Lagus, Wilhelm Gabriel nuorempi

Lagus, Wilhelm Gabriel nuorempi

1837–1896. Filosofian kandidaatti 1858, lisensiaatti ja tohtori 1860. Opettaja Porvoossa, kreikan kielen lehtori Viipurin lyseossa 1874, rehtori 1886. Östra Finland -lehden päätoimittaja 1875–84. Robert Erik L:n veli.

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1860: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
2.5.1860
System af samfundsekonomins läror – ett försök af Axel Liljendstrand [Yhteiskuntataloustieteen oppijärjestelmä – tutkielma, kirjoittanut Axel Liljenstrand]. Vihko 1. H:ki 1860.   Vaikka tämän teoksen kirjoittaja on antanut käsittelemälleen tieteenalalle uuden nimen yhteiskuntataloustiede, jokainen lukija havaitsee helposti, että kyseessä on yleensä kansantaloustieteeksi sanottu ala. Kirjoittaja ilmoittaa nimenmuutoksen syyksi käsityksensä, että sana kansantalous viittaisi oppiin, joka tarkastelee nimenomaan yksittäisen kansakunnan taloutta, vaikka tämän tieteen pitäisi selvittää yleisesti k...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1863: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.4.1863
Beskrifning öfver Kejs. Alexanders-universitetets i Finland muhammedanska myntsamling – af Gabriel Geitlin [G. G., Suomen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston islamilaisissa valtioissa lyötyjen rahojen kokoelma]. H:ki 1862.   Mainitsemme tämän eripainoksen Tiedeseuran asiakirjoihin sisältyvästä artikkelista vain siksi, että se yhtenä monista on ilahduttava osoitus tieteellisestä aherruksesta, jota varten Suomenkin yliopistossa pyritään löytämään aikaa ja voimavaroja. Tämäntyyppisen selvityksen laatimiseen tarvitaan nimittäin runsaasti kielten tuntemusta ja historian tutkimista; ja kun maal...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1863: Pohdintoja traagisesta

Päivämäärä: 
1.10.1863
Käsitykset siitä, mitä on tragedia, traaginen kohtalo ja traaginen persoonallisuus, ovat vaihdelleet. On paljon sellaista, mitä yleisesti kutsutaan traagiseksi ja pidetään sellaisena, mutta jota taiteessa voidaan pitää sellaisena vain rajatussa merkityksessä. Sanotaan traagiseksi, että tiili putoaa katolta ja murskaa viattoman lapsen pään. Vielä traagisempana pidetään sitä, jos yksilö saa tilaisuuden taistella hengestään jotain luonnonvoimaa, myrskyä, merta, tulta, villieläimiä tms. vastaan ja häviää tässä taistelussa. Vielä korkeammalle asteelle traagisuus nousee, jos tämä taistelu käydään...
Paikat: 

Morgonbladet nro 239 ja 280, 14.10. ja 1.12.1876: [Tammikuun valiokunnasta]

Päivämäärä: 
14.10.1876
Ministerivaltiosihteeri ym. kreivi Armfeltin muistosanoista jotka V. Lagus esitti, on luettavissa: Kerrotaan, että kun senaatti oli 1861 suorittanut valtiolle tärkeän tehtävänsä, kreivi Berg, jonka toiminnan vaikuttimiin ei suinkaan kuulunut liian innokas myötämielisyys säätyjen koollekutsumista kohtaan, oli sivulta päin vaikuttaen saanut Pietarin komitean [Suomen asiain k.] ehdottamaan ja puoltamaan 10. huhtikuuta 1861 julkaistua manifestia, joka koko maassa koettiin odotusten vastaisena pettymyksenä ja on valtiollisista toimista varmasti se, johon ministerivaltiosihteeri olisi kaikkein vi...
Paikat: