Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.1.1866
Pvm kommentti: 
Myös 27.1.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 15./27.1.1866

 

Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari! 

 

Minulle kuluvan tammikuun 22. päivänä osoitetussa kirjelmässä Herra Senaattori on Suomen keisarillisen senaatin talousosastolta saamansa tehtävän mukaisesti pyytänyt tietoa siitä, miten on tulkittava oikein Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen päätös, joka on ilmoitettu minun hänen ylhäisyydelleen Suomen kenraalikuvernöörille mainitun kuun 5./17. päivänä osoittamassani kirjelmässä sen johdosta, että mainittu osasto oli edellisen marraskuun 13. päivänä anonut armollista lupaa sekä keisarikunnassa oleskelevien Hänen Majesteettinsa suomalaisten alamaisten henkilökohtaisten maksujen että Suomeen tuotavista tavaroista Pietarin tullitoimistossa maksettavien tullimaksujen maksamiseen ja perimiseen myös venäläistä setelirahaa käyttämällä sellaisen keskikurssin mukaisesti, jonka määrittelyyn pitemmäksi ajaksi senaatilla olisi oikeus.

Kyseessä olevan armollisen päätöksen mukaan Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ”on pitänyt sopimattomana sallia ryhtymistä senaatin esittämässä laajuudessa sen ehdottamaan toimeen, koska lain mukaan venäläisiä seteleitä on keisarikunnassa otettava vastaan niiden täyden nimellisarvon mukaisesti”; enkä ole ennen kuten en nytkään ymmärtänyt näitä sanoja toisin eikä minulla ole ollut aihetta tulkita niitä toisin kuin yksinkertaiseksi, mutta perustelluksi torjuvaksi vastaukseksi senaatin pyyntöön, että edellä mainitut erilaiset maksut saataisiin maksaa ja periä venäläisenä setelirahana vallitsevan kurssin mukaan. Vastaus koskee yhtä ainoata seikkaa eli kurssia, joka käsitykseni mukaan on pääasia senaatin kirjelmässä, jonka ei voi kohtuudella ymmärtää sisältävän vaihtoehtoista pyyntöä, että venäläistä setelirahaa saataisiin ainakin kurssilaskelmitta käyttää mainitunlaisten maksujen maksamiseen. Vielä kerran mainitussa armollisessa päätöksessä ei ole ilmaistu sallivaa eikö kielteistä kantaa siihen, saavatko maksuvelvolliset maksaa kyseessä olevat maksut venäläisillä seteleillä niiden nimellisarvon mukaisesti, koska senaatin kirjelmän ei katsottu edellyttävän nimenomaista päätöstä tästä asiasta; ja niinpä senaatti, mikäli tässä suhteessa noudatettavasta menettelystä herää epäilyksiä, esittänee asiasta alamaisen anomuksen Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen.

Täydellistä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla

Suuriarvoisen Herra Senaattorin ja Ritarin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt.

 

 

Vertailu