Maanviljelys

Maanviljelys

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.11.1862
Helsingissä 27.11.1862   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Kunnianarvoisasta kirjeestä lokakuun 14. päivältä ja siitä erittäin suuresta ystävällisyydestä, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsi ottaa vastaan nöyrän esitykseni Suomen historian professuurista, minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni. Samoin se tehtävä, jolla minua on kunnioitettu Jalosukuisen Herra Kreivin myöhemmän, 15. päivänä tätä kuuta päivätyn kirjeen välityksellä, saa minut tuntemaan syvää kiitollisuutta. Se seikka, että luottamus on tullut osakseni Hänen Majesteettinsa Keisarin Armollisella suostumuks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 288, 11.12.1862: Avustusvarojen jaosta

Päivämäärä: 
11.12.1862
Pääkaupungin avustusvarojen keräystoimikunta on päättänyt ehdottaa varojen jakoa hädänalaisiin lääneihin suhteessa 4 Vaasan lääniin, 3 Oulun ja 2 Kuopion lääniin. Päätös ei ole tärkeä vain täällä kerättyjen varojen jaon suhteen, vaan vallitseva tilanne voi johtaa Ruotsista, mahdollisesti myös Venäjältä sekä muista maakunnista tulevien lahjojen jakamiseen samalla tavalla. Toimikunta perustelee päätöksensä seuraavilla luvuilla: Vaasan l. Oulun l. Kuopion l. Viljantarve 460 000 277 000 340 000 Viljavarat 184 000 111 000 200 000 Vajaus 276 000 166 000 140 000 väkiluku 276 000 166 000 204 000 Vi...
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1863: Vielä valtionlainasta ja Hypoteekkiyhdistyksestä

Päivämäärä: 
1.2.1863
Edellinen kirjoituksemme tästä aiheesta sai vastineen Finlands Allmänna Tidningin numerossa 37. Vastineen sisällön perusteella arvelemme sen olevan lähtöisin Allm. Tidningin toimituksesta; siksi emme myöskään pidä vääränä, jos epäilemme tiettyjen siinä esitettyjen tietojen oikeellisuutta. Vastineessa ei puututa siihen, onko oikein vai väärin, että kuoletusrahasto tukisi lainalla Hypoteekkiyhdistystä. Sen kirjoittaja koettaa vain osoittaa, että äskettäin otettu ulkomainen valtionlaina ei anna mitään mahdollisuutta tällaiseen tukemiseen. Tärkeintä, mitä tässä suhteessa sanotaan, on seuraava: ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1863: Viipurin läänin lahjoitusmaista

Päivämäärä: 
1.3.1863
Aloitamme tässä numerossa erään valkjärveläisen lahjoitusmaatalonpojan kertomuksen siitä, millaisia kohtaloita osa tämän pitäjän asukkaista on joutunut kokemaan siitä lähtien kun Viipurin lääni joutui Venäjän valtaan. Emme välitä tätä kertomusta siksi, että haluaisimme kuohuttaa mieliä kuvaamalla noiden olojen kovuutta. Kertomuksen tarkoitus on vain osoittaa, miten rahvas siellä on itse oman asemansa ymmärtänyt. Myös tämä tieto on nimittäin tarpeellista silloin kun halutaan ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen muuttamiseksi. Tiedon puuttuminen johtaa siihen vaaraan, että luullaan toimittavan ra...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, 4 ja 5, maalis-, huhti- ja toukokuu 1863: Rautatiekysymys

Päivämäärä: 
1.3.1863
Kokemus on osoittanut, eikä vain rakkaassa isänmaassamme, jossa se on luonnollisista syistä aivan uusi, vaan kaikissa maissa ja kaikkina aikoina, ettei kukaan ole yleiseen hyvään tähtääviä suunnitelmiaan kehitellessään despoottisempi kuin ne, jotka ilmoittavat olevansa lähinnä vapaamielisin ryhmä. Historialla on laajoissa puitteissa liikkuessaan esitettävänään hirmuisia esimerkkejä tästä, kun moinen liberalismi on päässyt valtaan, ja omankin aikamme murheellinen historia voi kertoa siitä niin vanhasta kuin uudestakin maailmasta. Emme kuitenkaan nyt puhu tästä revolverin, Bowie-puukon ja syt...
Paikat: 

Ehdotus valtiopäiväesitykseksi kansakoulujen määrärahoista ym., konsepti

Päivämäärä: 
20.3.1863
Hänen Majesteettinsa Keisari, joka asianmukaisten viranomaisten laatimien, suuriruhtinaskunnan yleistä tilaa koskevien selontekojen perusteella on havainnut tarpeelliseksi tietyt uudet toimenpiteet maan henkisen ja aineellisen kulttuurin edistämiseksi, on armollisimmin määrännyt keisarillisen Suomen senaattinsa laatimaan tavoitteita varten tarvittavat suunnitelmat Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista harkintaa varten. Ottaen huomioon näiden toimien suuren merkityksen ja niiden toteuttamiseen nykypolvelta vaadittavat uhraukset, on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa katsonut tarpeell...
Henkilöt: 
Paikat: 

Tuntemattomalle vastaanottajalle

Päivämäärä: 
3.5.1863
Helsingissä 3.5.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Rovasti!    Suokaa ystävällisesti anteeksi, että lähetän tarkastettavaksi ja allekirjoitusta varten vain oheisen ”esityksen”. Tämä johtuu siitä, että varsinaisesta liikenneyhteyksiä koskevasta ehdotuksesta on tullut niin pitkä ja sen valmistaminen on vaatinut niin paljon työtä, että aika on käynyt vähiin ja sen puhtaaksikirjoittamista on kiirehdittävä. Siinä ehdotetaan: rautatietä Tampereelle; – samoin Päijänteelle; – pieniä kanavia Näsijärven vesistöön – Virroille ja Keuruulle; – samoin Längelmäveden, Mallasveden ja Sääksmäen järvien välil...
Paikat: 

Johan Axel Cedercreutzilta

Päivämäärä: 
7.8.1863
Turun lääninkonttorissa 7.8.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Sen ilmoitukseni johdosta, ettei Porin kruununmakasiinista voida luovuttaa rukiin kylvösiementä Kokkolaan lähettäväksi, koska mainitun makasiinin varastojen tarkastuksessa makasiinin edesmenneen johtaja Bergin poismenon jälkeen havaittiin merkittävää vajausta, jonka määrä on 859 tynnyriä 13 1/4 kappaa ruista, 756 tynnyriä 28 ½ kappaa ohraa sekä 99 tynnyriä 26 1/4 kappaa kauraa, Herra Senaattori ja Ritari on eilisiltana tänne saapuneella sähkeellä kehottanut minua ostamaan Porin kauppiailta Kokkolaan kulj...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Yhteenveto kenraalikuvernöörille viljankylvöistä hätää kärsivissä lääneissä [29.8.1863], konsepti

Päivämäärä: 
29.8.1863
[saksaksi] Rukiin kylvöt jäivät hätää kärsivissä lääneissä viime syksynä vähäisiksi. Osa niukasta kylvösiemenestä oli ulkomaista tuontitavaraa. Tämä osa iti useilla seuduilla huonosti tai ei itänyt lainkaan. Näin ollen näyttää erityisen välttämättömältä, ettei väestö joudu kärsimään kevätviljojen hyvälaatuisen kylvösiemenen puutteesta. Se on kuitenkin jo käyttänyt luotonsaantimahdollisuutensa äärimmilleen hankkiakseen leipäviljaa, eivätkä hyvin monet pysty enää mitenkään hankkimaan kylvösiementä. Ulkomaisen ohran menestymismahdollisuudetkin ovat epävarmat. Tästä syystä on viimeksi mainitult...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
7.9.1863
Nikolainkaupungissa 7.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla oli 3. päivänä tätä kuuta ilo vastaanottaa Herra Senaattorin kunnianarvoisa kirje elokuun 31. päivältä, ja luulen mainitusta kirjeestä havainneeni, ettei Herra Senaattori pahastu, vaikka otan vapauden myös ohi virkatien kiinnittää Herra Senaattorin huomiota minun käsiini armollisesti uskotun läänin hallintoa koskeviin asioihin. Vaasan läänissä vuodentulo ei jääne aivan epätyydyttäväksi. Hallan tuhot eivät ole läheskään niin hirmuisia kuin ensimmäisissä niitä koskevissa raporteissa ilmoitettiin. Niiss...
Kirjeenvaihto: