Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
9.1.1865
Pvm kommentti: 
21.1.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 9/21.1.1865

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari! 

 

Olettaen, että keisarillinen senaatti on jo saanut tiedon minun Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuvernöörille tämän kuun 2/14. päivänä lähettämästäni kirjeestä, jossa ilmoitetaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole hyväksynyt senaatin anomusta, että se saisi määrätä ajankohdan, josta lähtien metalliraha on ainoa laillinen maksuväline Suomessa, heti kun [Suomen] Pankkiin on talletettu neljä miljoonaa markkaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisesta lainasta, minun on mielestäni ilmoitettava Herra Senaattorille tiedoksi, että Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen määräys, jonka mukaan Venäjän metallinen hopearupla sekä sen erityiset Suomen markoissa ja penneissä ilmaistut alayksiköt sekä eräät arvoltaan ruplaa vähäisemmät venäläiset hopeakolikot ovat Suomessa laillinen arvonmitta, ilmoitetaan lähiaikoina senaatille tavallisessa järjestyksessä; ja minun on tässä yhteydessä esitettävä pyyntö, että heti kun ajankohdan arvioidaan olevan sopiva Suomessa toimeenpantavalle rahauudistukselle, Herra Senaattori tiedottaisi tästä kenraalikuvernöörille, jotta asia ilmoitettaisiin Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin ja Ritarin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt.

 

 

Vertailu