Platon Rokassovski

Platon Rokassovski

Platon Rokassovskille

Päivämäärä: 
23.12.1862
[1862] Suunnitelman selvänä ytimenä on sellaisen sanomalehden perustaminen, joka pystyisi valistamaan yleistä mielipidettä ja ohjaamaan sitä hallituksen haluamaan suuntaan. Tämä ei ole onnistunut Euroopassa missään. Hallitus voi vastata moittijoilleen vain teoilla, ei sanoilla. Myönnettäköön kuitenkin, että oppositiolehdistön levittämien vääristelyjen ja virheiden oikaiseminen ja hallituksen tarkoitusten selittäminen yleiselle mielipiteelle voivat silti olla hyödyksi. Niinpä tällaisen hankkeen johtoon tarvitaan henkilö, jonka ilman muuta oletetaan olevan ehdottomasti hallituksen mielipiteid...
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
12.5.1864
Helsingissä 12./24.5.1864   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikölle, Senaattori Snellmanille.    Kun Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen on alamaisesti ilmoitettu Herra Senaattorin anomuksesta, jossa kosketellaan keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteerin Karl Johan Jägerhornin ja saman toimituskunnan kamarikirjurin Berndt Ferdinand Sjöströmin virkatoimissaan osoittamaa uutteruutta, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on Armollisesti suvainnut suoda kummallekin mainitulle virkamiehelle briljantein koristellun sormuksen. Samalla kun minulla o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
20.3.1865
Pietarissa 20.3./1.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Sattuneesta syystä minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta ja Ritarilta lausuntoa siitä, ovatko pankkiiri, paroni Charles von Fehleisen Suomen valtiolaitoksen toimeksiannosta suorittamiensa finanssioperaatioiden ansiosta ja ”Salomon Heinen” kauppahuoneen nykyinen päämies Charles Heine, joka on kauan ollut liikesuhteissa Suomen Pankkiin, ehkä ansainneet jonkin osoituksen keisarillisesta armollisuudesta. Pyydän Herra Senaattoria ja Ritaria ottamaan vastaan täydellisimmän kunnioitukseni vakuutuksen. Paroni P....
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskille

Päivämäärä: 
1.6.1865
[saksaksi] Helsingissä 1.6.1865   Jalosukuinen Herra Paroni, Teidän Ylhäisyytenne.    Koska Teidän Ylhäisyytenne viipyy näin kauan Pietarissa, rohkenen vaivata Teidän Ylhäisyyttänne näillä riveillä ja niiden sisältämällä asialla toivoen saavani anteeksi sen lämpimän innon takia, jota Teidän Ylhäisyytenne osoittaa Suomen asioiden edistämiseksi. Pyydän nimittäin alamaisimmin, että Teidän Ylhäisyytenne, mikäli aikaa ja tilaisuus tarjoutuisi, sopisi herra valtiovarainministerin kanssa tarkemmin Pietarin rautatietä varten tarjotusta subventiosta. Minulla on ollut kunnia esittää senaatille suunni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskille, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1865
Jalosukuinen Herra Paroni Teidän Ylhäisyytenne   Maaliskuun/huhtikuun [päivämäärä puuttuu] päivän kirje, jolla Teidän Ylhäisyytenne on erinomaisen hyväntahtoisesti kunnioittanut minua, on juuri saapunut käsiini. Jätän nöyrimmin Teidän Ylhäisyytenne harkittavaksi, voitteko puoltaa herroille Ch. Heine ja Charles v. Fehleisen jotakin keisarillista armonosoitusta. Herra v. Fehleisen on sangen miellyttävä mies, ja hän on nähnyt paljon vaivaa palvellakseen meitä Pietarissa käymissämme neuvotteluissa. Pankkiiriliike Salomon Heine on todellisuudessa suhtautunut pikemminkin torjuvasti ja perii palve...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: