Hellen, Carl Adolf af

Hellen, Carl Adolf af

1823–1881. Valtiosihteerin viraston virkamies vuodesta 1855. Suomen passitoimiston päällikkö 1866. Vt. kanslerinsihteeri 1868–80. Aateloitu 1881.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1863
Helsingissä 21.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Olen juuri saanut Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeen 18. päivältä, mistä kunniasta esitän kunnioittavan kiitokseni. Jumalan tähden, ei rajoituksia siihen, mitä painovapauslaista annetaan säätyjen käsiteltäväksi. Siitä seuraa sota elämästä ja kuolemasta, ja siinä kaikki – kaikki ovat mukana yhtenä miehenä. Rajoitukset tässä asiassa vievät aseet järkevämpien käsistä. Pyydän nöyrimmästi myönteistä ja pikaista vastausta talonpoikaissäädyn alamaiseen anomukseen palkkioiden ennakoista. Jalosukuinen Herra Kreivi, suokaa hyväntahtoisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.11.1865
Pietarissa 20.11./2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Lähetän Herra Senaattorille oheisena Suomen valtiosihteerinviraston kassanhoitajan minulle jättämän kirjelmän, joka koskee valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden oikeuttamista palkkansa nostamiseen rahanuudistuksen toteuttamisen ja kuluvan vuoden päättymisen väliseltä ajalta Suomen rahassa, ja pyydän, että Herra Senaattori ottaisi mainitun anomuksen harkittavakseen ja sikäli kuin Herra Senaattori pitää sitä huomioon ottamisen arvoisena ryhtyisi toimiin, joihin asianhaarat tällaisessa tapauksessa saattava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.12.1865
Pietarissa 4./16.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viitaten siihen, mitä Herra Senaattori on tuonut esiin toimistosihteeri Hellénin Suomen valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden tämän vuoden viimeisen kolmanneksen palkan lisäyksestä esittämän anomuksen johdosta, minulla ei mielestäni ole aihetta vaatia minkäänlaisia mainittuun anomukseen perustuvia jatkotoimia. Eräät valtiosihteerinviraston virkamiehet aikonevat kuitenkin pyrkiä saamaan oikeuden mainitun lisän perimiseen asianmukaisin oikeustoimin laillisessa järjestyksessä. Mitä taas tulee näiden viran- ja...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Adolf af Hellenille, sähkeen konsepti

Päivämäärä: 
30.6.1868
[saksaksi] Toimistosihteeri Hellen, Pietari   Hypoteekkiyhdistys tallettaa lainan koko summan [Suomen] Pankkiin ja saa tämän summan pankilta markkamääräisinä seteleinä. Ulkomaanvaluutta jää siis pankkiin. Yhdistys taas tarvitsee vain markkamääräisiä seteleitä. Snellman.    
Kirjeenvaihto: