset pedagogit siitä mitä tahansa, on hiukan tietoa siitä, millaisia oppikirjoja koulu tarvitsee. Kiinnostusta myös kreikan opettamiseen saan varmasta vakaumuksestani, että koituisi Suomen kansan tulevaisuuden tuhoksi, jos humanistisen sivistyksen hävitys kouluistamme onnistuisi niille taitamattomille ja arvostelukyvyttömille, jotka matkivat sitä, minkä toiset ovat vakuuttaneet heille olevan nykyajan vaatimus. Herra lehtori Lindeqvist on erinomain...
Paikat: 

Hajanaisia ohjeita ja huomautuksia Morgonbladetin toimitukselle

Päivämäärä: 
31.3.1881
1. Älä väitä mitään, mutta huomauta, että Morgonbladetilta on ? kertaa evätty imprimatur [painatuslupa] tuota ohjelmaa vastaan suunnattujen kirjoitusten julkaisemiseksi – ole hyvä ja käytä aina sanaa ”Dagbladin puolueen” äläkä puhu ”liberaalisesta”, jotta et antaisi myöten käsitykselle, ettei liberalismia ole tuon puolueen ulkopuolella. 2. Ei ole kummallista, että Dagbladet puhuu yhä ”lehdistön kunniasta”, sillä se kuuluu tuohon maneeriin. Hyvin perustein voidaan kuitenkin epäillä, onko tähän oikeutta sellaisella lehdellä, jonka koko keskustelutapa on vain kieroilujen kudelmaa, tahallista j...
Kirjeenvaihto: 

Uusi Suometar nro 80. 7.4.1881: Puhe Vilhelmin-päivänä

Päivämäärä: 
7.4.1881
[suomeksi] Kiitän nöyrimmästi. hyvät herrat, tulostanne! Virtana aikakaudet valuvat meidän ohitse – ja me virran kanssa – tuoden meille murheita paljon, jopa joskus jonkun ilonkin säkeneen. Se onkin niinkuin olla pitää; murheita olla pitää. Työtä, huolta, vaivaa pitää ihmisellä olla hautaan asti, jos mielii jotain jättää jälkeensä, joka todistaisi, ettei hän ole elänyt niinkuin eläin, mutta niinkuin ihminen. Ei kukaan näinä aikoina meidän maassamme puhune julkisesti, ilman että hänen mieleensä johtuisi se iso murhe, joka nyt on Suomen-maassa, ettei hänen ajatuksessa kääntyisi siihen julmaan...
Paikat: 

Aleksanteri II:n muisto, julkaisematon luonnos lehtikirjoitukseksi toukokuulta 1881

Päivämäärä: 
31.5.1881
Arvostelija on tunnetulta tekijältä vastaanottanut alla olevat tiedot. Yhtä vakuuttuneina kuin me olemme siitä, että kaikkien mielet ovat vielä täynnä sitä menetystä, jonka isänmaa on kärsinyt, ja että suuri osa kerrotusta on useimmille lukijoille tuntematonta, julkaisemme kirjoituksen erittäin kiitollisina. Kirjoittaja lausuu: ”On lohduttavaa antaa ajatusten askarrella henkilökohtaisissa muistoissa edesmenneistä rakkaista”, ja hän pyytää meitä antamaan esitetty varsinkin suomalaisten lehtien käyttöön suurelle, jaloon keisari-suuriruhtinaaseen lämpimästi kiintyneelle lukijakunnalle. ––– Ale...