De la Chapelle, Carl Victor

De la Chapelle, Carl Victor

1821–1893. Vapaaherra. Senaatin oikeusosaston virkamies 1855. Senaatin yleisen kanslian protokollasihteeri 1862, oikeusosastossa 1862. Oikeusosaston esittelysihteeri 1868–93. Valtioneuvos 1887.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vuosikertomus vuodelta 1869

Päivämäärä: 
15.1.1870
Hypoteekkiyhdistyksen taloustoimista vuoden 1869 aikana käy ilmi useita ilahduttavia todisteita siitä vaikutuksesta, joka kahdella paremmin onnistuneella sadolla on ollut maamme maanviljelijöitten taloudelliseen asemaan. Lähinnä siitä riippuva on annettujen kuoletuslainojen korkojen maksu. Siitä käy ilmi, että rästit tuloutetuista koroista, jotka 1868 olivat 317 839 markkaa 39 penniä, vuonna 1869 olivat 299 345 markkaa 31 penniä. Näistä rästeistä koski vuonna 1868 yhdistykselle kuuluviin tiloihin kiinnitettyjä lainoja 102 992 markkaa 39 penniä, 1869 lähes puolet enemmän eli 146 442 markkaa ...
Paikat: