Kirjallisuus

Kirjallisuus

Sofia Margareta von Knorringilta

Päivämäärä: 
23.3.1844
Skara & Skålltorp 23.3.1844 Vuosia ja päiviä on kadonnut ajan virtaan sen jälkeen, kun viimeksi sain kuulla mitään ystävältäni Auran rannalta. Ja virhe on omani: olen itse syyllinen tähän pitkään hiljaisuuteen, sillä minä sen aloitin eikä hyvä Maisteri Snellman (sanon Maisteri, kunnes saan tietää mitä minun pitää sanoa, sillä sen tiedän, että jokin muu sana on nyt oikeampi). Päinvastoin; minä sain viime vuonna pitkän, kiinnostavan ja ystävällisen kirjeen, josta vasta nyt kiitän ja lähetän vastauksen, vaikka en lainkaan tiedä, onko tämä kirje tervetullut. Minulla puolestani ei ole kuiten...
Paikat: 

Saima nro 15, 11.4.1844

Päivämäärä: 
11.4.1844
Eräs maamme elinkeinoelämän masentavista seikoista on ilman muuta höyrylaivaliikenteen heikko menestys. Varmaa on, että asianomaiset johtokunnat ovat harkinneet olosuhteiden vaatimuksia asiantuntevammin kuin mihin joku ulkopuolinen tarkastelija pystyy. Näyttäisi kuitenkin siltä, että jossakin on tehty virhelaskelmia, kun suurin yhtiö päätti panna liikenteeseen vielä yhden laivan samalle reitille kahden muun kanssa, vaikkeivät ne tuottaneet erityisen hyvin. On tämän asian kanssa miten tahansa, niin olisi erittäin ikävää, jos maamme menettäisi jonkin näistä aluksista. Höyrylaiva Murtajan hyvi...
Termit: 

Litteraturblad till Saima, 2. 5.1844

Päivämäärä: 
2.5.1844
Suomenruotsalaista kirjallisuutta 1. Joukkahainen, Läsning i Vexlande Ämnen utgifven af Österbottningar. [Luettavaa vaihtelevista aiheista pohjanmaalaisten julkaisemana] 1 H. 1843.   Emme ota tätä teosta esille kertoaksemme sen ilmestymisestä, sillä lukeva yleisö on tuntenut sen jo hyvän aikaa. Emme myöskään aio tarkastella yksityiskohtaisesti sen sisältöä. Sillä kuten Saiman edellisten kirjallisuuslehtien lukija lienee huomannut, kritiikki ei ole tämän lehden päätarkoitus. Käytettävissä oleva tilan vuoksi kritiikki jäisi epätäydelliseksi tai sitten arvosteltavat teokset olisi valittava kov...

Litteraturblad till Saima, 1. 8.1844

Päivämäärä: 
1.8.1844
Ruotsalais-suomalaista kirjallisuutta. 2. Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd i slutet af 16-de och början af 17-de århundradet, 1-sta Flocken [Suomen vaiheita ja tilannetta 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun alussa valaisevia asiakirjoja. Ensimmäinen sarja.] Helsinki 1843. Hinta tilaajilta 40, muilta ostajilta 50 kopeekkaa hopeaa.   Tämä on kolmas julkaistu kokoelma Suomen historian asiakirjoja, jos asetuskokoelmia, hovioikeuden päätöskokoelmia ym. ei lasketa mukaan. Porthanin Kronikkaa lukuun ottamatta meillä ei ole ainuttakaan asiakirjoihin tukeutuvaa kuvausta Suomen historiast...

Elias Lönnrotilta

Päivämäärä: 
13.8.1844
Tartto 13.8.1844   Parahin Veli!    Olen ollut täällä nyt runsaan kuukauden ja yrittänyt jotenkin selvittää itselleni viron kielioppia, ja siinä on ollut kyllä vaikeuksia. Toivon kuitenkin lopulta pääseväni asiassa ins Reine [selville] eli löytäväni ne erityiset kielelliset lait, joiden mukaisesti viron kieli on eriytynyt suomen kielestä. Viron kielioppeja on kyllä runsaasti julkaistu. Kaksi niistä, toinen tarttolaisen tohtori Fählmannin ja toinen kuusalulaisen (paikka on 4 peninkulman päässä Tallinnasta) papin Ahrensin, jotka on julkaistu toisistaan riippumatta viime vuonna, ovat jopa kuta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad till Saima 15.8.1844

Päivämäärä: 
15.8.1844
Kansantaloustiede Niihin tieteisiin, joita kirjallisesti sivistynyt yleisö voi opiskella ankaran tieteellisessäkin muodossa, kuuluu epäilemättä kansantaloustiede. Se on tosin viime kädessä filosofinen tiede ja sen yleisten käsitteiden tarkka määrittäminen vaatii huomattavaa ajatuksen terävyyttä. Niiden sovellutukset ovat kuitenkin niin silmiinpistäviä ja itse kunkin omaa kokemusta lähellä, että ne on sittenkin helppo käsittää. Tämä tiede on myös aivan yhtä riippuvainen kokemuksesta ja annetuista tosiasioista kuin historia ja luonnontieteetkin. Vaikka se on nuori tiede, sillä on pitemmälle k...

Saima nro 40, 3.10.1844

Päivämäärä: 
3.10.1844
Ulkomailta Englanti. Näin tapahtumaköyhänä aikana ei ole sattunut mitään sen merkillisempää ja odottamattomampaa kuin O’Connelille ja hänen kanssaan syytetyille langetetun tuomion kumoaminen, mistä ylähuone päätti 4. syyskuuta. Tämän tapauksen Irlannissa synnyttämää riemua jakavat monin paikoin Euroopassa ja Amerikassa ne, jotka tuntevat myötätuntoa Irlannin kansan poljettua asemaa kohtaan. O’Connel on ehkä mennyt pitemmälle kuin lait sallivat ja tuomio on siksi kumottu vain oikeudenkäynnissä sattuneen muotovirheen vuoksi. Mutta hänen ajamansa asia kelpaa virheenkin puolustukseksi niin kaua...
Termit: 

Litteraturblad till Saima, 31.10.1844

Päivämäärä: 
31.10.1844
Runebergin ”Kuningas Fjalar” Kaikelle taiteelle on ominaista, että se suo jaloa nautintoa jokaiselle, jolla on turmeltumaton mieli. Täydellisesti taiteesta pystyy nauttimaan kuitenkin vain se, joka kykenee selvittämään itselleen tämän nautinnon olemuksen, sanomaan sen ”miksi?”, johon vastaaminen on ja tulee olemaan kaiken ylevän nautinnon lähde. Taidekritiikkiä ei tarvita yksinoikeutettuna ratkaisemaan, mikä on kaunista. Välitön tunne ratkaisee helposti sen kysymyksen. Kritiikin tehtävä ei myöskään ole taiteilijan luomusten sitominen johonkin annettuun normiin, sillä arvion on lähdettävä it...

Erik Alexander Ingmanilta

Päivämäärä: 
10.5.1845
Helsinki 10.5.1845   Kelpo Veljeni!    Otan vapauden lähettää sinulle oheen liitetyn kappaleen merkillisestä tuumailusta, joka sisältyy pienenä osana aikakauskirja Suomen vuoden 1844 vuosikertaan, joka on parhaillaan painossa ja lienee valmis kesäkuun 1. päivään mennessä. Ole ystävällinen ja anna tästä myös Oksaselle, Julius Berghille ja Joachim Zittingille oma kappaleensa kullekin. Olen päätynyt siihen käsitykseen, että kyseessä olevan aiheen – vieraskielisten nimien kirjoittamisen suomenkielisessä tekstissä – vakava tarkastelu on varsin merkityksellinen asia, ja olisin sen takia sangen mi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Saima nro 21, 22.5.1845

Päivämäärä: 
22.5.1845
Kuopio Täällä on ajattelemattomasti valitettu – ja me olemme aivan erityisesti olleet mukana valittamassa – että kevät antaa odottaa itseään niin kauan. Nyt vasta tulee mieleen, että tämähän on kevään tavanmukainen kohteliaisuus Kuopiota ja postilaitosta kohtaan. Muutenhan kävisi niin, että ainoa etelästä tuleva posti, joka aina keväisin ja syksyisin muutaman viikon ajan tulee myöhässä, tulisi myöhemmin kuin kevät itse. Nyt meillä sitä vastoin on se ilo, että voimme kuukauden tai kaksi valmistautua mahtavan nuorenherran tuloon. Jokaisena postipäivänä meille kerrotaan eri paikkakunnilta: nyt...
Termit: