Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 96, 27.4.1877: Asevelvollisuuslaki – ryhmitys sotakannalle

Päivämäärä: 
27.4.1877
Ei voi kieltää, että sanamuoto asevelvollisuuslain §:ssä: ”Jokainen Suomen kansalainen on asevelvollinen valtaistuimen ja keisarikunnan puolustamista varten.” on ollut monelle lukijalle pelottava. Keisarikunta on suuri, sen rajat kaukana Aasiassa, ja sotapalvelus myös näiden rajojen ulkopuolella synnyttää kuvia mittaamattomista etäisyyksistä, erämaista ja puolivilleistä kansoista, joiden parissa meidän asevelvollisemme saisivat ”sota-aikana – jäädä palvelukseen niin pitkäksi aikaa kuin tarve vaatii” (katso § 14), ts. tarkoitetaan elämänsä aikaisempaan tai myöhempään loppuun asti. Ja kiistäm...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 99, 1.5.1877: Perustuslakiriita Tanskassa

Päivämäärä: 
1.5.1877
Kun laajalta näyttävä sota on leimahtamaisillaan Balkanilla, ei ole aikaa kiinnittää huomiota vähäisempään ja toisenlaiseen taisteluun, joka silti ansaitsee meidän taholtamme kaikkein suurimman huomion – tarkoitamme Tanskan perustuslaillista selkkausta. Kuten tunnettua, riita on nyt ajettu siihen pisteeseen, missä täytyy tunnustaa vakavimpien selkkausten vaaran olevan käsillä. Kuningas on Estrupin ministeristönsä ”kaikkein alamaisimman ehdotuksen” pohjalta hyväksynyt väliaikaisen finanssilain, kun hallituksen lakiesitys ei saanut folketingetin hyväksyntää. Ei voi olla epäilystäkään, että si...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 100, 2.5.1877: Sota

Päivämäärä: 
2.5.1877
I Suurvaltojen asema. Englanti   Euroopan elättelemät toiveet että rauhaa ei enempää häirittäisi eivät ole toteutuneet. Harvassa maassa on haluttu ostaa rauhaa Turkin kristittyjen kustannuksella ja jättää heidät edelleen sortajiensa villien rietastelujen armoille. Englannin torypuolueen hallitus ja unkarilaiset ovat olleet tämän opin ainoat kaivatut tunnustajat. Myönnettäköön että paljon vaaditaan siihen, että hallitus ottaisi vastuulleen uhrata veroja ja verta vieraan maan olojen järjestämiseksi. Ja sellaisen väliintulon tulokset ovat aina epävarmat. Mutta Kreikka, Serbia, Belgia, Romania ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 103, 5.5.1877: Asevelvollisuuslaitos

Päivämäärä: 
5.5.1877
Kustannusten maksaminen.   Ehdotus varojen osoittamisesta asevelvollisuuden käyttöönoton kustannuksiin kantaa periaatteessa todisteen Hänen Majesteettinsa luottamuksesta Suomen säätyihin, mikä varmasti saa osakseen kiitollisen tunnustuksen. Pyydetyt määrärahat tarkoittavat nimittäin vain viiden vuoden kautta 1878–1882, ja asevelvollisuusarmeija on siten tehty riippuvaksi säätyjen jatkuvasta suostumuksesta. Ne eivät varmasti myöskään unohda, että kansa, jonka keskuudessa yksikään mies ei kykene kohtaamaan vihollista, on surkeaa sukua. Ruotsin sanomalehdissä ja myös valtiopäivillä Suomen hirv...
Paikat: 

Morgonbladet nro 109, 14.5.1877: Johan Ludvig Runeberg, muistopuhe

Päivämäärä: 
14.5.1877
Tämän vielä avoimen haudan ääressä meidän asiamme ei ole puhua Johan Ludvig Runebergin arvosta runoilijana. Aikalaiset ovat esittäneet siitä arvionsa, ja jälkimaailma esittää tuonnempana lisäksi omia puntarointejaan ja arvioitaan. Suurilla lahjakkuuksillahan on sellainen etuoikeus, ettei ihmiskunta koskaan väsy tulkitsemaan heidän työtään. Me tiedämme varmasti, että tämän runoilijan nimi on kirjoitettu unohtumattomaksi historian lehdille ja että hänen runonsa elävät koskaan katoamatta. Meidän sopii sen sijaan ilmaista tämän haudan ääressä se kunnioitus, kiintymys ja kiitollisuus, jota Suomi...
Paikat: 

Morgonbladet nro 111, 16.5.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
16.5.1877
Pariisin rauhaan vuonna 1856 Venäjän rajana Moldovaa ja Turkkia vastaan olivat Prutjoki aina sen laskupaikkaan Tonavaan ja Tonavan eteläinen haara siitä eteenpäin. Mutta tämän rajan siirto oli yksi niistä toimenpiteistä, joilla länsivallat haluavat pitää Turkin jatkamassa niitä murhatöitä, jotka kaikkina aikoina ovat olleet sen vallanpidon tunnusmerkkinä. Nyt raja kulkee 5 peninkulmaa Prutin itäpuolella, joen suuntaisena, ja kääntyy yhtä kaukana Tonavasta suorassa kulmassa itään, Mustanmeren rantaan. Venäläiset saattoivat nyt mennä omalla maalla aina tähän kulmankärkeen asti. Niin he myös t...
Paikat: 

Morgonbladet nro 113, 18.5.1877: Dagbladetin käsitteenselvittäjälle

Päivämäärä: 
18.5.1877
Helsingfors Dagbladin numerossa 126 on 11. toukokuuta julkaistu ote Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtokunnan vuosikertomuksesta vuodelta 1876. Siihen sisältyy myös päätös tappiosta, jonka yhdistys on kärsinyt Suomen Pankin nyt kieltäydyttyä myymästä valuuttoja sterlingpunnissa ja Hampurin bankoseteleinä (tai Saksan valtakunnanmarkkoina) yhdistyksen ulkomaisten lainojen lyhennysten maksamiseksi hintaan, josta vuonna 1865 tehtiin sopimus pankin johtokunnan kanssa. Mainitussa selostuksessa on seuraava kohta: Kun lainanottajat maksavat yhdistykselle korkoa Suomen markkoina, mutta markan arvo su...
Paikat: 

Morgonbladet nro 119, 26.5.1877: Sota – Venäjä I

Päivämäärä: 
26.5.1877
Aikamme suurten armeijoiden takia ei voi pitää yllättävänä, että kaikkiin suurempiin valtioihin muodostuu nk. sotilaspuolue, joka on valmis ratkaisemaan kaikki poliittiset selkkaukset miekalla. Luultavasti on ollut myös enemmän tai vähemmän vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat kärsimättömästi suhtautuneet monivuotisiin neuvotteluihin. Mutta Euroopassa tuskin kukaan asiantuntija on epäillyt, että hallitus on halunnut rauhaa, saati keisarin omaa, usein lausuttua penseyttä sotaa kohtaan. On myös helppo ymmärtää, millaisin tuntein hallitsija, joka on tehnyt rauhanomaisen uudistamisen elämäntyö...
Paikat: 

Morgonbladet nro 120, 28.5.1877: Sota – Venäjä II

Päivämäärä: 
28.5.1877
Vaikka sota on tullut Venäjälle tietyssä määrin pakollisena, pitkät neuvottelut ovat kuitenkin saaneet aikaan sen, että se on alkanut nyt aivan toisissa oloissa kuin vuosi sitten olisi voinut tapahtua. Silloin Englanti saattoi vielä uhata Pariisin rauhansopimuksilla, jotka sitovat länsivallat suojelemaan Turkin riippumattomuutta ja koskemattomuutta. Nyt nämä sopimukset ovat pala paperia. Ei Ranska eikä Itävalta halua ottaa vastuulleen niiden toteuttamista. Ja Englanti on täysin eristettynä turkkilaisystävällisine hallituksineen ja usein toitotettuine, mutta kaikille, myös lordi Beaconsfield...
Paikat: 

Morgonbladet nro 121, 29.5.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
29.5.1877
Tuoreempien tietojen mukaan purjehdus Tovanalla on katkaistu miinoilla ja niitä suojaavilla tykkipattereilla jo Renissä, 1 ½ peninkulmaa Galatin eteläpuolella. Kuten voitiin olettaa, sanomalehdissä yhä kummitteleva Tonavan ylitys Dobrudžaan – on pysynyt sanomalehdissä. Samaan aikaan Venäjän sotaväenosastot ovat saapuneet Tonavalle. Vielä ei tiedetä, miten suuret joukot ovat marssineet Bukarestista lännemmäksi. Tavalliset, epävarmat uutiset Pestin ja Wienin kautta kertovat, että Romanian armeija olisi vetäytynyt ns. Vähä-Valakiaan, Alutajoen länsipuolelle, joka virtaa pohjoisesta, Siebenbürg...
Paikat: