Yliopisto

Yliopisto

Bengt Olof Lilleltä

Päivämäärä: 
1.11.1839
Helsingissä 1.11.1839   Parahin Veli Snellman!    Viimeisenä pohjolan muuttolintuna lentänet täältä viipymättä, jollet jo ole nostanut siipiäsi lentoon. ”Sit tibi aura levis” [olkoon sinulle ilma kevyttä], Veli! nyt kun olet lopulta päässyt liikkeelle. Kyllin kauan lienee kotimaassa jo ollut Sinulle liian kylmää. Liian vähän ovat myös ystäväsi tehneet Sinulle minkäänlaista lämpöä hankkiakseen. Kunpa eteläisempien maiden aurinko saisi sinut unohtamaan tämän kaiken, vaikuttamatta sinuun kuitenkaan toisin kuin muuttaviin lintuihin – niin että ne ikävöivät kevään tullen takaisin ”kylmälle naval...
Paikat: 
Asiat: 
Termit: 
Kirjeenvaihto: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
3.11.1839
Uudessakaarlepyyssä 3.11.1839 Veli Fredericus!    Sen, miksi saat vain tämän pienen lappusen, sanoo Sinulle oheen liitetty iso teksti. Siinä on Sinulle 3 huomautusta: sivuilla 1, 4 & 5. Sen jälkeen kun ne on otettu asianmukaisesti huomioon ja pyyhitty yli, tiedän Sinun huolehtivan artikkelin julkaisemisesta viipymättä, mieluimmin seuraavassa numerossa, maksetaanpa kirjoituspalkkiota tai ei (jälkimmäinen vaihtoehto toteutunee, koska tässä puolustetaan Vaseniuksen ehdotusta), Helsingfors Tidningarissa tai sen liitteessä. Pidä myös hyvää huolta tarkistusluvusta. En ollenkaan epäile sitä, e...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
6.11.1839
Parahin Fredericus! 6.11.1839   Viime kirjoitukseeni tulee ehkäpä liian myöhään seuraava vaihdos sen vastineen kappaleen sijaan, jossa käsitellään ”näkymätöntä seurakuntaa”: Arvostelijan aiempaan naureskeluun herra S:n näkyvää ja näkymätöntä seurakuntaa koskevalle todistelulle Arvostelija melkeinpä uskoo, että Neander on yhtä hankalassa tilanteessa, vaikka onkin varmasti suurempi connoisseur kuin herra S. Asialla on se selkeä perusta, että sydän on tunteen kotipaikka ja siten myöskään sydämen usko ei ole sanoin ilmaistavissa. Välitön subjektiivisuus jakaa tässä välittömän objektiivisuuden k...
Henkilöt: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Johan Bergmanille

Päivämäärä: 
29.5.1840
Tukholma 29.5.1840   Herra Ylioppilas C. J. Bergman  Upsala   Kelpo Veli!   Sain Lenströmiltä eilen kirjeesi ja kiirehdin ilmoittamaan ne tiedot, jotka pystyn antamaan. Päivittäin eli jokaisena postipäivänä olen odottanut Suomesta tietoja Helsingin ylioppilaskunnalta (tai promovendeilta) Upsalan ylioppilaskunnalle tulevasta erikoiskutsusta. Sen mukana pitäisi sitten olla ohjeet passimenettelystä. Asia on jo pantu vireille ja odotan hyvää lopputulosta yhtä suuresti kuin toivon sitä isänmaaparkani hyväksi. Mutta vaikka kaikki tämä jäisikin tulematta eivätkä asianomaiset kehtaisi ilmaista asia...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Fredrik Cygnaeukselta

Päivämäärä: 
11.6.1840
Helsingissä 11.6.1840   Parahin Veli!    Eteeni ilmaantui tässä päivänä muutamana näky, paljon omituisempi kuin se, jonka muinoin näki se mies, joka sai ilon nähdä uuden vuoden. Kummituksen ulkoinen hahmo oli epistola kunnianarvoisalle entisapulaiselleni Jacobukselle; sisältä kuitenkin pyrki muristen ilmoille jotkut vihasta vääntyneet piirteet, sellaiset, joiden sopisi kaunistaa vain honoratissimusta [kunnioitetuinta], joka on epämääräiseksi ajaksi karkotettu kaikkien pirujen mukavasta seurapiiristä ja nyt leijailee avarassa maailmassa sinne tänne pyrkien siemaisemaan unohdusta niin mojovan...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

AKATEEMISESTA OPISKELUSTA Tukholma 1840

Päivämäärä: 
31.12.1840
Valittuamme akateemisen opiskelun tutkimuksemme kohteeksi olemme alueella, joka useimmille voi tai sen pitää olla vieras. Ihmisellä on elämässään kuitenkin monia asioita, jotka hän elää tarkentamatta niiden merkitystä määritetyin käsittein. Hän seuraa tällöin ainoastaan tottumusta. Kyse on kuitenkin siitä, onko tämä tottumus hyvä vai huono tapa. Epävarmuus tästä jokaisessa erityistapauksessa pakottaa ihmisen ennakkoluulottomasti tutkimaan elämän jokaisen tilanteen tarkasti – musertakoon tutkinnan tulos hänen itserakkautensa ja kuvitellun viisautensa tai todistakoon tavan mukaista vastaan ni...
Paikat: 
Asiat: 

PERSOONALLISUUDEN IDEAN SPEKULATIIVISEN KEHITTELYN YRITYS Tübingen 1841

Päivämäärä: 
1.1.1841
  ALKUSANAT   Jotta tämä kirjanen ei jäisi ilman asiaan kuuluvia alkusanoja, tekijä käyttää tilaisuutta hyväkseen sanoakseen jotain teoksesta ja hiukan enemmän itsestään. Jos teoksessa sanottaisiin jotain, mitä käsitellystä aiheesta ei vielä toistaiseksi ole sanottu eikä kuultu, silloin se vastaisi jo aiheeltaan ajankohdan pyrkimyksiä. Valitettavasti asia ei kuitenkaan ole näin. Tekijä nimittäin uskoo itsekin, että teoksen koko asiasisältö on löydettävissä muiltakin tahoilta. Kuitenkin se täyttää lukijakunnan asettaman yhden, suuren vaatimuksen tekijän silmissä: siinä on hengen persoonallis...
Paikat: 

Ferdinand Christian Baurilta, suosituskirje

Päivämäärä: 
9.4.1841
Tübingenissä 9.4.1841 Olen lukenut melkoisen osan Herra Tohtori Snellmanin teoksesta ja olen tämän perusteella tullut vakuuttuneeksi sekä kirjoittajan perusteellisesta uusimman spekulatiivisen filosofian tuntemuksesta että hänen omasta lahjakkuudestaan spekulatiivisena filosofina ja lisäksi myös nykyisin erityisen suuren mielenkiinnon kohteena olevan aiheen miellyttävästä ja arvokkaasta käsittelystä. Myös esitystapa vastaa kaikkia kohtuullisia vaatimuksia. Tyyli on korrektia ja lisäksi ilmaisu vastaa täysin asian merkitystä ja sangen selkeää ja helposti ymmärrettävää, mikä on teoksen erityi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Hakemus yliopistolle 13.9.1841

Päivämäärä: 
13.9.1841
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Saanen nöyrimmin anoa, että oheinen Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, yliopiston Korkealle Kanslerille asetettu alamainen anomus saada oleskella vielä vuoden ajan ulkomailla saisi Teidän Kunnianarvoisan Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suosiollisen tuen, jonka korkeat asianomaiset vaativat. Pysyen syvimmin kunnioittaen Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrimpänä palvelijana Joh. Vilh. Snellman    

Anomus yliopiston kanslerille 30.9.1841

Päivämäärä: 
30.9.1841
Jalosukuinen Suuriruhtinas, kruununperijä ja Cesarevitsch, Keisarillisen Aleksanterin yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen nöyrän alamaisesti anoa Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne, että minun armollisimmin sallittaisiin vielä vuoden ajan jatkaa matkaani, Teidän Keisarillisen Korkeutenne armollisella luvalla 11/23 Lokakuulta 1839 tieteellisessä tarkoituksessa Ruotsiin, Tanskaan, Itävaltalaisiin valtioihin, kun minulle siten on tullut mahdollisuus julkaista erinäisiä tieteellisiä teoksia, joiden parissa tällä hetkellä työskentelen, ja joista Ruotsissa jo on julkaistu Logiikka ja Oikeus...
Henkilöt: