Pietari

Pietari

Lapsille

Päivämäärä: 
30.12.1864
30.12.1864   Rakkaat, rakkaat Lapset!    Minun huoleni teistä kasvaa sitä mukaa kuin joudun viipymään. Pääsen matkustamaan vasta ensi viikolla – päivää en osaa vielä sanoa. Lähetän sähkeen kun se tapahtuu. Järjestä niin, rakas Hanna, että voimme viettää jouluaattomme loppiaisena. Arvelen, että teidät on kutsuttu jonnekin uuden vuoden aatoksi tai että Lagit ovat ystävällisesti tulleet teidän luoksenne. Tervehtikää Tengströmeitä – kaiken kaikkiaan Papan lämpimät ja nöyrät kiitokset, siitä hyvyydestä jota he ovat teille osoittaneet. Hanna ja isot pojat sopikoot keskenään, miten vietätte päivän...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietari 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut. Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietarissa 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olettaen, että keisarillinen senaatti on jo saanut tiedon minun Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuvernöörille tämän kuun 2/14. päivänä lähettämästäni kirjeestä, jossa ilmoitetaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole hyväksynyt senaatin anomusta, että se saisi määrätä ajankohdan, josta lähtien metalliraha on ainoa laillinen maksuväline Suomessa, heti kun [Suomen] Pankkiin on talletettu neljä miljoonaa markkaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisesta lainasta, minun on mielestäni ilmoitettava Herra Senaattorille ti...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
4.2.1865
Pietari 4.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni. On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra Senaattorille suuria huolia, etenkin kun kyseessä olleet 8 miljoonaa on jo talletettu. Pyydän Herra Senaattoria olemaan vakuuttunut siitä, että täällä olevat korkeat viranomaiset havaitsevat ja täysin ymmärtävät Herra Senaattoriin vallitsevassa tilanteessa kohdistuvan paineen ja tuntevat samaa huolta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
27.1.1865
Pietari 27.1./8.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Kiitän kohteliaimmin viimeksi saamastani kunnianarvoisasta kirjeestä sekä sen liitteistä. Huhu siitä, että liikkeellä on nyt hyvin näkyvästi Venäjän rahaa ja että Suomen markkamääräiset setelit ovat kadonneet, on herättänyt levottomuutta, mutta ei ole suinkaan vaikeasti ymmärrettävissä. Senaatille heti ilmoitettu määräys, että on odotettava Keisarin käskyä ennen hopearahan vaihtamista, oli tarkoitettu ainoastaan avuksi valtiovarainpäällikölle, jotta uudistusta ei jouduttaisi toteuttamaan hätiköidysti, ja oli ristiriidassa s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
13.2.1865
Pietarissa 13/25.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Kun minun on äsken armollisesti suotu esitellä Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen Keisarillisen Suomen Senaatin talousosaston viime tammikuun 18. päivänä allekirjoittama alamainen kirje, joka koskee eräiden virasta erotetulle kaartinkapteeni P. Kotšubeille ja tämän vaimolle kuuluvien Kurkijoen pitäjässä sijaitsevien rälssitilojen lunastamista Suomen kruunulle, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on suvainnut suostua senaatin asiaa koskevaan ehdotukseen joka suhteessa sekä antanut luvan siihen, että kaartinkapte...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.3.1865
Pietarissa 12./24.3.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Herra Senaattorin minulle lähettämien uudessa leimapaperiasetuksessa ja uusissa leimamerkeissä havaittua virhettä koskevien kahden eri kirjeen johdosta kiiruhdan ilmoittamaan Herra Senaattorille, että otan tämän ikävän asian viipymättä harkittavaksi yhdessä Suomen asiain komitean jäsenten kanssa ja että meidän sitä koskevat näkökantamme ja muut erinäisiä seikkoja koskevat huomautuksemme, joihin mahdollisesti havaitsemme perusteita olevan, ilmoitetaan Herra Senaattorille sen jälkeen mahdollisimman pikaisesti. En ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
20.3.1865
Pietarissa 20.3./1.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Sattuneesta syystä minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta ja Ritarilta lausuntoa siitä, ovatko pankkiiri, paroni Charles von Fehleisen Suomen valtiolaitoksen toimeksiannosta suorittamiensa finanssioperaatioiden ansiosta ja ”Salomon Heinen” kauppahuoneen nykyinen päämies Charles Heine, joka on kauan ollut liikesuhteissa Suomen Pankkiin, ehkä ansainneet jonkin osoituksen keisarillisesta armollisuudesta. Pyydän Herra Senaattoria ja Ritaria ottamaan vastaan täydellisimmän kunnioitukseni vakuutuksen. Paroni P....
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.3.1865
Pietarissa 20.3./1.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olen ilmoittanut Suomen asiain komitean jäsenille Herra Senaattorin minulle lähettämän, kuluvan/viime maaliskuun 15. päivänä päivätyn ja uudessa leimapaperiasetuksessa ja uusissa leimamerkeissä havaittuja virheitä koskevan kirjeen sisällöstä kuullakseni heidän mielipiteensä asiasta. Ja koska mainitut jäsenet ovat minun laillani olleet sitä mieltä, että Hänen Keisarillisen Majesteettinsa selväsanaista leimamerkkien tekstien kieltä koskevaa käskyä on tarkasti noudatettava, mikä taas ei voi tapahtua muuten kuin ko...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: