Pietari

Pietari

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.3.1864
Pietarissa 5.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Sen johdosta, mitä Herra Senaattori mainitsee viimeksi saapuneessa kirjeessään juuri päättyneen helmikuun 27. päivältä senaatin anomuksesta, että pankin kuoletuslainarahaston lainojen korkoa saataisiin nostaa, minun on mielestäni ilmoitettava, ettei ole mitään syytä pelätä torjuvaa vastausta esitykseen tällaisesta mielestäni varsin hyvin perustellusta ja vallitsevan tilanteen vaatimasta toimenpiteestä. Mitä sen sijaan tulee kysymykseen ehdotetusta Suomen rahajärjestelmän muutoksesta, voin valitettavasti ainoastaan toistaa jo e...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.3.1864
Pietarissa 11./23.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Herra Senaattorin ilmoitettua, että Herra Senaattorin hyväntahtoisesti tehtäväkseen ottama kuvauksen laatiminen Suomen valtiontaloudesta vaatii vielä työtä jonkin aikaa, pidän velvollisuutenani ilmoittaa tiedoksi, että Hänen Keisarillinen Korkeutensa Perintöruhtinas aikoo ennen pitkää lähteä matkalle ja että kyseessä olevan työn valmistuminen mitä pikimmin on tästä syystä toivottavaa, jotta se voitaisiin esittää Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen ennen tämän lähtöä; ja minulla on kunnia täydellisintä kunnioitustani vakuu...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
14.4.1864
Pietarissa 14./26.4.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Samalla kun minulla on kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, että pyydetty esitys Suomen rahajärjestelmästä on luovutettu, käytän tilaisuutta esittääkseni Herra Senaattorille vilpittömän kiitokseni siitä suuresta työstä, jonka Herra Senaattori on tehnyt laatiessaan kyseessä olevan arvokkaan ja valaisevan esityksen, ja minulla on kunnia olla täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Charles von Fehleisenilta

Päivämäärä: 
2.10.1864
Pietari 2.10.1864   Teidän Ylhäisyytenne    Arvoisan kirjeenne syyskuun 6./18. päivältä olen aikanaan saanut ja minulla on ilo vastata minulle esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: 1) metallirahalla lunastettavat 4 %:n obligaatiot voidaan myydä missä tahansa Euroopan pääkaupungissa, kuitenkin vain Pietarin voimassa olevaan päivän kurssiin. Edullisinta on kuitenkin myydä ne Berliinissä. 2) Täältä voidaan ostaa seuraavia Venäjän valtion velkasitoumuksia. 5 %:n 2. sarjan Rothschildin lainaa kurssiin 108 % 5 %:n 7. sarjan samaa -”- 107 ½ % 5 %:n 8. sarjan Baring & Hopetzin lainaa -”- 108 % ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.11.1864
Pietarissa 8.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Kun Suomen asiain komitealla on äskettäin ollut Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisesta käskystä tarkastettavanaan keisarillisen Suomen senaatin viime toukokuun 11. päivänä alamaisessa kirjelmässään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi lähettämä ehdotus määräykseksi, joka sisältää ohjeita suomen kielen ottamisesta käyttöön maan tuomioistuimissa ja virastoissa, komitea on hankkinut tiedot siitä, että sekä niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden lausuntoa asiasta on pyydetty, että senaatissa o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.11.1864
Pietarissa 4./16.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin yksityisiä kirjeitä ja kiitän kohteliaimmin niissä kerrotuista tiedoista. Mitä tulee suomen kielen asiaan, olen viime kirjeessäni ilmoittanut Herra Senaattorille, minkä mielipiteen Suomen asiain komitea on asiasta esittänyt. Mitä taas valtiontaloutta koskevaan kysymykseen tulee, uskon voivani varmoin perustein olettaa, että kun asia saapuu senaatin toimesta tänne, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa kutsuu mainitun kysymyksen erityisen painavan merkityksen takia Armol...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
7.11.1864
Pietari 7./19.11.1864   Suuresti kunnioitettu herra Senaattori,    Perinpohjaisesti harkittuani Herra Senaattorin viime kirjeiden sisältöä – kirjeiden, jotka olen ottanut vastaan yhtä suurta iloa tuntien kuin tähänkin saakka – kiiruhdan ilmoittamaan, että ne ovat antaneet aiheen pitkiin keskusteluihin, joissa Kreivi on päätynyt sille kannalle, että Herra Senaattorille on järjestettävä tilaisuus käsityksensä esittämiseen henkilökohtaisesti Armolliselle Herrallemme ja Keisarillemme. Tilaisuus tähän tarjoutuu heti kun kysymys valtiontalouden hoidosta saapuu ratkaistavaksi. Täällä on silloin ko...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
18.11.1864
Pietarissa 18./30.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Armollisesta käskystä saan täten pyytää Herra Senaattoria saapumaan tähän kaupunkiin antamaan tarpeellisia selvityksiä Suomessa toimeenpantavaksi ehdotetusta rahauudistuksesta samaan aikaan kuin Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri, joka on samaa tarkoitusta varten tänne erikseen kutsuttu. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta, sähke 1.12.1864

Päivämäärä: 
1.12.1864
Senaattori Snellman H:ki   Esitys Hypoteekkiyhdistyksen avustamisesta ei kohtaa vaikeuksia, mutta koska asia riippuu muista valtiontaloudellisista kysymyksistä, joista on täällä keskusteltava, kysytään onko lainaneuvottelijoiden lähtö sopivaa ennen senaattorin saapumista tänne. Armfelt    
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: