Bismarck, Otto Eduard Leopold

Bismarck, Otto Eduard Leopold

von 1815–1898. Saksalainen valtiomies, Saksan yhdistäjä ja valtakunnan perustaja. Preussin pääministeri ja ulkoministeri 1862, Saksan valtakunnan kansleri 1871–90. Bismarck-Schönhausenin kreivi 1865, Bismarckin ruhtinas 1871 ja Lauenburgin herttua 1890.

Meidän päiviemme politiikka, julkaisematon sanomalehtikirjoitus

Päivämäärä: 
30.12.1870
Joka haluaa ymmärtää ja arvioida aikansa poliittisia pyrkimyksiä, ei saa rajoittaa katsettaan vain tämänhetkiseen, vaan hänen tulee tuntea ja ymmärtää aikaisemmat historialliset ilmiöt, joista nykyisyys on noussut esiin – tämä on yleisesti tunnustettu vaatimus. Valtiomiehet kaikilla tasoilla toimivat toki näennäisesti tällaisesta tarkastelusta riippumatta. He hoitavat tämän hetken valtiollisia etuja suunnilleen samalla lailla kuin yksityishenkilö ponnistelee hyvinvointinsa takia, arvioiden ainoastaan mahdollisuuksia sen edistämiseksi. Kokemus todistaa kuitenkin yhdessä ajattelun kanssa, ett...

Morgonbladet nro 235, 10.10.1876: Poliittista

Päivämäärä: 
10.10.1876
Turkin yritys kiemurrella irti Euroopan suurvaltojen vaatimista tehokkaista takuista sen pahoja tekoja vastaan Bosniassa, Hertsegovinassa ja Bulgariassa on antanut pörssikeinottelijoille ja sähketehtailijoille kaivatun tilaisuuden levittää sotapelkoa. Itse paikalla oleva kollega on katsonut sopivaksi lyöttäytyä samaan liikkeeseen – eli antanut johtaa itsensä pitämään sotahuhuja muunakin kuin sensaatiosepityksinä, joita ne toistaiseksi ovat. Yksi on varma: keisari Aleksanteri II:n monta kertaa Euroopan hyväksi todistettu rakkaus rauhaan. Ruotsin sanomalehdet ovat tarjoilleet vakuutuksia, ett...
Paikat: 

Morgonbladet nro 131, 9.6.1877: Poliittista

Päivämäärä: 
9.6.1877
Euroopan kaikkia kieliä ja kyniä on näinä päivinä ilahduttanut uusi muunnelma aiheesta diplomaattinen konsertti. Venäjän Lontoon-lähettiläs kreivi Shuvalov on, kuten tunnettua, tehnyt matkan Pietariin. Joukko sanomalehtidiplomaatteja tiesi oitis – kaikkein varmimmista lähteistä – että sen takana oli jotain. Sattui niin mukavasti, että hän kävi tapaamassa ruhtinas Bismarckia tämän ruhtinaskunnassa Lauenburgissa. Siitä asia tuli vielä kouriintuntuvammaksi. Ruhtinas välitti tietenkin tulevia rauhanehtoja koskevan ystävällisen sopimuksen Englannin ja Venäjän välillä. Samaan aikaan myös Wienin-l...
Paikat: 

Morgonbladet nro 94 ja 95, 24. ja 25.4.1878: Poliittista

Päivämäärä: 
24.4.1878
I Kun kahden suurvallan poliittiset edut ovat törmänneet eikä niiden keskinäinen noottienvaihto koske lainkaan riidan tasoittamista vaan vain arvostelua molemminpuolisista toimista tai laiminlyönneistä, joista törmäyksen väitetään aiheutuneen, olisi enemmän kuin naurettavaa ryhtyä ennustamaan syntyykö tästä sota vai jatkuuko rauha. Sillä se on selvästi asia, jota edes kumpikaan kyseessä oleva hallitus ei voi varmasti ennustaa ennen kuin viime hetkellä, siinä tapauksessa että törmäys on seurausta asioiden luonnollisesta kulusta eikä vain haettu veruke jommankumman suurvallan päättämälle soda...
Paikat: 

Morgonbladet nro 165, 19.7.1878: Kongressipäätösten tulevaisuus

Päivämäärä: 
19.7.1878
Turkki on Stefanon alustavissa neuvotteluissa sitoutunut kaikkeen, mistä kongressissa nyt päätetään, poikkeuksena kohdat Bosnian ja Hertsegovinan miehityksestä ja Kreikalle neuvoteltavasta maanluovutuksesta. Alustavissa ehdoissa oli varattu sisäisesti itsenäinen hallinto edellä mainituille maakunnille, Thessalialle ja Kreetalle. Kysymykset salmesta ja Tonavasta jätettiin suurvalloille. Kaikille rajamääräyksille jätettiin korjausmahdollisuus. Muuten kongressi tietää Turkille vähempää, ei enempää kuin Stefanon alustavat ehdot sisältävät. Mutta osa sisältyy kokonaisuuteen. Siksi ruhtinas Bisma...
Paikat: 

Morgonbladet nro 67, 17.3.1880: Becker-beyn käsityksistä Suomen asemasta

Päivämäärä: 
17.3.1880
Numerossa 62 julkaisimme erään venäläisen sanomalehden lausumia eräästä Pariisissa ilmestyneestä lentolehtisestä, joka koskettelee Suomen oikeudellista asemaa ja tulevaisuutta. Kirjoittaja, titulus Becker [E. G. W. Becker] on tässä maassa kuuluisa mutta vähän tunnettu henkilö. Hänen tiedetään olevan seikkailija, jollaisia maamme on harvoin tuottanut. Syy hänen maastalähtöönsä ei ollut silkkaa kunnioitusta herättävä, eikä tietoomme hänen elämästään ulkomailla ole sisältynyt mitään, mikä olisi ollut omiaan parantamaan hänen mainettaan. Sotilaana hän on siellä palvellut aivan vastakkaisia peri...
Paikat: 

Hajanaisia ohjeita ja huomautuksia Morgonbladetin toimitukselle

Päivämäärä: 
31.3.1881
1. Älä väitä mitään, mutta huomauta, että Morgonbladetilta on ? kertaa evätty imprimatur [painatuslupa] tuota ohjelmaa vastaan suunnattujen kirjoitusten julkaisemiseksi – ole hyvä ja käytä aina sanaa ”Dagbladin puolueen” äläkä puhu ”liberaalisesta”, jotta et antaisi myöten käsitykselle, ettei liberalismia ole tuon puolueen ulkopuolella. 2. Ei ole kummallista, että Dagbladet puhuu yhä ”lehdistön kunniasta”, sillä se kuuluu tuohon maneeriin. Hyvin perustein voidaan kuitenkin epäillä, onko tähän oikeutta sellaisella lehdellä, jonka koko keskustelutapa on vain kieroilujen kudelmaa, tahallista j...
Kirjeenvaihto: