Yliopisto

Yliopisto

Opiskelijan muutamista olosuhteista yliopistossa, esitelmä Pohjalaisessa osakunnassa 3.11.1833

Päivämäärä: 
3.11.1833
Vastaan varmaankin huonosti saamaani tehtävään valitsemani aiheen suhteen. Ehkä odotettiin, että aihe olisi puhtaasti tieteellinen. Toisaalta tuntiessani kykenemättömyyteni tähän, toisaalta tämän päivän kokoontumisen haastamana, ehkä myös ajan pienimpäänkin vaikuttavan hengen johdattamana, jo sanotun toistamisenkin uhalla, olen valinnut kuvatakseni joitain akateemisen elämän puolia erityisesti kiinnittäen huomiota osakuntien jaon merkitykseen. Aurinko on jo laskemassa sen ajan ylle, joka rakentuen yhteiskunnan ja porvarillisen vapauden toisiaan rajoittaviin sopimuksiin turhaan etsi päämäärä...
Asiat: 

Stipendiaattien nimenhuutoa koskeva anomus yliopistolle 1833, luonnos

Päivämäärä: 
31.12.1833
Niiden viiden vuoden aikana, jona Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori ovat suoneet minulle julkista apurahaa, olen mahdollisimman aktiivisesti koettanut täyttää velvollisuuteni olla paikalla stipendiaateille määrätyissä nimenhuudoissa. Viime vuosina olen kuitenkin ollut pakotettu työskentelemään uutterasti kotiopettajana, mistä syystä jouduin laiminlyömään kevätlukukauden 1832 toisen nimenhuudon ja nyt huomaan, että minut on todettu poissaolleeksi myös viimeksi suoritetussa nimenhuudossa. Vaikea sairaus pakotti minut samaan laiminlyöntiin viime kevätlukukauden ...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

F. V. Avellania koskeva kirjelmä Hämäläiselle osakunnalle joulukuussa 1834, konsepti

Päivämäärä: 
1.12.1834
Rohkenen ilmoittaa osakunnalle, että sen jäsen, ylioppilas Frans Vilhelm Avellan on eräässä suurehkossa toveripiirissä ilmaissut täysin todellisen osakuntahengen vastaisia ja oikeamieliselle ylioppilaalle arvottomia ajatuksia. Teen tämän siinä toivossa, että Avellanin lähimmät toverit eivät yhdy hänen näkemyksiinsä ja että he katsovat aiheelliseksi antaa hänelle tilaisuuden esittää anteeksipyynnön ja perua sanansa ajattelemattomina ja taitamattomina. Näin osoitettaisiin, että se kannatus, jota herra Avellanin ajatukset mainitussa tilaisuudessa näyttivät saavan osakseen, ei todellisuudessa e...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus säännöiksi raittiiden elämäntapojen noudattamiseksi osa­kunnassa keväällä 1835, konsepti

Päivämäärä: 
1.1.1835
Jotta omalta osaltamme hyvän esimerkin avulla edistäisimme siveellisyyttä siinä yhteisössä, jonka jäseniltä isänmaa odottaa tulevaa menestystään, allekirjoittaneet ovat suostuneet seuraaviin velvoitteisiin:   § 1 Jokainen meistä päättää, että hän ei koko opiskeluaikanaan käy majataloissa, vielä vähemmän niissä nauttii mitään alkoholipitoisia juomia. § 2 Poikkeuksena ovat ruokailupaikat; myös ateriaan kuuluva viini tulee hyödyllisenä tai ainakin vaarattomana sallia. Samoin kahvihuoneet, joissa nautitaan ainoastaan teetä tai kahvia. § 3 Näin syntyvillä tuntuvilla säästöillä on mielestämme hyö...
Asiat: 

Hakemus dosentuuria varten yliopistolle 22.6.1835

Päivämäärä: 
22.6.1835
Kunnianarvoisa Herra Rehtori! sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne sekä Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että minulle suotaisiin filosofian dosentin arvo Suomen Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa. Nöyrän pyyntöni tueksi liitän julkaisemani, kuluvan kesäkuun 17. päivänä tarkastetun väitöskirjani. Minulla on kunnia olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johdanto logiikan luentosarjaan syksyllä 1835, luentokäsikirjoitus

Päivämäärä: 
1.9.1835
Hyvät Herrat! Minun on tuskin tarpeen logiikan ollessa yhteisen tut­ki­muksemme kohteena muistuttaa teitä siitä, että logiikka sellaisena kuin Hegelin nerous sen on esittänyt, toisin sanoen siinä kehitysvaiheessa, jonka varassa meidän aikamme spekulaatio on, ansaitsee tieteen nimen. Vieläkin tarpeettomampaa on muistuttaa vaikeudesta tyydyttävästi käsittää ja selvittää tätä syvällistä oppia. Siksi minun onkin edellytettävä, että Te, Hyvät Herrat, vähäiseen oivallukseeni luottaen haluatte johdatustani, ja että te samalla otatte huomioon miten paljon aikaa ja kuinka monien yhteistä vaivannäköä...

Particula tertia: oppi käsitteestä 1835–36, katkelma luentokäsikirjoituksesta

Päivämäärä: 
31.12.1835
5. Jos vielä yrittäisimme ilmaista subjektiivisen ja objektiivisen logiikan suhteen, niin kiinnittäisimme huomiota siihen, että käsite on olemisen ja olemuksen totuus, että siten käsitteen opissa näiden käsitteen abstraktioiden pitää esiintyä todessa merkityksessään, käsitteen välttämättöminä tuotteina. Kun nyt absoluutti, ajatellaanpa se sitten ajattelevaksi tai itsensä ajattelemaksi absolutumiksi, on välitön annettu (oleminen), eikä absoluutti voi olla muuta kuin mitä sen ajatellaan olevan, niin tämä kulku (objektiivisen logiikan) käsitteestä välittömyydessään käsitteeseen välitettynä yks...

Itsetietoisuus, esityö logiikan oppikirjan johdantoon

Päivämäärä: 
31.12.1835
Itsetietoisuus järjellisenä on välittömästi a) ajattelua ja pelkästään itsetietoisuuden käsite – ei konkreettinen persoonallisuus. Sillä vain meille itsetietoisuus on tässä kohdin yleisen ja määrätyn ajattelun ykseys. Koska itsetietoisuus kuitenkin on ”itse”, joko itsestään tai sen mukaan, joka alussa on muodostunut itseään ajattelevaksi ja oman ajattelunsa kohteena olevaksi minäksi, joista kumpikin ovat sama totaalinen minä – puuttuu tällä itsetietoisuuden tasolla objektiivinen puoli, ajateltu minä.   (Omaa päämääräämme ajatellen, sitä varten, että pääsisimme logiikan kannalle, olisi tähän...

Väitöslupahakemus yliopistolle 21.5.1836

Päivämäärä: 
21.5.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta saan nöyrimmin anoa suosiollista suositusta yliopiston korkealta kanslerilta tarvittavan luvan saamiseksi, respondensin avustuksella julkaista ja puolustaa akateemista väitöskirjaa: ”De vi disciplinae Philosophicae Leibnizii Historica Meditationes”, jonka ensimmäisen osan maineikkaan filosofisen tiedekunnan siitä antaman lausunnon ohella saan nöyrimmin liittää mukaan. Toivoen että haluttu lupa ulotetaan myös työn seuraaviin osiin, siinä tapauksessa...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: