Viipuri

Viipuri

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1855: Viipurin läänin maanviljelysseuran toiminta vuodelle 1855

Päivämäärä: 
1.12.1855
Wiborgs läns Landtbrukssällskaps handlingar för år 1855. [Viipurin läänin maanviljelysseuran toiminta vuodelle 1855.] Hans Kejserliga Majestäts i Nåder gillade och faststälde förnyade stadgar för Landtbrukssällskapet i Wiborgs län. Kejsarillisen Majesteetin Armossa suodut ja vahvistetut uudet asetukset Maanviljelys-seuralle Wiipurin Läänissä.   Nämä kirjaset levittävät yleisön pariin tietoa eräästä talousseurasta, joka ei lainkaan näytä olleen tietoinen siitä, että sen menestyksen pitäisi olla mahdotonta, jollei se esiintyisi Turun seuran haaraosastona. Kumma kyllä, Viipurin maanviljelysseu...

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1856: Opetuslaitosten yhtenäisyys

Päivämäärä: 
5.1.1856
Tämän nimen alla on Ruotsissa vaadittu lukioiden ja koulujen, ylempien ja alempien, yhdistämistä yhdeksi oppilaitokseksi. Tämä vaatimus on myös tullut yleisesti hyväksytyksi asiaksi, ja yhdistyminen on nyttemmin saanut lain voiman. Teoreettisesta näkökulmasta on myös kiistatta edellytettävä tietty määrä välttämättömiä ja kaikille yhteisiä yleisiä ja valmistavia tietoja. Tuo tietomäärä kuuluu tarkkaan ottaen kansakoululle. Mutta kansakoululle asetettujen vaatimusten lisäksi on vielä yleinen perustus varsinaiselle kirjalliselle sivistykselle, eikä ole mitään syytä, miksi tähän perustukseen la...

Johan Fredrik Hackmanilta

Päivämäärä: 
24.8.1863
Viipurissa 24.8.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Koska en pysty ilmaisemaan ajatuksiani virheettömästi ruotsin kielellä enkä halua käyttää kirjoitusapua, otan vapauden esittää lupaamani ilmoituksen Teille saksaksi. Uskon voivani saada täältä kokoon ainakin 100 000 hopearuplan arvosta venäläisiä 5 prosenttia tuottavia obligaatioita vaihdettavaksi 6 prosenttia tuottaviin 2–3 vuodessa maksettaviin Suomen Pankin sitoumuksiin, mutta omistajat haluavat kuitenkin saada papereistaan niistä maksamansa täyden arvon, vaikka Pietarin pörssin noteeraus 5 prosentin obligaatioille on nyt ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Fredrik Hackmanilta

Päivämäärä: 
29.8.1863
[saksaksi] Viipurissa 29.8.1863   Kunnioitettu Herra Senaattori!    Viitaten nöyrään kirjeeseeni 24. päivältä minulla on kunnia vastata kunnianarvoisaan kirjeeseen 25. päivältä sekä eilen saamaani sähkeeseen, jossa sanottiin: ”Eri sarjojen prosentit noteerauksissa 91 ½, 98. Valtiokonttori maksaa koron nimellisarvoille, maksetaan samanlaisina obligaatioina.” Venäläisten obligaatioiden haltijat eivät hämmästyksekseni halua hyväksyä näitäkään ehtoja, vaan toivovat saavansa 2 ½ vuoden kuluttua käteismaksun venäläisten obligaatioiden nimellisarvon mukaan. Näyttää siltä, että tulevaisuuden epävar...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Fredrik Hackmanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1863
Kauppaneuvos J. F. Hackman Viipuri   Suullisen keskustelumme perusteella otan vapauden pyytää, että suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos suvaitsisi ystävällisesti ilmoittaa minulle sähkeitse: kuinka suuren summan arvosta Venäjän valtion obligaatioita, pääoma ja korko yhteenlaskettuna, voitaisiin Viipurissa lainata Suomen valtionkassan lukuun, sekä mihin lainasarjoihin obligaatiot kuuluvat. Ehdot ovat: määräaika 2 ½ vuotta; korko 6 % vuodessa, ja se maksetaan vuosittain sekä lunastuksen yhteydessä. Lainanantajat voinevat myös laskea obligaatioille 1 % korkeamman kurssin kuin tänään Pieta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
29.4.1864
Viipurissa 29.4.1864   Sub secreto [salainen]   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Valtiovarainhoitaja    Sen johdosta, että Herra Senaattori ja Valtiovarainhoitaja on eilen tänne saapuneessa kunnianarvoisassa kirjeessään tämän kuun 22. päivältä tiedustellut, onko täkäläisessä lääninrahastossa ja kruununmakasiineissa viime aikoina järjestetty ylimääräisiä tarkastuksia, minulla on kunnia ilmoittaa, että saatuani 15. toukokuuta 1861 annetulla julkisten rahastojen ajoittaisia ylimääräisiä tarkastuksia koskevalla keisarillisella reskriptillä Armollisen käskyn panna keisarillisen senaatin...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
1.10.1864
Viipurissa 1.10.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Valtiovarainpäällikkö.    Herra Senaattorin ja Valtiovarainpäällikön viime kuun 29. päivän kirjeen johdosta minulla on kunnia ilmoittaa, että olen samalla kannalla kuin Herra Senaattori suvaitsee ilmoittaa olevansa, että nimittäin Rokkalan talonpoikien niskoittelu johtuu ensi sijassa tietämättömyydestä ja siitä epäluuloisuudesta, jonka monivuotinen mutkikas tilanne on heidän keskuudessaan herättänyt. Myöhemmin tätä ovat käyttäneet hyväksi pahantahtoiset tai omaa etuaan tavoittelevat neuvonantajat, jotka ovat itsekkäissä tarkoi...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Venäjän kielen käyttö tuomioistuimissa, lausunto senaatin täysistunnossa 19.2.1866

Päivämäärä: 
19.2.1866
Senaattori Snellman lausui – että koska Viipurin hovioikeus ei ole, niin kuin sen olisi pitänyt, ulottanut mainittua lausuntoaan myös hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluviin alioikeuksiin ja viranomaisiin, halusi senaattori, ennen kuin senaattori antaa asiassa lopullisen suostumuksensa, kehottaa hovioikeutta uudelleen ja viipymättä laatimaan asiasta keisarilliselle senaatille täydellisen lausunnon.    

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
11.7.1866
Viipurissa 11.7.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Viitaten siihen, että kruunulle tulevien verojen ja maksujen perimisen odotettiin tuottavan tänä vuonna vaikeuksia Viipurin läänissä, kiiruhdan ilmoittamaan sen iloisen uutisen, että nämä pelot ovat osoittautuneet enimmäkseen aiheettomiksi tai liiallisiksi ja että kruununvoutien antamien tilitysten mukaan vuoden verojen ja maksujen perintä on sujunut odottamattoman hyvin, sillä rästiin jääneiden suoritusten koko määrä tässä läänissä yltää juuri ja juuri noin 33 000 markan vähäiseen summaan. Tämä tulos on todellakin väistämättä todettava ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
1.9.1866
Viipurissa 1.9.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Palattuani muutamia päiviä sitten tarkastusmatkalta Viipurin läänin sisä- ja pohjoisosista, nimittäin Antrean, Jääsken, Ruokolahden, Parikkalan, Kurkijoen, Jaakkiman, Uukuniemen, Sortavalan, Ruskealan, Impilahden, Salmin, Suistamon, Korpiselän ja Suojärven pitäjistä, kiiruhdan ilmoittamaan sen iloisen uutisen, että peltojen kasvu on ollut kaikkialla sangen hyvää ja lupailee varsin runsasta satoa. Kierrokseni varrella ruis oli suurimmaksi osaksi jo korjattu, ohraa leikattiin monilla paikkakunnilla ja jossakin oli kaurankin korjuu jo aloite...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: