Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 111, 14.5.1878: Poliittista

Päivämäärä: 
14.5.1878
Morgonbladetin kuten kaikkien Euroopan sanomalehtien pääsisältö on yhdenmukainen. Kukaan ei voi välttyä levottomuudelta, joka hallitsee kaikkien mieltä kysymyksessä sodasta tai rauhasta. Suomelle tämän kysymyksen paino on raskaampi kuin millekään muulle maalle, koska maamme näyttää tuomitun kärsimään suoraan sodan raivosta, mutta vailla voimaa mitenkään vaikuttaa sen puhkeamiseen tai poistumiseen. Onneksi vielä tällä hetkellä on toivoa, että uhkaava onnettomuus vältetään ja kuten viimeksi otsikolla ”Poliittista” lausuttiin, tilanne ei vielä oikeuta pessimismiin. Niistä tekijöistä, joiden on...
Paikat: 

Morgonbladet nro 115, 116 ja 118, 18., 20. ja 22.5.1878: Liiketaloudellinen asema

Päivämäärä: 
18.5.1878
I On tunnettua, että liike-elämän sairaalloisuus on vanhaa. Sen perussyynä eivät ole sodat, vaan se tavallinen, yltiökeinottelu. Itävallan suuren romahduksen juuret lienevät olleet lähinnä pörssipetkutuksissa. Mutta sen mukaan mitä yleisesti kerrotaan, oli Saksan romahduksen syynä vähintäänkin yhtä paljon teollisuuden todellinen yltiökeinottelu. Sodan aikana oli sekä kotimainen kulutus vähentynyt että vientituotanto laskenut, osaksi koska meri oli Saksalta suljettu. Sodan loppumisen jälkeen piti maan sisällä täyttää teollisuustuotteiden tarve sekä väestölle että armeijoille ja vastata kasva...
Paikat: 

Morgonbladet nro 154, 6.7.1878: Kultakanta

Päivämäärä: 
6.7.1878
Runoilijan sanat maamme köyhyydestä ”jos kultaa kaivannet” uhkaavat menettää totuutensa. Tosin Ivalon kulta näyttää nopeasti loppuvan. Mutta viime maanantaista lähtien Suomen asukkailla on ollut tilaisuus saada Suomen Pankista niin paljon kultaa kuin halutaan. Asia on tärkeä. Tosin myös kulta-arvo suhteessa hopean ja muiden tavaroiden arvoon on vaihtuva suure, eikä ole mikään mahdottomuus, että esim. 10 markkaa hopeaa olisi kerran suurempi omaisuus kuin 10 markan kultakolikko. Silloin saisi hakea apua vaihtorahan kultapitoisuutta alentamalla. Mutta toistaiseksi kultakanta lupaa suurempaa va...
Paikat: 

Morgonbladet nro 157, 10.7.1878: Pankkilaina

Päivämäärä: 
10.7.1878
Pankkilaina kuuluu jääneen kreditiiviksi maamme tunnetulle kustannusyhtiölle, Frankfurtin Roth­schildin kauppahuoneeseen. Se on kaksin verroin ilahduttavaa. Sillä sellainen kreditiivi voidaan käyttää tai olla käyttämättä, suuremmalta tai pienemmältä summaltaan, ja maksaa takaisin lyhyemmällä määräajalla. Mainittu yhtiö vaihdettiin 1868 Erlangerin kauppahuoneeseen, jonka valvova emissaari oli täällä itse paikalla ja teki paremman tarjouksen. Mutta kuten oli odotettavissa, hänen kanssaan sovitusta lainasta tuli fiasko, jollaista ratkaisua esimerkiksi Rothschildin firma ei koskaan suvaitse. Se...
Paikat: 

Morgonbladet nro 165, 19.7.1878: Kongressipäätösten tulevaisuus

Päivämäärä: 
19.7.1878
Turkki on Stefanon alustavissa neuvotteluissa sitoutunut kaikkeen, mistä kongressissa nyt päätetään, poikkeuksena kohdat Bosnian ja Hertsegovinan miehityksestä ja Kreikalle neuvoteltavasta maanluovutuksesta. Alustavissa ehdoissa oli varattu sisäisesti itsenäinen hallinto edellä mainituille maakunnille, Thessalialle ja Kreetalle. Kysymykset salmesta ja Tonavasta jätettiin suurvalloille. Kaikille rajamääräyksille jätettiin korjausmahdollisuus. Muuten kongressi tietää Turkille vähempää, ei enempää kuin Stefanon alustavat ehdot sisältävät. Mutta osa sisältyy kokonaisuuteen. Siksi ruhtinas Bisma...
Paikat: 

Morgonbladet nro 175, 31.7.1878: Venäjän valtiovarainministeri Reuternin ero

Päivämäärä: 
31.7.1878
Venäjän valtiovarainministeri Reuternin ero on saanut lehdistössä aikaan yleensä tunnustavia arvioita hänen neljätoistavuotisesta virkatoimestaan. Eilispäivän Morgonbladet sisälsi otteen Venäjän Pörssilehden vastakkaisesta käsityksestä. Mainittu ei kovin arvostettu lehti osoittaa myös tässä lyhyessä otteessa olevansa protektionismin äänenkannattaja. Samaa näkökantaa ei ole suosinut ministeri, jonka aikana kohtuuttoman korkea tullitaksa alennettiin. Venäjän tullitulot ovat aina olleet verrattain mitättömät siitä yksinkertaisesta syystä, että ulkomaista tuotantoa olevia finanssitavaroita kute...
Paikat: 

Morgonbladet nro 179, 5.8.1878: Lausunto ministeri Reuternista

Päivämäärä: 
5.8.1878
Pietarin Pörssilehden julkaisema lausunto ministeri Reuternista on lainattu Journal de S:t Petersburgiin. Tästä lainauksesta käy ilmi, että se on kyllä antanut tunnustusta eronneen ministerin ansioille. Lehti antaa täyden tunnustuksen ja arvostaa korkealle M. de Reuternin suuret ansiot, tunnollisuuden pyrkimyksissä ja horjumattoman omistautumisen yleisen edun hyväksi, mikä on ollut ominaista hänen hallinnolleen. Lehti tunnustaa lämpimästi hänen suurimman ansionsa, että hän on tarmokkailla ponnistuksilla hankkinut maalle suurenmoisen rautatieverkon, mutta moittii samalla sitä, että hän on va...
Paikat: 

Morgonbladet nro 182, 8.8.1878: Kauppatase

Päivämäärä: 
8.8.1878
Kauppatase on kohta sata vuotta ollut nykyajan kansantaloustieteilijöiden ja vielä enemmän heidän taitamattomien jäljittelijöidensä tuomion kohteena. Siitä huolimatta kaikissa maissa koetetaan saada viennin ja tuonnin rahallinen arvo julkaistuksi. Nyt voisi kysyä: mitä hyötyä siitä on ellei se, että verrataan molempia arvoja ja siten saadaan käsitys maan viennin ja tuonnin suhteesta? Siihen voitaneen vastata: arvot määrätään vain siksi että voidaan vertailla molempia arvonmäärityksiä eri vuosilta ja saadaan mitta viennin ja tuonnin nousulle tai laskulle vuodesta toiseen. Mutta edes yksi luk...
Paikat: 

Morgonbladet nro 187 ja 189, 14. ja 16.8.1878: Sosialismi

Päivämäärä: 
14.8.1878
Sosialismi on siemenenä ja senhetkisinä vaatimuksina ollut olemassa kaikissa sivistyneissä maissa, kaikkina aikoina. Syynä on se, että niissä on pakosta aina yhteiskunnallista erilaisuutta. Se kasvaa sivistyksen myötä. Mitä enemmän kansan kansallisvarallisuus kasvaa sitä suurempia rikkauksia kerääntyy yksittäisten ihmisten käsiin. Erilaisuutta ei tasoita se, että myös rikkaiden määrä kasvaa. Omistamattomien määrä kasvaa suhteessa paljon enemmän. On itsestään selvää, että tämä erilaisuus ei herätä vain kateutta vaan myös tunteen kärsitystä epäoikeudenmukaisuudesta. Niin kauan kuin uskonnolla...
Paikat: 

Morgonbladet nro 250, 26. 10.1878: Yksityiskouluista

Päivämäärä: 
26.10.1878
Kukaan tuskin kiistää, että jokaisessa maassa pitää olla vapaus perustaa yksityiskouluja – samoin kuin vapaus antaa opetusta niin kuin koulun ylläpitäjät haluavat, sillä edellytyksellä nimittäin, että opetus opettaa lainkuuliaisuutta ja hyvää tapaa. Valtion opetusmonopoli on yhtä vahingollinen kuin kaikki muu monopoli. Voi jopa pitää asiattomana, että pääsy valtion ylläpitämään yliopistoon evätään nuorisolta, jota ei ole opetettu julkisten koulujen vanhan mallin mukaan. Yliopiston virkatutkinnot ovat toinen asia. Niistä valtiovalta voi esittää omat vaatimuksensa. Mutta kypsyys yliopisto-opi...
Paikat: