Krogius, Frans Gabriel

Krogius, Frans Gabriel

1827–1899. Varatuomari 1852. Suomen Pankin asiamies 1860. Hypoteekkiyhdistyksen asiamies 1860-luvulta vuoteen 1898, yhdistyksen johtokunnan jäsen 1867. Senaatin valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteeri 1868. Päätullijohtokunnan asessori 1869, ylijohtajan apulainen 1870–94.

Frans Gabriel Krogiukselta, sähke 4.12.1863

Päivämäärä: 
4.12.1863
Senaattori Snellman Pietari Suomen Ministerivaltiosihteerin virasto   Senaatti on asettanut subvention ehdoksi, että neljä miljoonaa markkaa on ennen kuukauden päättymistä saatava maksetuksi. Tietävätkö asiamiehet tämän vai pitääkö Hypoteekkiyhdistyksen ilmoittaa heille asiasta? Tuomari Krogius
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
7.7.1866
Oulussa 7.7.1866   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Ensiksi minun on esitettävä sydämelliset kiitokseni Herra Senaattorin minulle Helsingissä osoittamasta vieraanvaraisuudesta ja sitten viimeksi saamastani kunnianarvoisasta tämän kuun 2. päivän kirjeestä; pelkäänpä toden totta Herra Senaattorin saavan tunnolleen sen, että alan tuntea olevani tyhjän panttina, sillä niin oikein Herra Senaattori arvioi näiden kaukaisten seutujen oloja ja avun tarjous tulee niin osuvasti ”kreivin aikaan”, ettei minulla ole muuta tekemistä kuin valmiin anomuksen esittäminen. Neuvoteltuani kokoontuneide...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Esitys lainojen ja konkurssien asetukseksi, lausunto senaatin talousosastossa 7.11.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
7.11.1866
Senaattori Snellman lausui ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] mielipiteenään – että samalla kun senaatti on jättänyt tämän asian Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oman korkean ratkaisun varaan, niin ottaen huomioon Krogiuksen viaksi lasketun erehdyksen luonteen kyseistä sotkua tarkasteltaessa, jollaisen erehdyksen, tavalla josta myös pankin johtokunta on ilmoittanut, viitaten silloin voimassa olleen työjärjestyksen puutteellisuuteen, asiamies saattoi helposti tehdä, koska kyseinen rekisteri on myös ruukinomistaja A. Ramsayn nimissä ja käsittää paitsi yllämainitun lainan numerot, myös nume...
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
7.1.1867
Pietari 7./19.1.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori,    kohteliaimmin kiittäen viimeksi saamistani riveistä kiiruhdan ilmoittamaan, että Krogiuksen jäljellä olevan, hänen hairahduksestaan aiheutuneen velan anteeksi antamisesta on sangen hyviä toiveita. Muitakin toivomuksia olen parhaani mukaan yrittänyt luotsata kohti hyvää ratkaisua. Saapa nähdä, onnistunko! Vientitullien lakkauttamista koskevaan kysymykseen emme ole tähän päivään mennessä saaneet vastausta valtiovarainministeriltä, vaikka olemme siitä useita kertoja muistuttaneet. Keisari pyysi minua odottamaan uuteen vuoteen, kun sama k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vuosikertomus vuodelta 1869

Päivämäärä: 
15.1.1870
Hypoteekkiyhdistyksen taloustoimista vuoden 1869 aikana käy ilmi useita ilahduttavia todisteita siitä vaikutuksesta, joka kahdella paremmin onnistuneella sadolla on ollut maamme maanviljelijöitten taloudelliseen asemaan. Lähinnä siitä riippuva on annettujen kuoletuslainojen korkojen maksu. Siitä käy ilmi, että rästit tuloutetuista koroista, jotka 1868 olivat 317 839 markkaa 39 penniä, vuonna 1869 olivat 299 345 markkaa 31 penniä. Näistä rästeistä koski vuonna 1868 yhdistykselle kuuluviin tiloihin kiinnitettyjä lainoja 102 992 markkaa 39 penniä, 1869 lähes puolet enemmän eli 146 442 markkaa ...
Paikat: 

Anders Henrik Snellmanille

Päivämäärä: 
17.6.1880
17.6.1880   Rakas Hinni    Toivoin saavani teidät kaikki tänne juhannukseksi, myös Kallen ja Lillin. Olen viime päivinä vaihtanut sähkeitä Kallen kanssa. Mutta hän pitää kiinni siitä että saapuu torstaina ja lähtee taas lauantaina. Koska hän ei jää yli sunnuntain, katson paremmaksi luottaa tulevaisuuteen ja luovun odotetusta ilosta. Toivoin, että pääsisimme kaikki yhdessä Herran ehtoolliselle sunnuntaina – varmaankin viimeisen kerran yhdessä. Janne olisi tietysti asunut Hannan kanssa, ja he olisivat voineet lähteä sunnuntai-iltana, jos olisi ollut tarpeen. Epäonnistuminen tekee minut todell...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: