Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 144 ja 145, 26. ja 27.6.1879: Koulukomitea ja opettajakokous

Päivämäärä: 
26.6.1879
I Vaikka kokemus on opettanut, että myös opettajakokouksesta voi tulla melko mullistavia uudistusehdotuksia, aina ei niin ole tapahtunut. Ja pahimmassa tapauksessa voi odottaa, että ne jäävät platonisiksi lausunnoiksi. Uhkaavampi on koulukomitea. Sellainen katsoo aina olevansa kutsuttu kääntämään olemassa oleva ylösalaisin – ellei sen tehtävä ole tiukasti viitoitettu ja rajoitettu. Ja kun hallitus on kerran komitean kustantanut, niin sen täytyy myös jotain hyödyttää, ja siksi sen ehdotuksilla on hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyiksi. Mutta on onni, että kaikkien sellaisten radikaalirefor...
Paikat: 

Morgonbladet nro 149, 2. 7.1879: Reaalikouluista ja pohjakouluista

Päivämäärä: 
2.7.1879
Neliluokkaisten reaalikoulujen perustaminen on varmasti tarpeellisin niistä uutuuksista, jotka viime koulunuudistus on tuonut esiin. Sillä kukaan ei ole vielä yrittänyt osoittaa minkäänlaista tuntuvaa tarvetta uudistaa oppikouluja muuten kuin yhdistämällä lukioita ja yläalkeiskouluja ja poistamalla useita ylempien luokkien erityiskursseja. Mutta viimeksi mainittu kevytmielinen tempaus olisi voitu poistaa ja vanha järjestys palauttaa ilman uusia vahingollisia tempauksia. Mutta reaalikoulut ovat maalle todella tarpeellisia. Sillä kaikkien nykyaikaisten valtioiden vahvuuden muodostaa valistunu...
Paikat: 

Morgonbladet 171 ja 178, 28.7. ja 5.8.1879: Opetusalan kokouksen päätöslauselmia

Päivämäärä: 
28.7.1879
I Opetusalan kokouksen keskustelujen täytyy ylimalkaan ilahduttaa jokaista, joka ajattelee vakavasti maamme tulevaisuutta. Kokouksen harvat päivät käytettiin aamusta iltaan sen pääasiaan niin suurta harrastusta ja intoa osoittaen, että se on kunniaksi opettajakunnalle ja osoittaa erinomaisesti sen tottuneen täyttämään velvollisuutensa. On muistettava, että erityisjaostoilla, joihin useimmat kokouksen läsnäolijat kuuluivat, ei ollut kokouksiinsa muuta aikaa kuin aamutunnit ennen klo 11 aamupäivällä, jolloin yleiset kokoukset alkoivat. Myös lukuisat kokouskysymykset lienevät kaikki saaneet va...
Paikat: 

Morgonbladet nro 222, 25.9.1879: Koulukomitea

Päivämäärä: 
25.9.1879
Koulukomitea kuuluu kokoontuneen näinä päivinä. Ei taida olla ketään koululaitoksesta todella jotain tietävää joka ei pitäisi tätä komiteaa lähes kansallisena onnettomuutena, esittäköön se millaisia uudistusehdotuksia tahansa. Kolmen vuosikymmenen aikana maamme koululaitos on saanut kolme uutta koulujärjestystä ja lisäksi se on joutunut kokemaan lukuisia osauudistuksia. Nyt ollaan jälleen tuntemattoman X:n edessä, eikä kukaan tiedä mitä tuleman pitää. Ihmisjärki ei voi käsittää, miten mikään kelvollinen koululaitos voisi maahan syntyä ja säilyä sellaisissa oloissa. Voi vain toivoa, että kei...
Paikat: 

Morgonbladet nro 282, 4.12.1879: Jumalan käsi on varjellut keisarin, suuriruhtinaan hengen salamurhaajan uudelta iskulta

Päivämäärä: 
4.12.1879
Jos miljoonien ihmisten ilo ja kiitokset Jumalalle voisivat lievittää sitä vaikutelmaa, jonka nämä toistetut murhayritykset varmasti tekevät jalon monarkin mieleen, jokainen tuntisi helpotusta. Mutta valitettavasti se on ihmistoiveen ulottumattomissa. Kaikilla on sitä suurempi syy suruun. Me suomalaiset olemme iloisia siitä, että Hän, meidän isänmaamme jalo ystävä ja mahtava tuki, vielä elää. Antakaamme sen tukahduttaa teon läheisempiä ja etäisempiä edistäjiä kohtaan tunnetun katkeruuden, joka kamppailee meissä ilmausta etsiessään! Silloin meidän pitäisi kajauttaa huuto: mitkä kodit, mikä k...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 51, 2.3.1880: 1855–1880. 2. maaliskuuta

Päivämäärä: 
2.3.1880
Kansalla täytyy olla usko tulevaisuuteen, jotta se voisi elää. Jos etsii vastausta kysymykseen, mitä Suomen kansa on saavuttanut neljännesvuosisatana, jonka keisari Aleksanteri II on ollut maan suuriruhtinaana, vastauksen voi tiivistää lausumaan: se on oppinut uskomaan tulevaisuuteen. Yksilön luottamus tai epätoivo voi riippua hänen tunteistaan tai pohdinnoistaan puolesta tai vastaan. Mutta kansan luottamus nojaa yksinomaan ja vain objektiivisiin, oleviin oloihin, yhteiskuntamuodon ja valtioelämän olemassaoloon, joka itsessään sisältää voiman olla ja kehittyä. Tässä esitettäköön lyhyesti ne...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 67, 17.3.1880: Becker-beyn käsityksistä Suomen asemasta

Päivämäärä: 
17.3.1880
Numerossa 62 julkaisimme erään venäläisen sanomalehden lausumia eräästä Pariisissa ilmestyneestä lentolehtisestä, joka koskettelee Suomen oikeudellista asemaa ja tulevaisuutta. Kirjoittaja, titulus Becker [E. G. W. Becker] on tässä maassa kuuluisa mutta vähän tunnettu henkilö. Hänen tiedetään olevan seikkailija, jollaisia maamme on harvoin tuottanut. Syy hänen maastalähtöönsä ei ollut silkkaa kunnioitusta herättävä, eikä tietoomme hänen elämästään ulkomailla ole sisältynyt mitään, mikä olisi ollut omiaan parantamaan hänen mainettaan. Sotilaana hän on siellä palvellut aivan vastakkaisia peri...
Paikat: 

Morgonbladet nro 79, 7.4.1880: Puhe Vilhelmin-päivänä 1880

Päivämäärä: 
7.4.1880
Kiitän herroja nöyrimmästi siitä, että herrat ovat jälleen tänä päivänä muistaneet minua. – Pyydän, että saan tällä kerralla muistuttaa herroja tapahtumasta, joka on tuottanut minulle suurta iloa ja antaa rauhoittavan opetuksen. Maamme on äskettäin viettänyt juhlapäivää [Aleksanteri II:n hallituskauden 25-vuotisjuhlaa] tavalla, jolla – sikäli kuin tiedän – tässä maassa on tuskin koskaan juhlapäivää vietetty. Olemme nähneet kertomuksia, joiden mukaan kansaa virtasi Herran huoneisiin useimmilla paikkakunnilla niin runsaasti, etteivät kaikki mahtuneet sisään, ja kaikkialla, missä on kansakoulu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 80, 8.4.1880: Poliittista

Päivämäärä: 
8.4.1880
Siitä on todella kauan, kun lennätin on tuonut mitään niin ilahduttavaa uutista kuin nyt saapunut uutinen liberaalisen puolueen voitosta Englannin parlamenttivaaleissa. Eroavan kabinetin sisäpolitiikasta meillä ei ole huolta. Vain sitä seikkaa korostettakoon, että ne uudistukset, jotka maan vahva mielipide on vaatinut, vaalioikeuden laajentaminen kreivikunnissa, uusi oikeudenmukaisempi paikkajako alahuoneessa suhteessa valitsijoiden määrään ja maaomaisuuden perintä-, osto- ja vuokrauslainsäädännön muuttaminen, ja jotka uudistukset liberaalit ovat sitoutuneet toteuttamaan, pyrkivät kaikki va...
Paikat: 

Morgonbladet nro 116, 118 ja 120, 22., 25. ja 27. 5.1880: Venäjän opetusministerin vaihdoksen johdosta

Päivämäärä: 
22.5.1880
Venäjän opetusministerin vaihdon johdosta venäläiset sanomalehdet ovat sisältäneet lausuntoja, jotka ovat merkillisiä useammassa kuin yhdessä suhteessa. Lehtien enemmistö hyökkää kiivaasti eronnutta ministeriä vastaan, ei hänen opetusjärjestelmänsä peruspiirteiden vaan sen tavan takia, jolla hän on periaatteita soveltanut. Kuten tunnettua, kreivi Tolstoi on klassismin vakaa kannattaja, ja kun vuosikymmen sitten herätettiin kysymys myös ns. reaalilukioiden oikeudesta valmistaa oppilaita yliopistoon, hän ratkaisi kysymyksen niin, että sellaisille oppilaitoksille ei oikeutta annettu. Kuten san...
Paikat: