Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 126, 4.6.1877: Morgonbladetin toimitukselle. Oikaisu

Päivämäärä: 
4.6.1877
Selostuksessa ritariston ja aatelin täysistunnosta 29. päivänä esitettiin, että allekirjoittanut lausui vastustavansa yleisen anomusvaliokunnan mietintöä kansakoulun määräämisestä jokaiseen kuntaan. Asian laita on niin, että puolustin mietintöä. Muissa lehdissä lienee sama väärä tieto. Pyydetään nöyrimmästi oikaisua. J. V. Snellman    
Paikat: 

Morgonbladet nro 131, 9.6.1877: Poliittista

Päivämäärä: 
9.6.1877
Euroopan kaikkia kieliä ja kyniä on näinä päivinä ilahduttanut uusi muunnelma aiheesta diplomaattinen konsertti. Venäjän Lontoon-lähettiläs kreivi Shuvalov on, kuten tunnettua, tehnyt matkan Pietariin. Joukko sanomalehtidiplomaatteja tiesi oitis – kaikkein varmimmista lähteistä – että sen takana oli jotain. Sattui niin mukavasti, että hän kävi tapaamassa ruhtinas Bismarckia tämän ruhtinaskunnassa Lauenburgissa. Siitä asia tuli vielä kouriintuntuvammaksi. Ruhtinas välitti tietenkin tulevia rauhanehtoja koskevan ystävällisen sopimuksen Englannin ja Venäjän välillä. Samaan aikaan myös Wienin-l...
Paikat: 

Morgonbladet nro 134, 13.6.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
13.6.1877
Vaikka virallisia tietoja tietenkin puuttuu, monista ulkomaisista kirjeenvaihtajanraporteista näyttää kuitenkin käyvän ilmi, että Venäjän armeija on marssittanut Tonavalle tietämän mukaan neljä armeijakuntaa. Lienee epävarmaa, ovatko kaikki huoltojoukot, joenylitykseen tarvittava kenttätykistö, ponttonit ym. voineet seurata mukana niissä katkoksissa, joita yhteydet ovat kärsineet sateen ja joentulvimisten takia. Enää ylitystä ei kuuleman mukaan kuitenkaan voida viivyttää. Venäjän lehdet huomauttavat, että ulkomaiset sanomalehtistrategit ovat ilmoittaneet niin monta ylityskohtaa, että on mah...
Paikat: 

Morgonbladet nro 135, 143 ja 146, 14., 23. ja 27.6.1877: Koululaitoksen tuorein uudistus.

Päivämäärä: 
14.6.1877
I Arvoisa lukija suvainnee seuraavan johdannoksi palauttaa mieleen kirjoituksen numerosta 86: ”Mielipiteitä suomenkielisten oppikoulujen tarpeesta”. Arvio uudistuksen hyödystä jää tuskin epävarmaksi, jos vertaa maan koulujen uudistamisen tuottamaa hyvää kaikkeen sen aiheuttamaan monivuotiseen sekaannukseen ja lisää siihen nykyisen koulujärjestelmän puutteet. Sen toteuttamisaikaan ei kannattanut lausua varoituksen sanaa. Viisaat miehet oivalsivat selvästi, että samat viranomaiset eivät saisi johtaa kirkkoa ja koulua ja että kolme erillistä koulua veivät maan suoraan perikatoon. Se, mitä kirk...
Paikat: 

Morgonbladet nro 138, 18.6.1877: Rahakysymys ja kurssit

Päivämäärä: 
18.6.1877
Morgonbladet on sattuneesta syystä jättänyt käsittelemättä rahakysymystä, niin kauan kuin hallituksen neuvottelut siitä ovat jatkuneet, ja ehkä noudattanut tätä hienotunteisuutta kauemmin kuin olisi ollut tarpeen. Nyt säädyt ovat päättäneet kultarahakysymyksestä. Kaikki rahamiehet voivat iloissaan sulloa lahjaksi saadut prosentit taskuunsa ja maksajat näyttää millaista naamaa haluavat maksaessaan samat prosentit sen lisäksi, minkä he ovat velkaa – Suomen Pankki on pitänyt huolen siitä, että kummankaan osapuolen ei tarvitse odottaa asetuksen laatimista. Pankki on tänä vuonna pitänyt matalamp...
Paikat: 

Morgonbladet nro 155 ja 161, 7. ja 14.7.1877: Lyseoiden oppikursseista ja opetuksesta

Päivämäärä: 
7.7.1877
I Turun lyseon rehtori on ystävällisesti lähettänyt minulle viime vuositutkintoon laaditun ohjelman, josta lähetyksestä täten saan nöyrimmästi kiittää. Asian vierestäkin velvollisuus vaatii mainitsemaan, että ohjelman mukana oli kiintoisa, lähdetutkimuksiin perustuva K. K. T[igerstedt]:in tutkimus: ”Lisäys Käkisalmen läänin historiaan kuningatar Kristiinan hallitusaikana”. On kaunis ja sopiva saksalainen koulutapa, että siten jollain kirjoituksella todistetaan opettajien kiinnostusta tieteeseen ja kirjallisuuteen. Mutta jotta arvokkaita tutkimuksia kuten kyseinen ei kätkettäisi ja – ehkä un...
Paikat: 

Morgonbladet nro 173, 176 ja 179, 28.7. ja 1. ja 4.8.1877: Lyseoiden kaksi opetuskieltä

Päivämäärä: 
1.8.1877
I Lienee liikaa vaadittu, että lukija etsisi aikaisemmista numeroista hajallaan julkaistut kirjoitukset arvioidakseen jonkin artikkelin esittämää. Mutta Morgonbladetin niukka tila ja sen lukijoiden kohtuullinen vaatimus vaihtelevasta sisällöstä ovat aiheuttaneet, että tarkastelut voimassa olevista kouluoloista, jotka ovat johdantoa siihen, mitä tässä kirjoituksessa ehdotetaan ja vaaditaan, ovat jakaantuneet numeroihin 135, 143, 146, 155 ja 161, joihin voidaan lisätä numerossa 86 julkaistu kirjoitus suomalaisten oppikoulujen tarpeesta ja oikeutuksesta. Mainituissa kirjoituksissa olen pääasia...
Paikat: 

Morgonbladet nro 190, 17.8.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
17.8.1877
Lukija on numerosta 184 saanut Daily Newsin kirjeenvaihtajan kuvauksen hyökkäyksestä Plevnaa [bulg. Pleven] vastaan. Mr. Forbesin tunnistaa helposti hänen pienestä heikkoudestaan kuvata itsensä tykkitulessa ja lainauksista Saksan–Ranskan sodasta – joissa ohimennen sanottuna puhe Saksan tykistön toiminnasta Vionvillesta (sic) Gravelotten taistelussa on naurettava erehdys. Mutta ei pidä olla kovin tarkka Mr. Forbesin yksityiskohdista eikä strategiasta, joka on ratsuväen kornetin tasoa. Kuvaus on typografian osalta luonnistunut erittäin sekavasti. Kolmea kuvattua aaltoa hakee turhaan kartalta....
Paikat: 

Morgonbladet nro 198, 27.8.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
27.8.1877
Tonavan armeijan tuoreimmat viralliset uutiset todistavat jälleen loistavasti ulkomaisen sanomalehdistön ja sähketoimistojen epäluotettavuutta. Aina Plevnan [bulg. Plevenin] viime taisteluista lähtien lehdet ovat olleet täynnä turkkilaisten hyökkäysmarsseja ja voittoja. Osman pašša löi venäläiset Sevlievossa – Mehmed Ali löi heidät Razgradissa ja vielä Kesarevossa, pari peninkulmaa Tŭrnovosta. Suleiman pašša ylitti Balkanin ja tarttui Alin vasempaan käteen Bebrovon ja Elenan edustalla, jonkin matkaa Tŭrnovosta. – Useimmilla sanomalehdillä on joku Moltke in nuce [idullaan]. Heille oli päivän...
Paikat: 

Morgonbladet nro 201, 30.8.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
30.8.1877
Hyökkäys Shipkan solaan on saanut verrattoman sankarillisen taistelun mitat, ja kumpikin puoli käy sitä erittäin urheasti, turkkilaiset sumeilemattoman kuolemaa halveksuvasti. Vielä ei tiedetä, miten helppo tai vaikea puolustaa itse sola on. Turkkilaisilla oli siitä pohjoiseen, Gabrovosta tulevan tien varrella linnoituksensa, jotka tekivät itsessään vaikean kohdan valloittamattomaksi. Rinne eteläpuolella on varmasti jyrkempi, sillä kuten aiemmin kerrottiin, Handtken mukaan sola on 4 456 j., Shipka ¾ saksanpeninkulman päässä sieltä 1 760 jalan korkeudessa. Ts. nousukulma on noin 15 sadalla. ...
Paikat: