Emil Stjernvall-Walleenilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
9.1.1865
Pvm kommentti: 
Myös 21.1.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietari 9/21.1.1865

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori, 

 

Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut.

Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian tilaisuuden ilmoittaa Keisarin päätöksestä, joka koskee niitä rahalajeja, joita tarkoitetaan sanoilla metalliraha laillisena maksuvälineenä ja joiden pitää sisältyä tämän käsitteen piiriin. Haluaisimme tähän asiaan liittyvästi kuitenkin ennakolta tiedustella Herra Senaattorilta, voisiko mitään merkittävää haittaa aiheutua siitä, että Venäjän rahalla maksettaessa vastaanotettavien venäläisten vaihtorahakolikoiden [ylin] summa saisi jäädä samaksi kuin suomalaisten pennimääräisten kolikoiden osalta on jo säädetty, ja onko H. M:lleen ilmoitettava siitä, ettei [Suomen] Pankille pitäisi asettaa velvoitetta ottaa vastaan tai vaihtaa markan rahoiksi vanhoja hopearuplia, meistä kun näyttää siltä, että jokainen rahanvaihtaja (myös täällä) saa itse ratkaista, kieltäytyykö hän ottamasta vastaan mitä tahansa rahaa, jonka arvo ei vastaa nimellisarvoa.

Odotamme Herra Senaattorin vihjettä ilmoittaaksemme keisarillisen päätöksen kolmannen kohdan, joka koskee ajankohtaa (1./13. kesäkuuta), jonka jälkeen hopearahan vaihtaminen voidaan aloittaa.

Kun Hypoteekkiyhdistys on nyt näin odottamattoman nopeasti tallettamassa määräyksen mukaisen 8 miljoonan markan summan, ymmärrän, miten vaikeaa on vastustaa painetta muutoksen toteuttamiseen ennen täällä toivottua ajankohtaa. Ehkä tämän perustelemiseksi voitaisiin ilmoittaa, että on välttämätöntä saada pankille toimitetuksi riittävä määrä markan kolikoita, joiden lyöminen vaatii aikaa useita kuukausia. –

Millaisen arvon Herra Senaattori antaa Dagbladetin 11. numerossa julkaistulle turkulaiselle ehdotukselle, että pankissa vaihdettaisiin maassa nyt liikkeessä olevat setelit uusiin seteleihin pari-kurssiin? Minusta näyttää siltä, että tämän ehdotuksen toteuttaminen ehkäisisi kaiken spekuloinnin ja nykyisiin Suomen seteleihin kohdistuvan kysynnän, kun ne säilyttäisivät nykyisen kurssinsa. –

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Em. Stjernvall

 

 

Vertailu