Vesiliikenne

Vesiliikenne

Ehdotus säätyesitykseksi uusien liikenneyhteyksien rakentamisesta, konsepti

Päivämäärä: 
25.3.1863
Maamme maantieteellisestä asemasta ja sen pinnanmuodostuksesta johtuen ovat sen maanviljelys, manufaktuuriteollisuus ja kauppa riippuvaisia maan sisäosien ja meren välisestä yhteydestä. Pääasiassa juuri tätä tarkoitusta varten on näin ollen Hänen Majesteettinsa käskystä tehty liikenneolojen parantamiseen tähtäävät tutkimukset, joiden tulokset esitetään liitteenä olevassa Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen alamaisessa lausunnossa. Näin on Hänen Keisarillisen Majesteettinsa harkittavaksi tullut, kummat sisämaan liikenteen nykyään tärkeimmistä liikennereiteistä, rautatiet vai kanavat, o...
Henkilöt: 
Paikat: 

Lyhyt esitys kruununperilliselle Suomen valtiovarainhallinnosta 16.4.1864, konsepti

Päivämäärä: 
16.4.1864
Kruununperilliselle   Varsinaisia valtionrahastoja on kaksi: Yleinen valtionrahasto ja sotilasrahasto   Nämä kaksi rahastoa olivat vuodesta 1840 yhdistyneinä saman hallinnon alaisina vuoteen 1854, jolloin ne jälleen erotettiin toisistaan eri hallintojen alaisiksi ja sotilasrahasto asetettiin senaatin sota-asian toimituskunnan alaiseksi. Näiden rahastojen lisäksi on valtiolla Suomen Pankin hallinnassa seuraavat rahastot erityisiä tarkoituksia varten: Vaivais- ja työhuonerahasto, johon kertynyt pääoma oli tämän vuoden tammikuun lopussa 2 464 364 markkaa. Sotilashuonerahasto, jossa oli samana ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Muistokirjoitus Fabian Langenskiöldistä, käsikirjoitus

Carl Fabian Teodor Langenskiöld, Ruotsin kuninkaallisen armeijan majurin, sittemmin maaherra Anders Gustaf Langenskiöldin ja Hedvig Gustafva Gripenbergin nuorin poika, oli syntynyt 17. marraskuuta 1810, tuli ylioppilaaksi Turun yliopistossa 1825 ja promovoitiin filosofian maisteriksi Helsingissä 21. kesäkuuta 1832. Hänestä tuli vuonna 1838 Haminan kadettikoulun matematiikanopettaja; hänet määrättiin 1842 Keisarillisen Suomen Senaatin kielenkääntäjäksi ja siirrettiin 1846 vastaavaan virkaan valtiosihteerinvirastoon Pietariin ja nimitettiin siellä toiseksi kansliasihteeriksi 1848 sekä ensimmä...

Ehdotus rautatien rakentamiseen tarvittavien varojen hankkimisesta, lausunto senaatin täysistunnossa 26.5.1865 (sub secreto)

Päivämäärä: 
26.5.1865
Koska rautatien rakentamiseen tarvitaan varoja: 1. ennen kuin niitä saadaan viinapolttoverosta, 2. tästä verosta tarkoitusta varten varatun vuosittaisen määrän lisäksi; ja koska kyseisten varojen hankkiminen ulkomaanlainalla käy mahdottomaksi – ainakin lähitulevaisuudessa, niin ehdotetaan seuraavaa: Otetaan lainaa maan sisällä, ja maksetaan se takaisin viinanpolttoverosta viimeistään kymmenen vuoden kuluessa. Kotimaista valtionlainaa vastaan voidaan maan vähäiset rahavarat huomioon ottaen väittää, että se vie pääomaa pois tuotannosta: a) käytettäväksi rautatien raaka-aineitten tuontiin; b) ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
1.9.1866
Viipurissa 1.9.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Palattuani muutamia päiviä sitten tarkastusmatkalta Viipurin läänin sisä- ja pohjoisosista, nimittäin Antrean, Jääsken, Ruokolahden, Parikkalan, Kurkijoen, Jaakkiman, Uukuniemen, Sortavalan, Ruskealan, Impilahden, Salmin, Suistamon, Korpiselän ja Suojärven pitäjistä, kiiruhdan ilmoittamaan sen iloisen uutisen, että peltojen kasvu on ollut kaikkialla sangen hyvää ja lupailee varsin runsasta satoa. Kierrokseni varrella ruis oli suurimmaksi osaksi jo korjattu, ohraa leikattiin monilla paikkakunnilla ja jossakin oli kaurankin korjuu jo aloite...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Postin kulku talvisaikaan rautateitse mantereelle Pietarin kautta, lausunto senaatin talousosastossa 24.3.1868

Päivämäärä: 
24.3.1868
Senaattori Snellman lausui olevansa sitä mieltä, ettei nykyinen tapa kuljettaa postia talvisaikaan Ruotsin ja Suomen välillä vastaa ajan vaatimuksia, ja että muutos siinä olisi toivottava. Tästä asiasta esiin nostetun ehdotuksen menestyksellistä toteuttamista senaattori piti kuitenkin hyvin kyseenalaisena, mihin jossain määrin viittasi sekin, että asianomaisten esittämiä käsityksiä kyseisen höyrylaivaliikenteen sopivimmasta reitistä ei ole voitu sovittaa yhteen, ja että kustannukset sillä tavoin järjestetystä talviliikenteestä, vaikka se hoidettaisiinkin yhdellä ainoalla aluksella, olisivat...
Paikat: