Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Freja nro 86, 30.10.1840: Ote Tübingenistä 14. lokakuuta lähetetystä kirjeestä

Päivämäärä: 
30.10.1840
– – Ne kirjalliset tuttavuudet, jotka olen tähän mennessä solminut Bonnissa ja Heidelbergissä, eivät ole tuoneet esiin mitään uhkaavaa, joten uskon menestyväni täällä hyvin. Stuttgartissa sentään Strauss hämmästytti minua, joskin nuoruudellaan. Hän kuuluu olevan kolmissakymmenissä, mutta häntä voisi hyvin pitää 22–24-vuotiaana. On sentään melkoinen temppu antaa siinä iässä maailmalle sellainen sysäys. Hän on esiintymisessään hiljainen ja yksinkertainen ja asuu yhtä yksinkertaisesti kahdessa pienessä opiskelijakamarissa puutarhan perällä. Hän näkyy tottuneen niin idästä kuin lännestäkin tule...
Paikat: 

Freja nro 31 ja 32, 23.4. ja 27.4.1841: Uusimmat ilmiöt Saksan kirjallisuudessa. Matkailevan maanmiehen merkintöjä

Päivämäärä: 
23.4.1841
I Suurimman huomion Saksan uusimmassa kirjallisuudessa ansaitsee epäilemättä viime lokakuussa julkaistu Straussin ”Dogmatiikan” ensimmäinen osa. Teoksen nimi kuuluu: ”Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft, dargestellt von D:r David Friedrich Strauss”. Paitsi ammattiteologille, teos on kiinnostava myös kristillisen seurakunnan jokaiselle tieteellistä sivistystä saaneelle jäsenelle sen kamppailun puitteissa, jota nykyään käydään järjen oikeudesta uskonnonkin alueella. Kiinnostavuutta lisää se yleinen hälinä, jonka saman...

Freja nro 72, 73, 74 ja 75, 14.9., 17.9., 21.9. ja 24.9.1841: Painokanteesta ”Strauss och evangelierna” -teosta vastaan.

Päivämäärä: 
14.9.1841
I Uskonnollinen suvaitsevaivuus   Vaikka Straussin teoksen julkaisijaan nyt kohdistetussa vainossa ei olekaan ajanmukaisen valistuksen ja uskonnollisen suvaitsevuuden merkkejä, täytyy kysymyksen kaikkialla herättämää mielenkiintoa silti pitää hyvänä ajan merkkinä. Jokaisella totuuden ja vapaan tutkimuksen ystävällä on jonkin verran perusteltua toivoa siitä, että tästä vähäisestä alusta kehkeytyisi Ruotsissakin lämpimämpää suhtautumista vakaumuksen pyhyyteen, suurempaa harrastusta tiedon korkeimpien kysymysten selvittelyyn. Kirjoitimme tässä lehdessä jokin aika sitten (kuluvan vuoden nro 31)...

Freja nro 77, 1.10.1841: Sana juutalaisuudesta. Vastaus H:n lähetettyyn kirjoitukseen Frejan nro:ssa 76

Päivämäärä: 
1.10.1841
Frejan viimeisimmässä numerossa julkaistiin toimitukselle lähetetty kirjoitus, jonka laatija pyrkii kumoamaan erään sanontamme artikkelissa ”Painokanteesta Strauss och evangelierna -teosta vastaan”. Tila ei siinä numerossa sallinut meidän liittää tähän lähetettyyn eräitä sen vaatimia huomautuksia. Kirjoittaja kuuluu juutalaiseen uskontokuntaan ja katsoo, että me rikomme muutoin vaatimaamme uskonnollista suvaitsevuutta vastaan sanoessamme: ”– – ei-kristillisen uskon tunnustajien ei pidä kristillisessä yhteiskunnassa nauttia valtion kansalaisen oikeuksia”. Kirjoittajan mielestä on selvää, ett...

Freja nro 78, 5.10.1841: Paradokseja kansallisuudesta ja kansanvallasta

Päivämäärä: 
5.10.1841
Kukaan ei kieltäne, että kansakunnan itsenäisyyden perusta on sitä varmempi, mitä kehittyneempi sen yhteiskunnallinen tila on. Toisin sanoen me hyväksymme selityksen sitä riidattomampana, mitä tietoisempi kansakunta on kansallisuudestaan. Tietoisuus ei ole historiallista tietoa kansakunnan kohtaloista eikä filosofista näkemystä kansallisen luonteen omalaatuisuudesta. Sen sijaan se on tietoa kansakunnan laeista ja tavoista sen olemuksen korkeimpana ilmauksena ja niiden hengen läpitunkemaa kansakuntaan kuuluvien yksilöiden kamppailua niiden kehityksen puolesta. Samoin kuin yksittäinen ihminen...

Freja nro 79, 8.10.1841: Paradokseja poliittisesta vapaudesta ja uskonnonvapaudesta

Päivämäärä: 
8.10.1841
Rohkenimme esittää viime numerossa sen kannan, että pyrittäessä poliittiseen vapauteen, kansanvaltaan, on ainoana tavoitteena tämä vapaus itse, koska se tekee ihmisen tietoiseksi henkensä ykseydestä maailmanhengen kanssa. Pinnallisesti tarkasteltuna tämä pyrkimys osoittautuu pelkäksi yhdenvertaisuuden haluksi. Tämä vaatii yksilön tunnustamista, ihmisyyden ja kaikkien yleisten ihmisoikeuksien kunnioittamista hänen persoonassaan. Niihin on laskettu mukaan myös poliittiset oikeudet – mutta tätä käsitystä ei voi hyväksyä eikä sitä olekaan hyväksytty, mikäli näitä oikeuksia pidetään luonnollisin...

Freja nro 80, 81 ja 82, 12.10., 15.10. ja 19.10.1841: Vastine Bietinkirjoitukseen ”Frejan 'Strauss och evangelierna' –teoksen saamaa syytettä koskevien artikkelien tutkiskelua” (Svenska Biet, nro 225 Ff)

Päivämäärä: 
12.10.1841
I Frejan julkaistua ensimmäisen artikkelinsa Svenska Biet piti sitä tarkastelun arvoisena. Sittemmin lehti näyttää empineen mahtaako moinen maksaa vaivan. Nyt lehti on kuitenkin useammassa numerossaan alentunut hyödyttämään artikkelien kirjoittajaa ja sanomalehtiä lukevaa yleisöä terävyydellään ja syvällisellä oppineisuudellaan. Vaikka tämän kirjoittaja kaikessa vähäpätöisyydessään tunteekin suurta kunnioitusta Bi-tutkailijan verrattomia oivalluksia kohtaan, on hänen kuitenkin tunnustettava oppineensa tästä tutkailusta vain seuraavat seikat. Hänen (on tarkoin pantava merkille, että tarkoite...

Freja nro 84, 26.10.1841: Herra Reuterdahlin kritiikki teoksesta ”Strauss och evangelierna”

Päivämäärä: 
26.10.1841
Lehdessä Studier, Kritiker och Notiser on julkaistu kirjoitus ”Den omarbetade och på svenska återgifna Strauss” ja kirjoittajaksi on merkitty H. R(euterdahl). Myös Biet on julkaissut kirjoituksen vakuutellen sen erehtymättömyyttä ja langetetun tuomion peruuttamattomuutta. Moinen varmaankin ärsyttäisi hra R:ää, mikäli hän tai joku toinen voisi pitää näitä huudahteluja muuna kuin koulupojan ihailuna opettajan maailmoja syleileviä tietoja kohtaan. Biet liittää muihin lausahduksiinsa myös yksinkertaisen huudahduksen: ”Mitä hra F. voi nyt sanoa?” – Siinä sitä ollaan, hyvä Bi-poikaseni! Mitä maai...

Freja nro 85, 29.10.1841: Bi-tutkailija on ojennuksekseen köytettävä valheisiinsa

Päivämäärä: 
29.1.1841
Emme saa yllä mainitusta syystä antaa Bi-tutkailijan heitellä hiekkaa niiden silmiin, jotka ehkä näkevät paremmin hänen vakuuttelunsa kuin itse asian. Hän sanoo näin: ”Strauss och evangelierna”-teoksen tekijä ”ei käsittele maailman Vapahtajaa edes rehellisenä ihmisenä”, ja näin (ks. nro 235, 7. palsta): ”kirja opettaa, että Vapahtaja tuskin oli edes rehellinen ihminen”. Me lainasimme molempia ilmauksia, mutta eilisessä anteeksipyynnössään tutkailija vaikenee viisaasti jälkimmäisestä. Eikä se jätä hänelle pienintäkään kiemurtelun tilaa. On valetta, että kirja ”opettaisi” jotain sellaista, ja...
Paikat: 

Freja nro 86, 2.11.1841: Suuri mehiläissaarna

Päivämäärä: 
2.11.1841
(Mehiläissaarnaaja kiipeää hirveän mekastuksen ja nyrkin heristyksen saattelemana käydäkseen yhteiskunnan tuhoajien, vallankumouksellisten ja kannibaalien kimppuun. Hän nousee ylös pesän seinää ojentaakseen sen päältä yhteiskunnan huipuille veljellistä apua. Aina välillä hän pysähtyy ja oikeauskoiset alkavat vavisten pelätä maailmanloppua. Valtaisa hahmo on kuitenkin vain nostanut huulilleen kauhan tietämättömyyden ja valheen saavista. Siinä samassa hän päästää kauhan ja ruiskuttaa suustaan sellaisen ryöpyn, että yksikään elävä olento ei pysty vastustamaan sen tuhovoimaa. Hän suuntaa sen pe...
Paikat: