Kirjallisuus

Kirjallisuus

Freja nro 44, 5.6.1840: Kirjallisuutta, arvostelu

Päivämäärä: 
5.6.1840
Promemoria uti representationsfrågan af W. F. D. [Dalman]   Sikäli kuin tiedämme, missään lehdessä ei ole esitelty tätä hyödyllistä teosta. Näin siitäkin huolimatta, että sitä etenkin historiallisen sisältönsä ja tiiviin muotonsa ansiosta voi suositella kaikille niille, jotka etsivät tietoja tärkeästä edustuskysymyksestä. Koska teos on luonteeltaan yhteenveto, se on ”eräänlainen kertauskurssi” niille, jotka jo tuntevat aihepiiriä, ja tähän tekijä on tähdännytkin. Se soveltuu kuitenkin johdatukseksi myös alaa vähemmän tunteville. Teos olisi ollut tältä kannalta vielä hyödyllisempi, jos tekij...

Fredrik Cygnaeukselle, Fredrik Alceniukselle ja Fredrik Ehrströmille

Päivämäärä: 
18.6.1840
Tukholmassa 18.6.1840   Kuka Teistä tämän kirjeen saakin, saa sen herra Georg Dahlquistin käsistä, traagisten roolien näyttelijältä, taiteensa suurelta mestarilta, suurimmalta täällä ja suurimmalta itse näkemältäni ja kuulemaltani. Hän on lisäksi kelpo kunnian mies, joka on käynyt läpi vastoinkäymisten koulun. Kaikesta tästä seuraa kaksi päivänselvää johtopäätöstä. Ensimmäinen on: että Sinä heti tämän käsiin saatuasi annat sanomalehtiin suunnilleen seuraavan uutisen: Herra Georg Dahlquist, joka on herra Stjernströmin kanssa saapunut tänne äskettäin/eilen Tukholmasta, haluaa antaa täällä roo...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Fredrik Cygnaeukselle ja Bengt Olof Lillelle

Päivämäärä: 
1.7.1840
Veli Cygnaeus!   – Toissapäivänä sain pitkän epistolan troglodyyttien maasta ja istuuduin sangen innokkaana sitä lukemaan. Mutta kun olen viime aikoina tottunut lukemaan vain ruotsia, tuntui epistolan tulkitseminen hieman vaikealta; tästä pulmasta kuitenkin onneksi selvisin kaikenlaisten todennäköisyyspäätelmien ja muiden kielitieteellisten temppujen avulla. Tämä vei kuitenkin vain ojasta allikkoon, kuten on tapana sanoa. Sillä kaikki vaivannäköni johti minut vain muutamiin ilmaisuihin, joiden sanomista valheiksi ei voitane pitää epäkohteliaana. Ensiksi se, että kirje tavoittaisi ”honoratis...
Paikat: 
Termit: 
Kirjeenvaihto: 

Freja nro 55, 56 ja 57, 14.7., 17.7. ja 21.7.1840: Kirjallisuutta, arvostelu S. Grubben oikeus- ja yhteiskuntaopista

Päivämäärä: 
14.7.1840
Filosofisk rätts- och samhällslära af S. Grubbe. 1. D. Upsala 1839.   Ruotsissa ei ole yhtään kirjallisuuslehteä edes nimellisesti. Tähän on lopulta jouduttu, osaksi siksi, että herrat tieteenharjoittajat vetäytyvät ylhäisesti syrjään ja arastelevat luoda valoaan koko yhteiskunnalle tärkeisiin päivänkysymyksiin, osaksi siksi, että pikkumaisesti karsastetaan ja pelätään päivänkohtaisen huomion suuntautumista tieteen työpajoihin ja niiden mestareihin. Siksi niiden aikakauslehtien, jotka ovat olleet perinpohjaisen tieteellisyyden silmätikkuina, olisi kai jo aika yrittää kutsumatta tunkeutua ti...

Freja nro 60, 31.7.1840: Kirjallisuutta, arvostelu

Päivämäärä: 
31.7.1840
Om nödvändigheten af förbudsskyddets bibehållande för inhemska sockerfabrikationen. M. M. Stockholm 1840.   Esitelemme tämän kirjasen sekä sen tieteellisen sisällön että sen aiheen käytännöllisen merkityksen tähden. Kirjanen näet osoittaa, kuinka tullitaksaa laadittaessa jokaiselle elinkeinohaaralle välttämätön tutkimus tullimaksun määräämiseksi pitäisi tehdä. Tällainen yksityiskohtainen selvitys tosiasioista ehkä riittäisi havahduttamaan ne vapaakauppaintoilijat, jotka sanan pelkkä soinnahdus panee pyörälle päästään. Heille kirjanen tarjoaa paljon muutakin merkittävää kuin vain yksityiskoh...

Freja nro 65, 18.8.1840: Yksilön suhde lakiin, arvostelu

Päivämäärä: 
18.8.1840
Tutkielmamme aihe on niin vanha ja niin moneen kertaan käsitelty, ettei siitä saa irti mitään uutta eikä tavatonta. Mutta joissakin oloissa vanhakin voi olla uutta ja voi paljastua, että se mitä elämässä on päivästä toiseen pidetty kumoamattoman varmana, ei enää näytäkään järjelliseltä eikä harkitulta. Ja täytyy myöntää, että yleensä ne, jotka innokkaimmin vetoavat ”terveeseen järkeen” tai ”rationaalisiin periaatteisiin”, etsivät mieluummin järkeä kaikista ilmansuunnista kuin ottavat itseään nenästä ja hämmästellen tämän pienen ruumiinosan naapurissa asustavan järjen paljoutta kysyvät: kuin...

Freja nro 70, 4.9.1840: Kirjallisuutta, arvostelu Emilie Flygaren romaanista Fosterbröderne

Päivämäärä: 
4.9.1840
Fosterbröderne, romaani, kirjoittanut Emilie Flygare, jolta on aikaisemmin ilmestynyt Gustaf Lindorm, Professorn och hans Skyddslingar ym. (Kabinetts-Biblioteket.)   Suosittu kirjailijatar, joka jo kaksi vuotta sitten astui huntuun verhoutuneena yleisön eteen, on nyt riisunut huntunsa ja esittäytyy meille kahden nuoren ja kauniin, mutta jo avioituneen miehen, kahden kasvinkumppanin seurassa. Lukijan ei pidä toki luulla, että kasvinkumppanit olisivat ehtineet avioon niin nopeasti kuin arvostelumme perusteella näyttää. Ei, he ovat molemmat naimisissa – naisen kanssa, ja niin kuin tiedetään, s...

SPANSKA FLUGAN Sectio penultima 1840

Päivämäärä: 
31.12.1840
[viimeistä edellinen osa]   Arvostelu: Alexander Blomqvist. De principio methodi ethnographicae in historia litteraria universali adhibendae schediasma. 1838. Typis Frenckellianis - 78 sivua.   [Hahmotelma maailmankirjallisuuden historiassa käytettävän etnografisen metodin periaatteesta]   Oikeudenmukaiselle arvostelijalle tämä teos tarjoaa monia ongelmia, sillä se on sisällöltään rikas niin hyvässä kuin huonossakin mielessä: jälkimmäistä, koska sisältö on aivan liian monenkirjava ja heterogeeninen, jotta sen voisi yhdessä väitöskirjassa hallita niin että olennainen, sanan varsinaisessa mer...

Ferdinand Christian Baurilta, suosituskirje

Päivämäärä: 
9.4.1841
Tübingenissä 9.4.1841 Olen lukenut melkoisen osan Herra Tohtori Snellmanin teoksesta ja olen tämän perusteella tullut vakuuttuneeksi sekä kirjoittajan perusteellisesta uusimman spekulatiivisen filosofian tuntemuksesta että hänen omasta lahjakkuudestaan spekulatiivisena filosofina ja lisäksi myös nykyisin erityisen suuren mielenkiinnon kohteena olevan aiheen miellyttävästä ja arvokkaasta käsittelystä. Myös esitystapa vastaa kaikkia kohtuullisia vaatimuksia. Tyyli on korrektia ja lisäksi ilmaisu vastaa täysin asian merkitystä ja sangen selkeää ja helposti ymmärrettävää, mikä on teoksen erityi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Freja nro 31 ja 32, 23.4. ja 27.4.1841: Uusimmat ilmiöt Saksan kirjallisuudessa. Matkailevan maanmiehen merkintöjä

Päivämäärä: 
23.4.1841
I Suurimman huomion Saksan uusimmassa kirjallisuudessa ansaitsee epäilemättä viime lokakuussa julkaistu Straussin ”Dogmatiikan” ensimmäinen osa. Teoksen nimi kuuluu: ”Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft, dargestellt von D:r David Friedrich Strauss”. Paitsi ammattiteologille, teos on kiinnostava myös kristillisen seurakunnan jokaiselle tieteellistä sivistystä saaneelle jäsenelle sen kamppailun puitteissa, jota nykyään käydään järjen oikeudesta uskonnonkin alueella. Kiinnostavuutta lisää se yleinen hälinä, jonka saman...