Viipuri

Viipuri

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
4.12.1866
Viipurissa 4.12.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Vanhastaan tiedetään, että herkästi uskotaan siihen mitä toivotaan, ja erityisesti tässä aiheena olevassa tapauksessa on ilo uskoa huhuun, että Sinua on ilahdutettu aatelisarvolla. Henkilökohtaisesti asia saattaa tuntua vaikkapa yhdentekevältäkin, mutta se ei ole yhdentekevää maan eikä tulevien valtiopäivien kannalta, joilla lienee oikeus nähdä tässä enemmän kuin vain tavanomaista kohteliaisuutta. Rohkenen siis nyt uskoa huhuun ja kiiruhdan esittämään onnitteluni ensisijaisesti Sinulle, suuresti kunnioitettu Veli, ja sitten etenkin kaiki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 42, 19.2.1867: Vienti

Päivämäärä: 
19.2.1867
Finlands Allmänna Tidningissä julkaistiin jokin aika sitten sittemmin muissakin lehdissä välitetty uutinen Viipurin kaupungin viennistä ja tuonnista 1866. Tiedot ovat peräisin ilmeisesti erään sikäläisen kauppahuoneen kiertokirjeestä. Kiertokirje sisälsi myös vertailun saman kaupungin edellisen vuoden lukuihin – Allmänna Tidningenin uutisessa sitä ei ollut mukana. Kyseisestä vertailusta käy ilmi, että metsäntuotteiden vienti oli 1865 erittäin suurta, koska rahtialusten puute haittasi vientiä edellisenä vuonna. On myös luultavaa, ettei kiertokirjeessä ole viennin ja tuonnin arvoja laskettaes...

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
12.5.1867
Viipurissa 12.5.1867   Suuresti kunnioitettu Veli!    Päivän postissa lähtevät keisarilliselle senaatille asiakirjat, jotka koskevat Kuusaan lahjoitusmaatilan lunastamista Suomen valtiolle sekä sen luovuttamista talonpojille ja täyden omistusoikeuden myöntämistä heille. Mukana on myös pöytäkirja kokouksesta, jonka tämän asian johdosta pidin senaatin määräyksen mukaisesti mainitun tilan lahjoitusmaatalonpoikien kanssa. Kiiruhdan nyt ilmoittamaan tämän toimituksen tulokset Veljen suopeamielisesti arvioitaviksi. Pöytäkirjasta ja asiakirjoista käy selville, että tämä asia on nyt saatu menestyks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
6.10.1867
6.10.1867 Pietarista sähkötetään: että Viipurista saapuva höyryhinaaja sekä ne purjealukset, joihin pitäisi lastata ruista Kuopioon kuljetettavaksi, eivät ole myrskyn ja sakean sumun takia päässeet Pietariin. Suomi- ja Österbotten-laivojen lastit Ouluun ja Raaheen, noin 2 500 tynnyriä, ovat valmiina. Että ostoja ei ole voitu tehdä (luultavasti siitä syystä, että viime viikon pahat myrskyt ovat estäneet tavaran tuonnin kaupunkiin kokonaan) ja että mahdollisuudet ovat nyt paranemassa. Nöyrimmästi A. F. Wasenius   Stettinistä voitaisiin ostaa ruista, jonka paino on noin 13 3/4 leiviskää tynnyr...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
9.10.1867
9.10.1867 Konsuli Harff kertoo sähkeitse Pietarista eilisiltana klo 9 että Österbotten-laiva on lähtenyt eilen keskipäivällä lastinaan 1 000 säkkiä ruista, että Roseniuksen laiva Viipurista on saapunut ja ottaa lastikseen 2 000 säkkiä Kuopioon, että eilen on ostettu 1 500 säkkiä jauhoja 11 ruplan 60 kopeekan hintaan 800 ” ruista 11 ” 45 ” ” vapaasti laivassa [Pietarin] Vasilinsaaressa, että hän yrittää hankkia ilmoitetun 8 000 säkin määrän. Tiedustellaan, voidaanko kaikki Uuteenkaarlepyyhyn, Kokkolaan ja Pietarsaareen tarkoitetut 4 000 säkkiä (= 5 000 tynnyriä) lähettää purjelaivalla Pietar...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
27.10.1867
27.10.1867 Eilisiltana saapuneessa kirjeessä konsuli Harff ilmoittaa, että Raaheen ja Pietarsaareen suoritettavia kuljetuksia varten rahdattu höyrylaiva ”Rehder” ottaa mukaansa rahtimaksua perimättä n. 1 000 naulaa rohtimia; että kaikki Kuopiota varten ostetut jauhot ja rukiit ovat saapuneet Viipuriin, josta Rosenius ja Sesemann kuljettavat ne eteenpäin, ja että Joensuuhun tavaraa lastanneet alukset ovat matkalla. Ouluun on laivattu ja sinne on jo saapunut perille säkkiä 3 964 Raaheen on tullut perille 1 908 Höyrylaiva ”Rehderiin” lastataan parhaillaan – – 2 500 4 400 Pietarsaareen on lähte...
Kirjeenvaihto: 

Robert Lydeckeniltä

Päivämäärä: 
31.1.1868
Viipurissa 31.1.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori!    Viitaten Kööpenhaminasta ja Bremenistä lähettämiini kirjeisiin sekä liikeyritykseni kirjeeseen tk. 8. päivältä, rohkenen nyt jälleen lähestyä Herra Senaattoria kirjeitse. Palattuani varsin pitkältä ulkomaanmatkalta havaitsen ilokseni, että meidän julkaisemamme [nimi suomeksi] ”Tilaisuita työnansioon” on sentään johtanut siihen, että monenmoisia siinä kuvailtuja kauppatavaroita, etenkin kotieläinten luita (muutamia tuhansia leivisköitä), mutta myös harjaksia, hevosenharjoja, jouhia, lumppuja, naudanvuotia, vasikan- ja jäniksennahkoja, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
20.3.1868
Helsingissä 20.3.1868 Tämänpäiväisen keskustelun johdosta rohkenen mainita, miten olen käsittänyt Korkean Kruunun laskuun tilatun ohramäärän suuruuden ja jakelun eri kohteisiin, nimittäin että: meritse tuodaan: Ouluun ja Raaheen tynnyriä 9 000 Viipuriin Joensuuta ja Kuopiota varten 8 000 Pietarsaareen 4 000 Nikolain- ja Kristiinankaupunkiin 4 000 Poriin 3 800 Helsinkiin Hämeenlinnaa varten 4 000 yhteensä tynnyriä 32 800 sekä maitse: Pietarista Jyväskylään 2 800 setverttiä – – 3 360 eli yhteensä tynnyriä 36 160 mihin on lisättävä hra Levónin tilaamat 1 200 joten kokonaistuontimäärä on tynnyr...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
9.4.1868
H:gissä 9.4.1868 Saamani ilmoituksen mukaan hra Forsberg on ostanut Hampurista: nauriinsiemeniä: keltanauris, aikainen 675 naulaa eli n. 40 leiviskää myöhäinen 900 52 ½ leiviskää 92 ½ leiviskää lantunsiemeniä: Rutabaga 675 naulaa eli 40 leiviskää Altringsham 130 naulaa eli 7 ½ leiviskää 47 ½ leiviskää yhteensä 140 leiviskää Olen sen jälkeen tilannut sähkeitse lisäksi: nauriinsiemeniä, keltanauris, aikainen 675 naulaa eli 40 leiviskää myöhäinen 2 700 naulaa eli 160 leiviskää 200 lantunsiemeniä Rutabaga 1 350 naulaa eli 80 Näin ollen kaikkiaan: nauriinsiemeniä, keltanauris, aikainen1 350 naul...
Kirjeenvaihto: