Pietari

Pietari

Frans Gabriel Krogiukselta, sähke 4.12.1863

Päivämäärä: 
4.12.1863
Senaattori Snellman Pietari Suomen Ministerivaltiosihteerin virasto   Senaatti on asettanut subvention ehdoksi, että neljä miljoonaa markkaa on ennen kuukauden päättymistä saatava maksetuksi. Tietävätkö asiamiehet tämän vai pitääkö Hypoteekkiyhdistyksen ilmoittaa heille asiasta? Tuomari Krogius
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Pietarissa   Herra Senaattori J. V. Snellmanille. (Helsinkiin)  Suuriarvoinen Herra Senaattori!   Sen johdosta, että keisarillisessa senaatissa on esitetty erilaisia mielipiteitä vuoden 1864 tulo- ja menoarvioehdotuksen laadinnasta yleisen valtionrahaston sekä vaivais- ja työhuonerahaston osalta pohdittaessa keinoja viimeksi mainitun rahaston tulojen ja menojen välisen epäsuhteen korjaamiseksi, Herra Senaattori on minulle 23. joulukuuta 1863 osoittamassaan kirjeessä hyväntahtoisesti selvittänyt lähemmin syitä Herra Senaattorin senaatin enemmistön käsityksestä poikkeavaan mielipiteeseen täst...
Henkilöt: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
21.12.1863
Pietari 21.12.1863/2.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Minulla on ilo kohteliaimmin kiittää kunnianarvoisasta kirjeestänne joulukuun 29. päivältä. Käytän asiakirjaa sillä tavalla kuin se ikävä tilanne vaatii, johon olemme joutuneet – viisaiden valistusmiestemme väitteiden ansiosta. Järkevä poliittinen käsitys siitä, mitä meidän riippuvaisessa asemassamme pitää maan menestyksen ja elämän miellyttävyyden suojelemiseksi sanoa ja voidaan sanoa, puuttuu Helsingistä täydellisesti. Tämän seuraukset ovat nyt minun silmieni edessä; – samalla ne osoittavat, että alituiset pelkoni leh...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.1.1864
Pietarissa 6.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä. En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on. Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevais...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1864
Pietarissa 15./27.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Oheen liitetyssä kirjeessä esitetyn anomuksen johdosta minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta lausuntoa siitä, voiko Suomen valtiovarainhallinto ryhtyä minkäänlaisiin toimiin edistääkseen herra von Derviez'n esittämän tavoitteen saavuttamista. Minun on tässä yhteydessä lisättävä: että Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministeri on ilmaissut yksityisesti minulle olevansa hyvin kiinnostunut herra von Derviez'n anomuksen myönteisestä käsittelystä, koska Moskovan–Rjazanin rautatien rakennustyön loppuun vieminen riippuu su...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.2.1864
Pietari 8./20.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sen johdosta, että Herra Senaattori on pyytänyt minua välittämään Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen senaatin alamaisen anomuksen muutoksen tekemisestä Suomen tulevaan rahajärjestelmään, minun on valmisteltava Herra Senaattoria siihen, että tähän anomukseen ei luultavasti suostuta. Päättelen tämän siitä, mitä Hänen Majesteettinsa sanoi, kun ilmoitin hänelle suullisesti, että tähän tähtäävä ehdotus on saapunut. Ehdotus on kuitenkin annettu komitean tarkastettavaksi. Tässä yhteydessä minun on mielestäni ilmoitettava kuluvan ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Andrei M. Engelsiltä

Päivämäärä: 
10.2.1864
[saksaksi] Pietarissa 10./22.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Koska en ole tähän päivään mennessä saanut vastausta viime vuoden lokakuun 18./30. päivänä lähettämääni kirjeeseen, jossa lähetin Teille, suuresti kunnioitettu Herra Senaattori, piirroksen sekä esittelyn akateemikko Jacobin keksimästä valvontalaitteesta, lähetän nöyrimmän pyyntöni, että suvaitsisitte kunnioittaa minua vastauksella, koska minulle on hyvin tärkeää kuulla Teidän henkilökohtainen mielipiteenne mainitusta laitteesta, ennen kuin anon yksinoikeutta sen myyntiin Suomessa. Henkilökohtaisen käsitykseni m...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietarissa 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Ratkaistakseen herätetyn kysymyksen siitä, voidaanko tullimaksujen maksamisen vakuudeksi ottaa vastaan Suomen 4 prosentin obligaatioita, keisarikunnan valtiovarainministeriön luottolaitoskanslia on Suomen valtiosihteerinvirastolle tämän helmikuun 13./25. päivänä lähettämässään kirjeessä pyytänyt saada mahdollisimman pian otteita näitä obligaatioita sekä muita Suomen valtion ja pankin liikkeellä olevia, korkoa tuottavia arvopapereita koskevista säädöksistä sekä mikäli mahdollista tiedon niiden tuoreimmasta kurssista. Tämä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietari 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Kiirehdin vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen helmikuun 25. päivältä. Herra Senaattori esittää siinä käsityksen, että Hänen Majesteettinsa on sallinut antaa säädyille esityksen metrijärjestelmän noudattamisesta rahojen, mittojen ja painojen määrittelyssä. Tietääkseni armollisessa esityksessä ei kuitenkaan ole kyse rahasta! Jos vain voisin ymmärtää, mitä todellista hyötyä maalle on siitä että markan kolikko saatetaan vastaamaan frangin kolikkoa ja että sen mitat ja paino (nimittäin niin kauan kuin se on k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: