Ferdinand Christian Baurilta, suosituskirje

Tietoka dokumentista

Tietoa
9.4.1841
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Tübingenissä 9.4.1841

Olen lukenut melkoisen osan Herra Tohtori Snellmanin teoksesta ja olen tämän perusteella tullut vakuuttuneeksi sekä kirjoittajan perusteellisesta uusimman spekulatiivisen filosofian tuntemuksesta että hänen omasta lahjakkuudestaan spekulatiivisena filosofina ja lisäksi myös nykyisin erityisen suuren mielenkiinnon kohteena olevan aiheen miellyttävästä ja arvokkaasta käsittelystä. Myös esitystapa vastaa kaikkia kohtuullisia vaatimuksia. Tyyli on korrektia ja lisäksi ilmaisu vastaa täysin asian merkitystä ja sangen selkeää ja helposti ymmärrettävää, mikä on teoksen erityinen ansio. Olisi sangen toivottavaa, että Herra Tohtori Snellman onnistuisi saamaan näin ansiokkaan teoksen, joka voi palvella sangen hyvin opastuksena filosofian uusimman katsantokannan ymmärtämiseen, toimitetuksi julkisuuteen kirjapainon välityksellä.

Tri Baur, teologian professori