Harff, Karl Julius

Harff, Karl Julius

1816–1871. Suomalaisten höyrylaivojen asiamies Helsingissä. Pohjois-Saksan liiton ja Belgian konsuli.

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
17.9.1867
H:gissä 17.9.1867   S[alvo] H[onoris] T[itulo]  [Arvonimellenne kunnioitusta osoittaen]   Tämänpäiväisen kunnianarvoisan kirjeenne johdosta lähetän ohessa 6 vekseliä, kukin summaltaan 2 000 ruplaa, eli yhteensä: 12 000,- eräytyväksi 3 kuukauden kuluttua, asetettuina Suomen keisarillisen valtiovaraintoimituskunnan maksettavaksi, ja pyydän samalla, että näihin vekseleihin merkitään asettajan ja hyväksyjän nimikirjoitusten ohella pietarilainen maksuosoite. Jos tarkoituksena on, että vekselit asetetaan suoraan Suomen Pankin Pietarin-konttorin maksettaviksi, odotan saavani vekselit takaisin kirj...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
18.9.1867
H:gissä 18.9.1867   SHT    Frestadius sähköttää Tukholmasta: että 13 ½ leiviskää ruista maksaa 21 ½ riikintaalaria laivaan toimitettuna, mikä merkitsee 30 mk 63 p., ja päivän höyrylaiva tuo rukiin noteerauksen Riiasta 10 ruplaa (kevyestä tavarasta), mikä vastaa 28 markkaa. Olen eilen sähköttänyt kyselyn Stettiniin, Kööpenhaminaan, Wismariin ja Tallinnaan saamatta vastausta, ja kun kysyin asiaa lennätinkonttorista, minulle ilmoitettiin, että yhteys oli mennyt viime yönä epäkuntoon, mutta vika saataisiin luultavasti pian korjatuksi. Tästä valitettavasta syystä lienevät Waseniuksenkin sanomat ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
26.9.1867
26.9.1867 Minulla on kunnia ohessa lähettää eilisiltana Waseniukselta saapunut sähke. Sen sisällön johdosta otan vapauden kysyä, eikö Wasenius voisi saada vapaita käsiä ostojen suorittamiseen, koska kysyntää lienee hyvin paljon, niin että saapuvat erät joutuvat heti muiden ostohaluisten käsiin, ellei pystytä toimimaan nopeasti. Valitettavaa on sekin, että sähkeemme kulkevat äärimmäisen hitaasti ja ovat useinkin viipyneet matkalla 7–8 tuntia. Pyydän kunnioittavasti, että saisin vastaukseksi tähän nöyrään kysymykseen lyhyen ilmoituksen, jonka voisin sähköttää hra Waseniukselle. Erinomaisen ku...
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
26.9.1867
26.9.1867 Wasenius sähköttää: ”Kuljetushinta Pietarista Joensuuhun sovittu neljäksi markaksi sekä Viipurista Kuopioon 2 mk 40 penniksi kanavamaksut tähän sisällytettyinä. – Etsin alusta kuljettamaan Kuopion erän Pietarista Viipuriin. – Purjealuksia Ouluun hinattaviksi ei Pietarista löydy” ––– Käyn nyt täällä neuvotteluja, jotta saataisiin käyttöön 2 purjealusta, jotka pystyvät ottamaan lastikseen 3 000 venäläistä jauhosäkkiä, mutta minulle ei kyetä antamaan varmaa vastausta ennen huomista iltaa, koska toinen niistä voi vasta silloin saapua tänne; aikomuksenani olisi antaa Neptunin hinata ne...
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
27.9.1867
27.9.1867 Minulla on kunnia saattaa ohessa perille Tukholmasta vastaukseksi saatu sähke – joka ei suinkaan ole tyydyttävä. Wasenius sähköttää: ”Ostanut 825 säkkiä ruista hintaan 950 kop. 1 000 – ” – 945 kop.   Suurta tuontikuljetusta odotetaan tiistaiksi. Porthan-laivasta varattu lastitilaa. 1 500 säkkiä varten (Oulu). Purjelaiva Viipuriin saadaan, mistä huomenna tarkemmin. Höyryhinaajan maksuksi Viipuriin sovittu 40 penniä säkiltä.” On siis oletettavissa, että kuljetus Kuopioon alkaa muutaman päivän kuluessa. Pietarista odotettu purjelaiva, josta eilen mainitsin ja jota toisen täällä oleva...
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
30.9.1867
Helsingissä 30.9.1867 Loviisasta minulle on kyselyyni vastattu, että rahtaus Sipooseen maksaa 80 penniä ohratynnyriltä ja laiva ottaa kerrallaan noin 80 tynnyriä. Se kulkee 3 kertaa viikossa. Olen kuitenkin tänään ilmoittanut Viktoria-laivalle kyseessä olevasta kuljetuksesta, ja kapteeni on luvannut ottaa laivaan niin paljon kuin mahdollista – jopa parhaassa tapauksessa 250 tynnyriä; rahtimaksuksi tässä laivassa tullee kuitenkin 1 mk tynnyriltä. Olkaa ystävällinen ja ilmoittakaa minulle, kun voin olla avuksi tässä asiassa. Julius Harff     [Liite] Ostettu: 1 999 säkkiä jauhoja 935 2 000 ”. ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
9.10.1867
9.10.1867 Konsuli Harff kertoo sähkeitse Pietarista eilisiltana klo 9 että Österbotten-laiva on lähtenyt eilen keskipäivällä lastinaan 1 000 säkkiä ruista, että Roseniuksen laiva Viipurista on saapunut ja ottaa lastikseen 2 000 säkkiä Kuopioon, että eilen on ostettu 1 500 säkkiä jauhoja 11 ruplan 60 kopeekan hintaan 800 ” ruista 11 ” 45 ” ” vapaasti laivassa [Pietarin] Vasilinsaaressa, että hän yrittää hankkia ilmoitetun 8 000 säkin määrän. Tiedustellaan, voidaanko kaikki Uuteenkaarlepyyhyn, Kokkolaan ja Pietarsaareen tarkoitetut 4 000 säkkiä (= 5 000 tynnyriä) lähettää purjelaivalla Pietar...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
10.10.1867
10.10.1867 Stettinistä saapunut seuraava sähke [saksaksi]: ”Saatavissa tällä hetkellä vain [tynnyriltä] 65/67 naulan painoista kaksirivistä ohraa 58 taalarin hintaan. Höyrylaivoja ei ole. Purjelaivat vaativat 12–15 taalaria 20 tynnyriltä Turkuun. Niitä ei liene pian enää saatavissa.” 58 taalaria vastaa n. 27 ½ markkaa suomalaiselta tynnyriltä, 12–15 taalarin rahtimaksu Turkuun merkitsee 2 mk 28 p–2 mk 85 p tynnyriltä. Näin siis 1 tynnyri ohraa maksaisi Turussa n. 30 mk. Paino noin 12 leiviskää. Huomattakoon, että Stettiniin annettiin tilaus ostaa ja laivata heti 5 000 tynnyriä tynnyriltä n....
Kirjeenvaihto: 

Anders Olivier Saelanilta

Päivämäärä: 
11.10.1867
Tietoja leseiden tuontia koskevien laskelmien pohjaksi.   Tavallisen asianmukaisen käsittelyn tuloksena saadaan 100 naulasta jauhoja 131 naulaa valmista leipää. Jos leivonnassa kuitenkin käytetään tavallisen veden sijasta lesevettä, jonka valmistaminen on varsin yksinkertaista, saadaan 100 lesenaulan lisäyksellä samasta jauhomäärästä 166 naulaa leipää, jonka ravintoarvo on likipitäen sama. Kun 100 naulaa leseitä muutetaan lesevedeksi, ne nimittäin lisäävät leivän painoa 35 naulaa, ja ravintoarvon varsin merkityksetön väheneminen johtuu siitä, että leseveteen leivottu leipä sitoo hieman enem...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
15.10.1867
15.10.1867 Pietarista ei ole saatu mitään tietoja viime sunnuntain jälkeen. Alexander-laiva lähti viime sunnuntaina aamulla Porista, mutta ei ole vielä saapunut tänne – tulee tänne hiilestämään ja jatkaa matkaansa parin tunnin pysähdyksen jälkeen. Porthan-laivan lastausta ei ole vielä voitu saada valmiiksi. Kirjeen mukaan kaiken Kuopioon ja Joensuuhun menevän tavaran arvioidaan olevan valmiiksi lastattuna huomiseen mennessä. Tähän mennessä saapuneiden tietojen mukaan on kaikkiaan ostettu 16 000 säkkiä, mikä määrä vastaa 20 000 tynnyriä, ja voidaan hyvin perustein olettaa konsuli Harffin lyk...
Kirjeenvaihto: