Gripenberg, Johannes

Gripenberg, Johannes

1842–1893. Filosofian kandidaatti 1867, maisteri 1869. Venäjän ulkoministeriön virkamies 1869. Valtiosihteerin viraston virkamies vuodesta 1871. Mikkelin läänin kuvernööri 1889–91. Senaatin talousosaston senaattori, kansliatoimituskunnan päällikkö 1891–92, maanviljelys­toimituskunnan päällikkö 1892–93.

Ehdotus asetukseksi painovapaudesta, lausunto senaatin täysistunnossa 24.10.1864

Päivämäärä: 
24.10.1864
§ 13. Senaattori Snellman, yhtyen ratkaisuun, johon useimmat senaatin jäsenet tällä kohden olivat päätyneet, halusi tämän perusteluna tuoda esiin, millä tavoin ei ollut niin kuin säädyt olivat esittäneet, nimittäin että momentissa 1 säädetty säännöllisesti ilmestyvän julkaisun vakuusmaksu olisi asetettu takuu lainmukaisesta esiintymisestä. Se tarkoittaisi selvästikin vain, että rikkomukseen syyllistynyt henkilö itse kantaisi siitä vastuun. Jos lehden julkaisijalta vaadittaisiin takuita sen laadusta, niin on mentävä erityisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Mutta sellaisten vaatiminen oli...
Paikat: 

Morgonbladet nro 239 ja 280, 14.10. ja 1.12.1876: [Tammikuun valiokunnasta]

Päivämäärä: 
14.10.1876
Ministerivaltiosihteeri ym. kreivi Armfeltin muistosanoista jotka V. Lagus esitti, on luettavissa: Kerrotaan, että kun senaatti oli 1861 suorittanut valtiolle tärkeän tehtävänsä, kreivi Berg, jonka toiminnan vaikuttimiin ei suinkaan kuulunut liian innokas myötämielisyys säätyjen koollekutsumista kohtaan, oli sivulta päin vaikuttaen saanut Pietarin komitean [Suomen asiain k.] ehdottamaan ja puoltamaan 10. huhtikuuta 1861 julkaistua manifestia, joka koko maassa koettiin odotusten vastaisena pettymyksenä ja on valtiollisista toimista varmasti se, johon ministerivaltiosihteeri olisi kaikkein vi...
Paikat: