Pietari

Pietari

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.4.1865
Pietarissa 8.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjeeseenne huhtikuun 3. päivältä kiiruhdan ilmoittamaan, että esittämänne mielipiteet rahakysymyksestä hyväksytään täydellisesti ja niiden mukaan toimitaan tästä syystä sekä uudistuksen toimeenpanon salassapidon että sen toivotun ajankohdan osalta. Emme vielä tiedä varmasti, vaaditaanko meitä maksamaan kurssiero edessä olevien Venäjän kruunun sotilasmenojen osalta! Emme ole saaneet tähän kysymykseen vielä selvää vastausta valtiovarainministeriltä. Jos tämä useiden satojentuhansien ruplien vuotui...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.4.1865
Pietarissa 12.4.1865   Luottamuksellisesti. Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Paroni Rokassovskin viimeksi täällä käydessä virisi kysymys niistä vaikeuksista, joita Suomessa toteutettavan rahauudistuksen toimeenpanon jälkeen aiheutuisi sinne sijoitetulle Venäjän sotilashenkilöstölle, kun sen pitäisi nykyisillä palkoillaan huolehtia toimeentulostaan ja muista elinkustannuksistaan. Hänen Keisarillinen Majesteettinsa suvaitsi tällöin sanoa, että Suomen valtion pitäisi korvata ne mahdolliset vähennykset, joita Venäjän ja Suomen rahan kurssiero saattaisi aiheuttaa sotilashenki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Constantin Wikmanilta

Päivämäärä: 
18.4.1865
Pietarissa 18/30.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Kun nyt on virallisesti ilmoitettu, että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on kutsunut nykyisen lähimmän esimieheni paroni von Bornin Keisarillisen Suomen Senaatin jäseneksi ja [tullilaitoksen] ylijohtajan virka siis kuluvana vuonna vapautuu, ja kun tämän viran täyttäminen riippuu lähinnä Herra Senaattorista, otan vapauden nöyrimmästi pyytää, että – ellei voittamattomia esteitä asialle ilmaannu – Herra Senaattori muistaisi minua laatiessaan ehdotuksensa ja suosituksensa Suomen kenraalikuvernöörille. Tämä nöyrä p...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
24.4.1865
Pietarissa 24.4/6.5.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Herra Senaattorin minulle toukokuun 2. päivän kirjeessään esittämän tiedustelun johdosta kiiruhdan kertomaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole vielä ilmoittanut lopullista päätöstään Suomen rahauudistuksen toimeenpanon päivämäärää koskevasta kysymyksestä ja että näin ollen keisarillisen senaatin tänne saapuva ilmoitus siitä, että tämän uudistuksen toimeenpanon ajankohta olisi käsillä, esitellään tämän asian lopullista ratkaisemista varten tavanomaisessa järjestyksessä heti ilmoituksen saavuttua tänne...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
17.6.1865
Pietarissa 17.6.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjelmä tämän kuun 10. päivältä. Minun velvollisuutenani olisi nyt vastata siihen kohta kohdalta, mutta tällä hetkellä en voi mitenkään ryhtyä siihen. Kenraalikuvernöörimme vähintäänkin merkillinen esiintyminen jäähyväisaudienssillaan ennen viimekertaista lähtöään täältä on mullistanut kaikki täkäläiset asiamme. Kenraalikuvernööri, joka on aiemmin osoittanut olevansa nuorten vapaamielisten valtiopäivä- ja lehdistösankareittemme suosija, on yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander von Stieglitziltä

Päivämäärä: 
24.7.1865
[ranskaksi] Pietarissa 24.7./5.8.1865   Ylhäisyys    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa kirje, jonka Te olette hyväntahtoisesti lähettänyt minulle 1. elokuuta, ja kiiruhdan esittämään Teille vilpittömimmät kiitokseni siitä samoin kuin hyväntahtoisuudestanne ilmoittaessanne herroille Holler, Söhle & Compagnie, että he voivat kirjoittaa Suomen Pankin johtokunnalle. Olen sangen iloinen tietäessäni näin ollen, että ystäväni nauttivat Teidän Ylhäisyytenne korkeata suojelusta, ja minulla on kunnia olla suurinta kunnioitustani vakuuttaen Teidän sangen altis palvelijanne paroni v. Stieglitz    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1865
Pietarissa 4.11.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori.    Eilen armolliselta Herraltamme ja Suuriruhtinaaltamme saamaamme osoitusta korkeasta oikeudenmukaisuudesta ja hyväntahtoisuudesta maatamme kohtaan osaamme vain me täällä täydellisesti arvostaa, koska olemme todistamassa, millaisia pyrkimyksiä keisarikunnassa nyt nousee esiin vaikuttamaan yhtenäisyysperiaatteen puolesta. Meidän poliittisessa elämässämme tämä osoitus on luonteenomainen piirre, sillä samaan aikaan, kun Puolassa käsketään lyömään kopeekkamääräisiä kolikoita – tähän asti käytettyjen zlotyjen sijaan – meillä heikennetään pa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
2.12.1865
Pietarissa 2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viime torstaina lähettämällään sähkeellä Hänen Ylhäisyytensä kreivi Armfelt lienee ilmoittanut herra senaattorille, että H. K. M:nsa oli samana päivänä hyväksynyt keisarillisen senaatin esityksen ala-arvoisen hopearahan vastaanottamisvelvollisuuden rajoittamisesta, ja oletan virallisen vastauksen lähtevän päivän postissa. Kuten ennustettavissa oli, H. M:nsa halusi kuulla valtiovarainministerin mielipiteen ennen armollisen päätöksen ilmoittamista. Lienee tarpeetonta mainita, että valtiovarainministeri on tämänkin kysymyksen ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: