Pietari

Pietari

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.11.1865
Pietarissa 20.11./2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Lähetän Herra Senaattorille oheisena Suomen valtiosihteerinviraston kassanhoitajan minulle jättämän kirjelmän, joka koskee valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden oikeuttamista palkkansa nostamiseen rahanuudistuksen toteuttamisen ja kuluvan vuoden päättymisen väliseltä ajalta Suomen rahassa, ja pyydän, että Herra Senaattori ottaisi mainitun anomuksen harkittavakseen ja sikäli kuin Herra Senaattori pitää sitä huomioon ottamisen arvoisena ryhtyisi toimiin, joihin asianhaarat tällaisessa tapauksessa saattava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.12.1865
Pietarissa 4./16.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viitaten siihen, mitä Herra Senaattori on tuonut esiin toimistosihteeri Hellénin Suomen valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden tämän vuoden viimeisen kolmanneksen palkan lisäyksestä esittämän anomuksen johdosta, minulla ei mielestäni ole aihetta vaatia minkäänlaisia mainittuun anomukseen perustuvia jatkotoimia. Eräät valtiosihteerinviraston virkamiehet aikonevat kuitenkin pyrkiä saamaan oikeuden mainitun lisän perimiseen asianmukaisin oikeustoimin laillisessa järjestyksessä. Mitä taas tulee näiden viran- ja...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmilta

Päivämäärä: 
30.12.1865
Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! [1865]   Kun maassa on niin niukalti pääomia kuin meidän maassamme, on jokaista keinoa kansan suurten joukkojen säästöjen kartuttamiseen ja kokoamiseen pidettävä yleishyödyllisimpiin hankkeisiin kuuluvana siitä hyödystä riippumatta, mitä se tuottaa yksityishenkilöille kannustamalla heitä säästäväisyyteen ja työntekoon. Tämä totuus on jo kauan ollut minulle selvä, mutta soveliaan menettelytavan löytäminen hankkeen toteuttamiseen meidän maassamme on tähän saakka näyttänyt minusta mahdottomalta, kunnes tänään löysin eräästä venäläisestä sanomalehdestä oh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
20.12.1865
Suuriarvoinen Herra Senaattori, Pietarissa 20.12.1865/1.1.1866   Samalla kun minulla on kunnia toivottaa hyvää uutta vuotta sekä onnitella rahanuudistuksen läpiviemisen johdosta, voin ilmoittaa, että Frenckellin nimitysasia on ratkaistu toivomuksen mukaisesti. Maksujen korottamisesta täällä passitoimistossa ja tullikamarissa taas odotamme valtiovarainministerin lausuntoa, koska Keisari ei pidä sopivana sitä, ettei Venäjän rupla kelpaisi parikurssiin valtion virastossa, joka toimii täällä pääkaupungissa. Paljon yksinkertaisempaa olisi ollut vaatia näissä virastoissa maksuja Suomen markoissa ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.1.1866
Pietarissa 10.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Huolestuneena ala-arvoisilla venäläisillä pienillä hopeakolikoilla tapahtuvan keinottelun meidän hopeavarannollemme mahdollisesti aiheuttamista vaaroista olen kuvitellut keksineeni, että tämä keinottelu voidaan mitätöidä keinolla, joka minun on mielestäni esitettävä Herra Senaattorin harkittavaksi. Tämä keino olisi nimittäin sellainen, että pankki oikeutettaisiin toistaiseksi kieltäytymään suomalaisten vaihtorahojen lunastamisesta hopeamarkoilla. Kun keinottelijat saapuvat tuomaan suuria summia suomalaisena vaihtorahana, heidät torju...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1866
Pietarissa 15./27.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulle kuluvan tammikuun 22. päivänä osoitetussa kirjelmässä Herra Senaattori on Suomen keisarillisen senaatin talousosastolta saamansa tehtävän mukaisesti pyytänyt tietoa siitä, miten on tulkittava oikein Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen päätös, joka on ilmoitettu minun hänen ylhäisyydelleen Suomen kenraalikuvernöörille mainitun kuun 5./17. päivänä osoittamassani kirjelmässä sen johdosta, että mainittu osasto oli edellisen marraskuun 13. päivänä anonut armollista lupaa sekä keisarikunnassa oleskelevien Hä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Charles von Fehleisenilta

Päivämäärä: 
28.1.1866
Pietarissa 28.1.1866   [saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne!    Kunnianarvoisaan kirjelmäänne tämän kuun 18./30. päivältä en ole voinut tätä ennen vastata, koska lainaneuvotteluihin tarvittiin hieman aikaa. Tänään pystyn esittämään Teille tätä asiaa koskevan tarjouksen, kuten jo sähkeitse ilmoitin. Voin tehdä Suomen hallituksen puolesta sopimuksen täkäläisen yksityisen kauppapankin kanssa 1 ½ miljoonan ruplan lainasta seuraavilla ehdoilla. 1) Lainaa voidaan nostaa tämän vuoden helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana kuukausittain 500 000 ruplan määrään asti sellaisina erinä kuin Suomen hallitus kull...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
2.2.1866
Pietarissa 2./14.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Esitän kohteliaimmat kiitokseni esityksen sisältöä koskevasta tiedosta sekä markan kolikoista. Olisin mieluummin nähnyt senaatin käyttävän selvää kieltä, sanovan suoraan, ettei venäläistä vaihtorahaa voida pitää metalliarvoaan paremmassa kurssissa. Mutta tämänkin esityksen on kelvattava, kunhan saamme sen käsiimme. Se ei ole vielä täällä! Herra Senaattorin ennustus venäläisestä vaihtorahasta aiheutuvasta sekasorrosta on esitetty Keisarille. Tämä oli velvollisuutemme. Täällä liikkuu merkillisiä huhuja seteleiden arvon alentamisesta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.2.1866
Pietarissa 12./24.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Hyvin kiitollisena viimeksi vastaanottamistani riveistä kiiruhdan kertomaan, että vastahakoinen suhtautumiseni pennimääräisten hopearahojen lyöttämisestä uudelleen hopeapitoisuudeltaan paremmasta lejeeringistä johtui pelostani, että senaatin koko esitys vaihtorahan vastaanottovelvoitteen kumoamisesta, joka samassa yhteydessä otettiin esiin, vähintäänkin viivästyisi tämän takia – enkä voinut ymmärtää tästä uudelleenlyöttämisestä koituvaa käytännön hyötyä, kun se päinvastoin voitaisiin täällä helposti selittää separatistiseksi hank...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
2.3.1866
Pietarissa 2./14.3.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Alamaisella kirjelmällään viime helmikuun 7. päivältä Suomen keisarillisen senaatin talousosasto on mm. anonut Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan, että ala-arvoiset pennimääräiset kolikot vedettäisiin pois yleisestä rahaliikenteestä ja korvattaisiin pennimääräisillä hopeakolikoilla, jotka sisältäisivät puhdasta hopeaa kolikon nimellisarvon mukaisen määrän suhteessa täysiarvoisiin rupla- ja markkamääräisiin kolikkoihin 83 1/3 prosentin lejeerinkinä. Tästä senaatin esityksestä pyydettiin Hänen Keisarillisen Majesteettin...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: