Beaconsfield

Beaconsfield

– ks. Disraeli.

Morgonbladet nro 281, 2.12.1876: Poliittista

Päivämäärä: 
2.12.1876
Kuten oli ennustettavissa, Hänen Majesteettinsa Keisarin lausumat lordi Loftusille on kaikkialla Euroopassa otettu vastaan varmuudella, että tällä julistuksella on edistetty rauhan säilyttämistä ja että se vie Englannilta kaikki verukkeet asettua vastustamaan Turkin kristittyjen suojelua. Olemme Saksan lehtien saamien sähkösanomien mukaan esittäneet oleellisen lordi Loftusin sanomasta. Se on nyt käytettävissä in extenso [koko laajuudessaan]. Mutta se on liian laaja esitettäväksi kokonaisuudessaan. Siksi otamme siitä vain seuraavat tärkeimmät kohdat: H. M:nsa ilmaisi erittäin vakavasti toive...

Morgonbladet nro 119, 26.5.1877: Sota – Venäjä I

Päivämäärä: 
26.5.1877
Aikamme suurten armeijoiden takia ei voi pitää yllättävänä, että kaikkiin suurempiin valtioihin muodostuu nk. sotilaspuolue, joka on valmis ratkaisemaan kaikki poliittiset selkkaukset miekalla. Luultavasti on ollut myös enemmän tai vähemmän vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat kärsimättömästi suhtautuneet monivuotisiin neuvotteluihin. Mutta Euroopassa tuskin kukaan asiantuntija on epäillyt, että hallitus on halunnut rauhaa, saati keisarin omaa, usein lausuttua penseyttä sotaa kohtaan. On myös helppo ymmärtää, millaisin tuntein hallitsija, joka on tehnyt rauhanomaisen uudistamisen elämäntyö...
Paikat: 

Morgonbladet nro 94 ja 95, 24. ja 25.4.1878: Poliittista

Päivämäärä: 
24.4.1878
I Kun kahden suurvallan poliittiset edut ovat törmänneet eikä niiden keskinäinen noottienvaihto koske lainkaan riidan tasoittamista vaan vain arvostelua molemminpuolisista toimista tai laiminlyönneistä, joista törmäyksen väitetään aiheutuneen, olisi enemmän kuin naurettavaa ryhtyä ennustamaan syntyykö tästä sota vai jatkuuko rauha. Sillä se on selvästi asia, jota edes kumpikaan kyseessä oleva hallitus ei voi varmasti ennustaa ennen kuin viime hetkellä, siinä tapauksessa että törmäys on seurausta asioiden luonnollisesta kulusta eikä vain haettu veruke jommankumman suurvallan päättämälle soda...
Paikat: 

Morgonbladet nro 97, 27.4.1878: Sota ja Suomi

Päivämäärä: 
27.4.1878
Sodan onnettomuutta maallemme sen nykyisissä oloissa lisää se onnettomuus, että vihollinen on ja sellaiseksi varmaan pitkäksi aikaa jääkin Englanti. Jokainen maasota, jota Venäjä voisi joutua käymään, koskettaisi Suomea verrattain vähän. Muiden Euroopan valtioiden merimahti ei liioin ole niin ylivoimainen, että puolustautuminen sitä vastaan Itämerellä ja sen rannikoilla ei olisi mahdollinen. Mutta Englannin merimahti on niin suunnaton, että mikään Euroopan valtio ei kykene sen vertaiseksi. Lisäksi mikään valtio ei ole halveksinut kansainvälistä oikeutta niin kuin Englanti, kun on ollut kyse...
Paikat: 

Morgonbladet nro 111, 14.5.1878: Poliittista

Päivämäärä: 
14.5.1878
Morgonbladetin kuten kaikkien Euroopan sanomalehtien pääsisältö on yhdenmukainen. Kukaan ei voi välttyä levottomuudelta, joka hallitsee kaikkien mieltä kysymyksessä sodasta tai rauhasta. Suomelle tämän kysymyksen paino on raskaampi kuin millekään muulle maalle, koska maamme näyttää tuomitun kärsimään suoraan sodan raivosta, mutta vailla voimaa mitenkään vaikuttaa sen puhkeamiseen tai poistumiseen. Onneksi vielä tällä hetkellä on toivoa, että uhkaava onnettomuus vältetään ja kuten viimeksi otsikolla ”Poliittista” lausuttiin, tilanne ei vielä oikeuta pessimismiin. Niistä tekijöistä, joiden on...
Paikat: 

Morgonbladet nro 165, 19.7.1878: Kongressipäätösten tulevaisuus

Päivämäärä: 
19.7.1878
Turkki on Stefanon alustavissa neuvotteluissa sitoutunut kaikkeen, mistä kongressissa nyt päätetään, poikkeuksena kohdat Bosnian ja Hertsegovinan miehityksestä ja Kreikalle neuvoteltavasta maanluovutuksesta. Alustavissa ehdoissa oli varattu sisäisesti itsenäinen hallinto edellä mainituille maakunnille, Thessalialle ja Kreetalle. Kysymykset salmesta ja Tonavasta jätettiin suurvalloille. Kaikille rajamääräyksille jätettiin korjausmahdollisuus. Muuten kongressi tietää Turkille vähempää, ei enempää kuin Stefanon alustavat ehdot sisältävät. Mutta osa sisältyy kokonaisuuteen. Siksi ruhtinas Bisma...
Paikat: 

Morgonbladet nro 67, 17.3.1880: Becker-beyn käsityksistä Suomen asemasta

Päivämäärä: 
17.3.1880
Numerossa 62 julkaisimme erään venäläisen sanomalehden lausumia eräästä Pariisissa ilmestyneestä lentolehtisestä, joka koskettelee Suomen oikeudellista asemaa ja tulevaisuutta. Kirjoittaja, titulus Becker [E. G. W. Becker] on tässä maassa kuuluisa mutta vähän tunnettu henkilö. Hänen tiedetään olevan seikkailija, jollaisia maamme on harvoin tuottanut. Syy hänen maastalähtöönsä ei ollut silkkaa kunnioitusta herättävä, eikä tietoomme hänen elämästään ulkomailla ole sisältynyt mitään, mikä olisi ollut omiaan parantamaan hänen mainettaan. Sotilaana hän on siellä palvellut aivan vastakkaisia peri...
Paikat: 

Morgonbladet nro 66, 21.3.1881: Aleksanteri II:n kuolema Euroopassa

Päivämäärä: 
21.3.1881
Kaikkien Euroopan maiden hallitukset ja edustajainkokoukset – yhdellä poikkeuksella – ja myös Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, ovat kiiruhtaneet lausumaan paheksuntansa Pietarissa 13. maaliskuuta tehdystä teosta ja osanottonsa keisariperheen suruun. Merkittävämpiä ovat lausunnot Ranskan tasavallan senaatissa ja edustajainhuoneessa sekä Englannin parlamentissa. Ranskan senaatissa presidentti Say ehdotti paheksunnan ilmausta murhasta ja kunnioitusta edesmenneen keisarin henkilöä kohtaan. Ehdotus hyväksyttiin herttua Audiffret de Pasquierin (konservatiivi) lämpimin sanoin, joita seurasivat monink...
Paikat: