Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.1.1864
Pvm kommentti: 
Myös 27.1.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 15./27.1.1864

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! 

 

Oheen liitetyssä kirjeessä esitetyn anomuksen johdosta minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta lausuntoa siitä, voiko Suomen valtiovarainhallinto ryhtyä minkäänlaisiin toimiin edistääkseen herra von Derviez'n esittämän tavoitteen saavuttamista.

Minun on tässä yhteydessä lisättävä: että Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministeri on ilmaissut yksityisesti minulle olevansa hyvin kiinnostunut herra von Derviez'n anomuksen myönteisestä käsittelystä, koska Moskovan–Rjazanin rautatien rakennustyön loppuun vieminen riippuu suureksi osaksi kyseessä olevien obligaatioiden edullisesta myynnistä, mutta jos ne olisi nykyoloissa pakko myydä täkäläisessä pörssissä, ne menisivät käsistä aivan väärään hintaan, mikä taas varmaankin vaikuttaisi näiden paperien arvoon ja niihin kohdistuvaan luottamukseen yleensä.

Erinomaista kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu