Pietari

Pietari

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.4.1866
Pietarissa 11./23.4.1866     Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Sen jälkeen kun valtiosihteerinviraston kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen palkkarahat on lähetetty valtiosihteerinvirastolle venäläisinä pankkiassignaatteina, kuten Herra Senaattorin kanssa on asiasta sovittu, kokemus on nyt osoittanut, että tiettyjen valtiosihteerinviraston maksujen suorittamista vaikeuttaa melkoisesti täällä vallitseva Suomen Pankin rahan puute, etenkin kun kyseessä ovat pienemmät setelit ja kolikot ja niin kauan kuin tässä kaupungissa toimiva Suomen Pankin konttori ei kirjoita maksumääräyksiä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
22.4.1866
käännös luottamuksellisesti.  Pietarissa 22.4./4.5.1866   Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston Päällikölle, Herra Senaattori Snellmanille.   Suomalaiset markkamääräiset setelit, joita nykyisin on liikkeellä myös muutamissa Suomeen rajoittuvissa Venäjän maakunnissa, ovat herättäneet venäläisen yleisön keskuudessa huomiota siitä syystä, että niihin painettu Venäjän valtakunnan vaakuna on epäselvä, joissakin seteleissä jopa lähes näkymätön. Tämä on antanut aihetta erinäisiin epämiellyttäviin (epäedullisiin) Suomea koskeviin arvioihin. Suomen suuriruhtina...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
14.5.1866
Pietarissa 14./26.5.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Kiitän Herra Senaattorin minulle lähettämästä selvityksestä, joka koskee keisarillisen senaatin alamaista anomusta täysiarvoisten vaihtorahojen saamiseksi käyttöön, ja saan samalla ilmoittaa, että se on alkuperäisenä luovutettu keisarikunnan valtiovarainministerille. Tämän kysymyksen ratkaisu riippuu tietysti pääasiassa lausunnosta, jonka valtiovarainministeri tästä asiasta antaa, ja toivon vilpittömästi, että se ratkaistaisiin onnekkaasti ja koko Suomelle perin tärkeä rahanuudistus saisi sen toteutuessa yhä vankemman a...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
1.6.1866
Pietarissa 1./13.6.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Kun sekä valtion määräraha eräiden suomalaista syntyperää olevien nuorukaisten koulutukseen joko tässä kaupungissa sijaitsevassa lukiossa tai Boehmin koulussa Viipurissa että vuoden ensimmäisen kolmanneksen osuus valtionavustuksesta ministerivaltiosihteerinviraston talon vuotuisiin ylläpitokustannuksiin on toimitettu tänne venäläisenä rahana ottamatta huomioon vaihtokurssia, vaikka nämä molemmat määrärahat on valtion tulo- ja menoarviossa ilmoitettu markkamääräisinä, joudun pyytämään Herra Senaattoria ja Ritaria ryhtymää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander von Stieglitziltä

Päivämäärä: 
14.6.1866
[ranskaksi] Pietarissa 14./26.6.1866 Ylhäisyys    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan kirje, jonka Te olette suvainnut minulle kirjoittaa kesäkuun 19. päivänä, ja olen pahoillani siitä, etten voi hyväksyä Teidän siinä minulle esittämäänne ehdotusta. Kiitän silti Teidän Ylhäisyyttänne asian ajattelemisesta ja pyydän Teitä vastaanottamaan suurimman kunnioitukseni vakuutuksen Paroni v. Stieglitz    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
17.10.1866
Pietarissa 17./29.10.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Keisarillisen Suomen senaatin talousosasto on alamaisella kirjelmällään kuluvan vuoden helmikuun 7. päivältä anonut Hänen Majesteetiltaan Keisarilta muun ohessa, että Hänen Majesteettinsa suvaitsisi armollisesti määrätä, että Suomessa nykyisin liikkeellä olevat 72-prosenttiset hopeakolikot poistettaisiin käytöstä ja korvattaisiin pennimääräisellä hopeavaihtorahalla, joka sisältäisi puhdasta hopeaa nimellisarvon mukaisesti 83 1/3 prosentin lejeerinkinä täysiarvoisia ruplan ja markan kolikoita vastaavasti, jolloin Suomes...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
30.10.1866
Pietarissa lokakuussa 1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori    Noudattaen kaikkea sitä varovaisuutta, jota keisarikunnan ja sen osan valtiovarainhoitajien arkaluonteiset suhteet edellyttävät, olen onnistunut saamaan Reuternin esittämään toivomuksen, että [Snellmanin laatima Venäjän] raha-asioita koskeva ehdotus lähetettäisiin hänelle. Tämä on nyt tehty. Saamme – tuonnempana, toteutettavista toimista – havaita, salliiko itserakkaus sen ansioiden tunnustamisen. Katsaus meidän raha-asioidemme tilaan osoittaa hallinnon halukkuuden edistää hyödyllistä yritystoimintaa. Pitemmälle meneminen olisi ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
7.1.1867
Pietari 7./19.1.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori,    kohteliaimmin kiittäen viimeksi saamistani riveistä kiiruhdan ilmoittamaan, että Krogiuksen jäljellä olevan, hänen hairahduksestaan aiheutuneen velan anteeksi antamisesta on sangen hyviä toiveita. Muitakin toivomuksia olen parhaani mukaan yrittänyt luotsata kohti hyvää ratkaisua. Saapa nähdä, onnistunko! Vientitullien lakkauttamista koskevaan kysymykseen emme ole tähän päivään mennessä saaneet vastausta valtiovarainministeriltä, vaikka olemme siitä useita kertoja muistuttaneet. Keisari pyysi minua odottamaan uuteen vuoteen, kun sama k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
16.1.1867
[ranskaksi] Pietarissa 16./28.1.1867   Herra Senaattori    Olen todellakin häpeissäni siitä, että viimeksi häiritsin Teitä sähkeellä, jossa otin vapauden pyytää Teiltä selitystä vaakunanne tunnuslauseesta. – Mutta kun täkäläiset latinistimme eivät näyttäneet olevan aivan varmoja tulkinnastaan ja kun uskoin Keisarin haluavan tietää tunnuslauseen täsmällisen merkityksen, en epäröinyt selvityksen etsimistä suoraan lähteeltä ja olen Teille hyvin kiitollinen pikaisesta vastauksestanne, etenkin kun viedessäni muutamaa tuntia myöhemmin Teidän vaakunanne saamaan ylimmän hyväksymisen – tunnuslause m...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Robert Örniltä

Päivämäärä: 
3.7.1867
Pietarissa 3.7.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori!    Kreivi Adlerberg, joka oleskelee parhaillaan Hatsinassa, antoi tehtäväkseni esittää Herra Senaattorille kiitoksensa Herra Senaattorin kirjeestä ja rautatien mahdollisuuksia koskevasta selostuksesta. Samalla kreivi pyysi, että Herra Senaattori ystävällisesti pyytäisi paroni Nordenstamia jouduttamaan säätyjen vastausta viinanpolttoa ja rautatietä koskeviin esityksiin. Kreiville ei ole vielä järjestynyt virallista esittelykäyntiä Hänen Majesteettinsa Keisarin luo, mutta hän toivoo pian saavansa tilaisuuden siihen, ja silloin ratkaistaan m...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: