Carl Gustaf Wrede

Carl Gustaf Wrede

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
7.9.1863
Nikolainkaupungissa 7.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla oli 3. päivänä tätä kuuta ilo vastaanottaa Herra Senaattorin kunnianarvoisa kirje elokuun 31. päivältä, ja luulen mainitusta kirjeestä havainneeni, ettei Herra Senaattori pahastu, vaikka otan vapauden myös ohi virkatien kiinnittää Herra Senaattorin huomiota minun käsiini armollisesti uskotun läänin hallintoa koskeviin asioihin. Vaasan läänissä vuodentulo ei jääne aivan epätyydyttäväksi. Hallan tuhot eivät ole läheskään niin hirmuisia kuin ensimmäisissä niitä koskevissa raporteissa ilmoitettiin. Niiss...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredelle, konsepti syyskuulta 1863

Päivämäärä: 
1.9.1863
Jalosukuinen Herra Paroni!   Saatuani Herra Paronin kunnianarvoisasta yksityiskirjeestä tiedon, että läänissä toimivat viljantuojat ovat ryhtyneet perimään lääninhallituksen kautta saataviaan viljasta, jonka he ovat luovuttaneet rahvaalle velaksi, kiirehdin ilmoittamaan, että keisarillinen senaatti on myöntänyt tämän vuoden viljantuontia varten varatusta avustusrahastosta Vaasan läänille 240 000 markkaa lainattavaksi niille kauppiaille, joilla on yhä vastuullaan ennakkoja syksyn 1862 tuontia varten myönnetyistä valtion varoista, mikäli he puolestaan sitoutuvat lykkäämään toistaiseksi saman ...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
12.10.1863
Nikolainkaupungissa 12.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Palattuani tämän kuun 11. päivänä matkalta läänin pohjois- ja itäosiin kiiruhdan vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen lokakuun 2. päivältä ja olen samalla iloinen voidessani ilmoittaa, että torppari Jakob Juhaninpoika Antilan kuvaukseen Alajärven pitäjän tilanteesta sisältyy runsaasti liioittelua. Alajärvellä ei ole pantu toimeen ulosmittauksia eikä huutokauppoja runsaammin kuin muissakaan pitäjissä, mutta alajärveläiset kuuluvat siihen väkeen, joka niin hyvinä kuin huonoinakin vuosina ...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Jalosukuinen Herra Paroni! Vaasa (Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!) Oulu   Koska tuontitarpeen suuruudesta ei ole ollut selvyyttä ja ulkomaisten luottojen saaminen siedettävillä ehdoilla on vaikeaa, lopullinen ennakkoja koskeva päätös on viipynyt. Kuten tänään lähetetty sähke on ilmoittanut, Herra Paroni (Kenraalimajuri) voi kuitenkin ajan voittamiseksi luvata ennakkoa niille maahantuojille, joiden vakuudet Herra Paroni (Kenraalimajuri) arvioi riittäviksi ja pitää varmana, että myös pankin johtokunta hyväksyy ne. Päinvastaisessa tapauksessa voinee lainan hakija lisätä esittämiään...

Georg von Alfthanille ja Carl Gustaf Wredelle, sähkeen konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Kuvernööri Oulu   Ennakko 6 prosentin korolla 30 000 tynnyriin ruista à 26 markkaa. Ohraan 20 jauhosäkiltä 30 ½, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan edelleen luotolla. Myyntiä ei voida kieltää, mutta on oltava varmuus siitä, että tarvitsevia autetaan luotolla. Kirje lähtee tänään.   Kuvernööri Vaasa   Ennakko 6 prosentin korolla 20 000 tynnyriin ruista à 24 markkaa, ohraan 20 jauhosäkiltä 30, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan tarvitseville luotolla. Kirje lähtee tänään. S:n

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Valtiovaraintoimituskunta.   Vaasan läänin Oulun läänin kuvernöörille.   Sähkeitse annetun ilmoituksen perusteella kehotetaan: 1. selvittämään, ketkä läänissä toimivat kauppiaat voisivat olla halukkaita tuomaan tänä syksynä ulkomailta viljaa hallavahingoista kärsineiden seutujen satamiin valtiokonttorin myöntämää ennakkoa vastaan; 2. ilmoittamaan tänne sähkeitse, miten paljon mitäkin viljalajia voidaan lääniin hankkia näiden kauppiaiden toimesta. Valtionrahastosta voidaan saada ennakkoa 2 vuodeksi ja 5 kuukaudeksi sillä ehdolla, että maahantuojat myös sitoutuvat antamaan tavaran rahvaalle l...

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
9.1.1864
Nikolainkaupungissa 9.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minun on pahoilla mielin kiinnitettävä Herra Senaattorin huomiota seikkaan, joka ei suinkaan ole myönteinen Vaasan läänin rahvaalle. On selvitetty, että tämän seudun monilukuiset murhat, tapot ja tappelut tapahtuvat aina humalatilassa. Vaikka Vaasan läänin talonpojat hyvin tietävät näiden kauheuksien syyn, he eivät halua luopua onnettomuutta tuovasta paloviinasta. Keisarillisen senaatin antama viinanpolttokielto on herättänyt suurta katkeruutta yhdeksän tämän läänin pitäjän rahvaan keskuudessa, ja niiden asu...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä, sähke 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
Senaattori Snellman Helsinki   Vuoden 1862 viljaennakoista maksamatta 140 704 markkaa 16 penniä. Noin 44 000 saadaan vaihtaa uusiksi. Loput ulosotossa. Uusiksi vaihdettujen summa 354 100 markkaa. Vaihto tapahtui marras–joulukuussa, minkä jälkeen hyväksytyt vekselit palautettiin Pankkiin. Kuvernööri Wrede    
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredelle tammikuussa 1864, konsepti

Päivämäärä: 
29.12.1864
Jalosukuinen Herra Kuvernööri Paroni   Olen saanut suuresti kunnioitetun kirjeen tämän kuun [9.1.1864] päivältä. Kirjeen sisältämät uutiset ovat ikäviä, mutta murheellisia vain Vaasan läänissä vallitsevan siveellisen tilan kannalta. Kun Jalosukuinen Herra Paroni samoilla riveillä kannattaa viinanpolttoon suostumista ja kertoo leipäviljan puutteesta sekä siitä, että aloitetut avustustoimet pitävät vain toistaiseksi nälänhädän loitolla, minusta tämä ei kaikkiaan näytä kehottavan asettumaan Herra Paronin ensiksi mainitun mielipiteen kannalle. Minun mielestäni on aivan päivänselvää, että viinan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
2.5.1864
Nikolainkaupungissa 2.5.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Koska keisarillinen senaatti on kieltäytynyt myöntämästä pyytämääni jauhoerää jaettavaksi läänin väestön hätää kärsivälle osalle, minulla on aihetta olettaa senaatin pitävän Vaasan läänissä vallitsevaa taloudellista tilannetta tyydyttävämpänä kuin se todellisuudessa on, ja otan tästä syystä vapauden kiinnittää Herra Senaattorin huomiota läänin väestön keskuudessa vallitsevaan tilanteeseen. Vaikka viime vuoden viljasato oli joillakin paikkakunnilla keskinkertainen, se ei kuitenkaan riittänyt täyttämään väestö...
Kirjeenvaihto: