Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 127, 4.6.1880: Hänen Majesteettinsa Keisarinna on kuollut eilen klo 8 ap.

Päivämäärä: 
4.6.1880
Tieto maansurusta ei ollut yllätys, mutta siitä huolimatta se koskettaa yhtä tuskallisesti kaikkia Suomen asukkaita kuten keisarikunnankin. Jos suru Pietarin hovissa on suuri, tieto sattuneesta kuolemantapauksesta tekee yhtä murheellisen vaikutelman kauas sen ulkopuolelle – aina niiden maiden rajoja myöten, joita edesmenneen korkea puoliso hallitsee, ja vielä kauas niidenkin yli, sillä keisarinna Maria Aleksandrovnan nimi oli kunnioitettu ja rakastettu koko sivistyneessä maailmassa. Jalon ja suuren hallitsijan lempeänä ja jalona puolisona edesmennyt keisarinna on täysin mitoin nauttinut aik...
Paikat: 

Morgonbladet nro 128, 5.6.1880 Kirjallinen Kuukauslehti, toukokuun numero

Päivämäärä: 
5.6.1880
Kirjallisen Kuukauslehden toukokuun numero sisältää Yrjö Koskisen kirjoittaman merkittävän ja kiintoisan kirjoituksen Sprengtporten ja Suomen lähetyskunta, ja on IV osa kirjoituksesta Kiista Magnus Sprengtportenista. Aihe kirjoitukseen on saatu Robert Castrénin teoksesta Suomen lähetyskunta 1808–1809, joka ohimennen hyväntahtoisesti arvioidaan. Siinä ilmenee pyrkimys kiistää Sprengtportenin kaikki myötävaikutus Porvoon valtiopäivien koolle kutsumiseen, mutta hänen ansiokseen päinvastoin pannaan suunnitelma jättää kaikki Pietarin ylimääräisen komission asiaksi. Lisäksi esitetään todisteita l...
Paikat: 

Morgonbladet nro 221, 23.9.1880: Eräästä ruotsalaisesta näkökannasta Suomen kansallisten pyrintöjen arviointiin

Päivämäärä: 
23.9.1880
Morgonbladetin lukijoilla on ollut tilaisuus nähdä, miten ruotsalainen Aftonbladet on käsittänyt nämä pyrinnöt. Uskomme mielihyvin Aftonbladetin vakuutuksen, että Ruotsissa ollaan riittävän valistuneita ja inhimillisiä ottamaan huomioon vieraille ominaisia piirteitä ja työskentelemään yhdessä toisten kansojen kanssa ihmiskunnan kulttuuriin liittyvien tehtävien ratkaisemiseksi. Mutta uskomme myös, että tällä Ruotsin kansan luonteen kauniilla puolella on jopa useampia valistuneempia edustajia, luvalla sanoen, kuin kunnioitetulla lehdellä. Uskomme heidän pitävän ihmiskunnan arvokkaana tehtävän...
Paikat: 

Morgonbladet no 237, 250, 267, 295, 297 ja 301, 12. ja 27.10., 16.11., 18., 21. ja 27. 12.1880: Koulukomitean ehdotus

Päivämäärä: 
12.10.1880
I Alempi reaalikoulu ja saksa   Komitea on pitänyt velvollisuutenaan aloittaa ehdotuksensa yleisellä pohdiskelulla, joka voidaan täysin haitatta hypätä yli. Sillä asiasta kiinnostunut on nähnyt kaikkien maiden koulukomiteoiden viimeksi kuluneina vuosikymmeninä toistavan kyllästymiseen asti kaikissa koulukokouksissa ja lukemattomissa aikakauslehti- ja sanomalehtikirjoituksissa sen, mikä siitä kannattaa muistaa. Koulukomitean kiehauttamana tästä höystöstä on tullut erityisen laihaa ja sitkeää. Kaikki puheet ns. reaalisivistyksestä, joka oikeastaan ei ole sivistystä laisinkaan, komitea supista...
Paikat: 

Morgonbladet nro 285, 7.12.1880: Morgonbladetin toimitukselle

Päivämäärä: 
7.12.1880
Jos toim. haluaa ottaa vastaan katsauksen päivän numerossa julkaistuun ns. ”vapaamielisen” puolueen ohjelmaan, niin olen siihen käytettävissä. Kuitenkin esitän omasta puolestani vastalauseen siitä, että puolue on salakavalasti ja röyhkeästi vallannut nimen ”vapaamielinen” ja ehdotan, että puolue säilyttää niin puheessa kuin kirjoituksessa nimen Dagbladin puolue, jota se on tähän asti kantanut myös valtiopäivillä. Toivon myös, että kukaan, joka ei halua tukea sitä kahtiajakoa, joka tähän asti on jakanut maan väestön, ei allekirjoita ohjelmaa. Sillä loppujen lopuksi se on vain niiden liittola...
Paikat: 

Morgonbladet nro 289, 11.12.1880: Dagbladin puolueen ohjelma

Päivämäärä: 
11.12.1880
Voisi kai näyttää kummalliselta, ettei haluttaisi antaa sellaisen puolueen kuin Dagbladin puolueen ottaa sitä nimeä joka sitä huvittaa, esim. nimeä liberaalinen puolue. Luoja paratkoon! Kaikin mokomin! Varsinkin liberaalinen puolue. Sillä sen kyltin alle kätkeytyy tavallisesti kaikki kelvottomuus, tietämättömyys ja tyhjien hokemien sepittely. Mutta toisaalta on yhtä suuri vapaus kutsua jotain puoluetta sillä nimellä mikä kutakin huvittaa. Ja minä puolestani kutsun puoluetta Dagbladin puolueeksi ja ehdotan, että kaikki suomen kielen ja suomalaisuuden ystävät tekevät samoin. Jos olisin joutun...
Paikat: 

Morgonbladet nro 299, 23.12.1880: Morgonbladetin lukijoille

Päivämäärä: 
23.12.1880
Dagbladet on eri kirjoituksissa ja numeroissa toistanut väitteen, että sen pääkirjoituksessa 1. joulukuuta ei lainkaan olisi puhuttu kahdesta puolueesta tässä maassa, suomalaisesta puolueesta ja ”liberaalisesta” (Dagbladin) puolueesta, jälkimmäisen ihmeistä poliittisessa elämässä ja edellisen kelvottomuudesta tai puuttuvasta halusta muuhun kuin hedelmättömiin kieliriitoihin. Ei, Dagbladet ei ole lainkaan puhunut näistä kahdesta puolueesta, vaan kaksista ”liberaalisista” (lue: Dagbladin puolueen) ja ”kielellisistä aatteista”. Jos ymmärrän oikein, niin nämä aatteet ovat toimineet melkein ilma...
Paikat: 

Morgonbladet nro 305, 31.12.1880: Pelästyneille

Päivämäärä: 
31.12.1880
Suomen kansaa koskee poikkeuslaki, jolle onneksi vain harva kansa on alistettu. Dagbladin puolue mainitsee ajan olevan vain mitätön, vähäpätöinen asia. Puolueen vartiosoturit, esim. ruotsalainen Aftonbladet, ei laiminlyö tilaisuutta, kun on kyse sellaisen lain olemassaolosta ja soveltamisesta eräässä toisessa maassa, selittääkseen sen kaikkein väkivaltaisimmaksi sorroksi. Enkä epäile, etteikö myös täkäläinen puolue yhtyisi kuoroon, jos Suomessa vain kävisi päinsä puhua asiasta. Tämä mitätön pikku määräys on se tuttu, että suomenkielinen kansa joutuu opettelemaan vieraan kielen saadakseen mi...
Paikat: 

Morgonbladet nro 21. ja 25., 27.1. ja 1.2.1881: J. V. S:n selityksiä

Päivämäärä: 
27.1.1881
I Morgonbladetin numerosta 298, 22. joulukuuta 1880 luettiin kunnioitetun nimimerkin A. M. [Agathon Meurman] kirjoitus: ”Vapaamieliset ajatukset”. Osa kirjoitusta koskee suoraan henkilöäni ja vähäistä julkista toimintaani. Jokainen lausuma siltä osin olisi taholtani tahditon. Vaikka haluaisin torjua jok’ikisen ansion, joka minuun siinä liitetään, olisi se yhtä taitamatonta. Vaikenemiseni ei siksi vahvista siitä mitään eikä merkitse että olen samaa mieltä. Mutta kirjoituksessa viitataan tiettyihin seikkoihin tavalla, joka voisi johtaa harhaan. Pari asiaintilaa mainitaan sanamuodoin, jotka nä...
Paikat: 

Morgonbladet nro 28, 4.2.1881: Oikaisu

Päivämäärä: 
4.2.1881
Tämän lehden numerossa 25 esitettiin kuulopuheen perusteella, että hra professori Montgomery olisi ollut se, joka jossain Dagbladetin artikkelissa olisi ensimmäisenä muotoillut vaatimuksen, että minun olisi 1867 pitänyt erota, kun valtiopäivien johtavien miesten onnistui silloin niin hyvin tehdä loppu lehdistölaista. Minulle kerrotaan nyt täysin pätevältä taholta, että hra professori on kylläkin julkaissut aiheesta kirjoituksen Dagbladetissa muutamia vuosia sitten, mutta hän ei ole ollut se, joka on esittänyt kyseisen vaatimuksen. Olen todella tyytyväisenä vastaanottanut tämän oikaisun ja p...
Paikat: