Vesiliikenne

Vesiliikenne

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1858: 1858

Päivämäärä: 
2.1.1858
Uudenvuoden toivotus lehden kunnioitetuille lukijoille tulee vastoin tapaa myöhässä. Vuoden jokainen päivä on kuitenkin myös uudenvuodenpäivä, eikä paljon auttaisi, jos ihminen vain kerran vuodessa katuisi virheitään ja päättäisi tehdä parannuksen. Vain ihmiselämän väistämättömillä vaiheilla on määrätyt suuren ilon tai suuren surun vuosipäivänsä, joista ihminen pakotetaan ajoittamaan uusi aika. Juuri nämä surun aikaa jakavat päivät ihminen ymmärrettävää kyllä niin mielellään sysää luotaan; ja tavanmukaiset uudenvuodentervehdykset kai toivottavat onnea juuri siihen. Mutta toivotukset ovat vo...
Paikat: 

Litteraturblad nro 8, elokuu 1860: Mahdollisuudesta rikollisten siirtoasutukseen maassamme

Päivämäärä: 
1.8.1860
Kun lukee tietoja muissa maissa sovellettavasta rikollisten karkotusrangaistuksesta, ei voi välttää ajatusta, että jokaisen maan, jossa tähän mahdollisuuksia on, pitäisi voimakkaasti pyrkiä palauttamaan asutustoiminnan avulla inhimilliseen ja hyödylliseen elämään ne ihmiset, joita nyt tuhatmäärin viruu vankiloissa ja kuritushuoneissa, tavallisesti vain yhä paatuneempina ja valmiina jatkamaan aloittamaansa uraa, jos vain saisivat siihen tilaisuuden. Vielä tarpeellisempaa tämä olisi niille, jotka vapautetaan kärsimänsä rangaistuksen jälkeen ja joista sangen suuri osa palaa vankiloihin. Vankil...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1860: Rautatie ja rautatiet

Päivämäärä: 
1.9.1860
Muutamia kuukausia sitten julkistettiin rautatietyön päällikön [K. A. L. Stjernvall] laatima kertomus töiden edistymisestä. Tämä kertomus käsitteli vain hankkeen teknistä puolta. Se ei ollut yleisölle tarkoitettu, eikä se voinut sisältää mitään, mikä sitä olisi ensi sijassa kiinnostanut. Suurta yleisöä eivät kiinnosta tiedot erilaisten töiden määrästä ja niiden kustannuksista. Se, mitä halutaan tietää, ovat töiden kokonaiskustannukset, ja samoin halutaan saada varma tieto siitä, että nämä kustannukset ovat pienimmät mahdolliset, ja että ne eivät ainakaan sisällä huonosta taloudenpidosta joh...
Paikat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1861: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
2.1.1861
Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Finsk-svensk ordbok af G. E. Eurén. Hämeenlinna 1860.   Jos minkään kotimaisen kirjallisen teoksen arvoa kohottavat tarve, jonka täyttämiseen se tarkoitettu, ja hyöty, jonka se tulevaisuudessa tuottaa, tämä sanakirja on aivan erityisesti juuri sellainen teos. On vaikea selittää, miten näin kauan on tultu toimeen ilman sitä, vaikka suomen kielen opiskelu on yhä yleistynyt maan ruotsinkielisen sivistyneen väen keskuudessa ja suomenkielisen kirjallisuuden määrä ja merkitys ovat samaan aikaan tasaisesti kasvaneet. Renvallin ansiokas sanakirja on kadonnut kirjak...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1861: Minkä valtionvelan osan kuolettamiseen tarvitaan uusia määrärahoja

Päivämäärä: 
1.10.1861
Keisarillisen senaatin pöytäkirjassa, joka koskee asioita, jotka olisi esitettävä maan säädyille, mainitaan ”julkisen talouden hoitoa koskevien asioiden” joukossa kohtana 47: Viime vuosina karttuneen valtionvelan kuolettamiseksi vaadittiin, että maan säädyt ottaisivat toistaiseksi maksaakseen tietyn suostuntamaksun tavalla, joka on ollut maan entisen hallitusvallan aikana yleinen. Erehdymme tuskin arvellessamme, että maan verovelvolliset asukkaat pitävät tätä kyseessä olevaa ehdotusta arveluttavana keis. senaatin yleensä sangen ajanmukaisten, mielipiteiden valistuneesta vapaamielisyydestä t...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1862: Rautatiet

Päivämäärä: 
1.4.1862
Kaikenlaisia uusia rataehdotuksia näkyy nousevan esiin samaan aikaan, kun rautateiden rakennustyöt lopetetaan. Ensiksi mainittu seikka tuskin aiheuttaa vahinkoa, niin kauan kuin suunnitelmat pysyvät suunnitelmina; jälkimmäinen on todellinen tappio kansakunnalle. Ehdotus, jonka mukaan olisi luovuttava sisämaan vesistöjen yhdistämisestä kanavilla mereen ja rakennettava sen sijaan rannikon suuntaisia rautateitä, ei voi olla vakavaksi tarkoitettu. Sellainen hanke olisi kohtuuton maassa, jonka ainoana liikenneväylänä on meri ja jossa Saimaan kanava on yhä ainoa helpotusta tuonut yhteys tälle val...
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1862: Hallituksen ohjelma vuodelta 1856

Päivämäärä: 
1.7.1862
Tänä vuonna on julkaistu painettuna ”Kertomus Suomen suuriruhtinaskunnan hallinnosta vuodesta 1855 vuoden 1862 alkuun” . Kertomuksen on laatinut Suomen historiankirjoituksen palveluksessa ansioitunut veteraani Gabriel Rein, jota isänmaan historian ja tilastotieteen tuntemus saa kiittää monista arvokkaista, vaivalloiseen tutkimukseen perustuvista tiedoista ja jonka huulilta yliopiston nuoriso on lähes neljännesvuosisadan ajan saanut isänmaan menneisyyttä koskevan tietämyksensä. Suomea koskevia tilastotietoja ei ole ollut olemassa ennen hänen tähän aihepiiriin kuuluvia töitään. Hra Rein on ny...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, 4 ja 5, maalis-, huhti- ja toukokuu 1863: Rautatiekysymys

Päivämäärä: 
1.3.1863
Kokemus on osoittanut, eikä vain rakkaassa isänmaassamme, jossa se on luonnollisista syistä aivan uusi, vaan kaikissa maissa ja kaikkina aikoina, ettei kukaan ole yleiseen hyvään tähtääviä suunnitelmiaan kehitellessään despoottisempi kuin ne, jotka ilmoittavat olevansa lähinnä vapaamielisin ryhmä. Historialla on laajoissa puitteissa liikkuessaan esitettävänään hirmuisia esimerkkejä tästä, kun moinen liberalismi on päässyt valtaan, ja omankin aikamme murheellinen historia voi kertoa siitä niin vanhasta kuin uudestakin maailmasta. Emme kuitenkaan nyt puhu tästä revolverin, Bowie-puukon ja syt...
Paikat: 

Ehdotus valtiopäiväesitykseksi kansakoulujen määrärahoista ym., konsepti

Päivämäärä: 
20.3.1863
Hänen Majesteettinsa Keisari, joka asianmukaisten viranomaisten laatimien, suuriruhtinaskunnan yleistä tilaa koskevien selontekojen perusteella on havainnut tarpeelliseksi tietyt uudet toimenpiteet maan henkisen ja aineellisen kulttuurin edistämiseksi, on armollisimmin määrännyt keisarillisen Suomen senaattinsa laatimaan tavoitteita varten tarvittavat suunnitelmat Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista harkintaa varten. Ottaen huomioon näiden toimien suuren merkityksen ja niiden toteuttamiseen nykypolvelta vaadittavat uhraukset, on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa katsonut tarpeell...
Henkilöt: 
Paikat: 

Liikenneolojen parantamista koskevan ehdotuksen johdosta, eriävä mielipide

Päivämäärä: 
25.3.1863
Me allekirjoittaneet valtiopäiville tehtävien esitysten kahdeksannen valmistelujaoksen jäsenet olemme liikenneolojen kehittämiseksi tehtävän ehdotuksen suhteen omaksuneet muusta komiteasta eriävän mielipiteen, jonka mukaan rautateitä olisi pidettävä ensisijaisina suuriin ja kalliisiin kanaviin nähden, ja sen mukaisesti antaneet asiasta erillisen ehdotuksen. Olemme tehneet näin edellyttäen, että säätyjen edessä voidaan osoittaa jokseenkin todennäköiseksi: että hyvälaatuinen puutavara sietää kuljetuskustannukset ehdotetuilla rautateillä, sekä että sen tulot voivat lähitulevaisuudessa kattaa l...
Paikat: