Ramsay, Anders Gustaf

Ramsay, Anders Gustaf

1832–1910. Muistelmakirjailija. Björkbodan rautaruukin ja tilan omistaja Dragsfjärdissä vuoden 1863 konkurssiin asti. Myöhemmin 1860-luvulla ruukin isännöitsijä. Tullut tunnetuksi muistelmakirjastaan Muistoja lapsen ja hopeahapsen.

Konkurssisopimus A. Ramsayn kanssa (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 1.2.1866

Päivämäärä: 
1.2.1866
Senaattori Snellman katsoi, että asia tuli alamaisesti jättää Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oman korkean ratkaisun varaan, jossa tarkoituksessa senaattori halusi laadittavaksi alamaisen esityksen vapaaherra von Bornin lausunnon mukaisesti, jota senaattori omasta puolestaan kannatti.    
Paikat: 
Asiat: 

Esitys lainojen ja konkurssien asetukseksi, lausunto senaatin talousosastossa 7.11.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
7.11.1866
Senaattori Snellman lausui ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] mielipiteenään – että samalla kun senaatti on jättänyt tämän asian Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oman korkean ratkaisun varaan, niin ottaen huomioon Krogiuksen viaksi lasketun erehdyksen luonteen kyseistä sotkua tarkasteltaessa, jollaisen erehdyksen, tavalla josta myös pankin johtokunta on ilmoittanut, viitaten silloin voimassa olleen työjärjestyksen puutteellisuuteen, asiamies saattoi helposti tehdä, koska kyseinen rekisteri on myös ruukinomistaja A. Ramsayn nimissä ja käsittää paitsi yllämainitun lainan numerot, myös nume...
Paikat: