Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
12.4.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 12.4.1865

 

Luottamuksellisesti.

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari. 

 

Paroni Rokassovskin viimeksi täällä käydessä virisi kysymys niistä vaikeuksista, joita Suomessa toteutettavan rahauudistuksen toimeenpanon jälkeen aiheutuisi sinne sijoitetulle Venäjän sotilashenkilöstölle, kun sen pitäisi nykyisillä palkoillaan huolehtia toimeentulostaan ja muista elinkustannuksistaan. Hänen Keisarillinen Majesteettinsa suvaitsi tällöin sanoa, että Suomen valtion pitäisi korvata ne mahdolliset vähennykset, joita Venäjän ja Suomen rahan kurssiero saattaisi aiheuttaa sotilashenkilöstön palkkatuloihin tai muita sotilaallisia tarkoituksia varten suoritettaviin maksuihin, koska uudistus hyödyttää ainoastaan Suomea. – Tämän johdosta sekä Herra Kenraalikuvernööri että minä arvioimme, että meidän oli pyydettävä lupaa hankkia lausunnot sota- ja valtiovarainministeriltä, myös Venäjän kruunun vuosittain Suomessa sotilaallisia tarkoituksia varten suorittamien maksujen summasta. – Vaikka mainitut Herrat Ministerit eivät ole vielä antaneet pyydettyjä lausuntojaan, olen kuitenkin pitänyt velvollisuutenani saattaa tämä tapahtumien kulku Herra Senaattorin tietoon, asian tärkeyden sekä sen takia, että tämä saattaa vaikuttaa rahauudistuskysymyksen loppuun viemiseen. –

Erinomaista kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin ja Ritarin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu