Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
31.12.1863
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Jalosukuinen Herra Paroni! Vaasa

(Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!) Oulu

 

Koska tuontitarpeen suuruudesta ei ole ollut selvyyttä ja ulkomaisten luottojen saaminen siedettävillä ehdoilla on vaikeaa, lopullinen ennakkoja koskeva päätös on viipynyt.

Kuten tänään lähetetty sähke on ilmoittanut, Herra Paroni (Kenraalimajuri) voi kuitenkin ajan voittamiseksi luvata ennakkoa niille maahantuojille, joiden vakuudet Herra Paroni (Kenraalimajuri) arvioi riittäviksi ja pitää varmana, että myös pankin johtokunta hyväksyy ne. Päinvastaisessa tapauksessa voinee lainan hakija lisätä esittämiään vakuuksia.

Pankin johtokunnan kytkemisellä lainojen järjestämiseen pyritään vapauttamaan lääninhallitukset niille hankalasta tehtävästä valvoa, ettei vakuuksien arvo pitkän laina-ajan kuluessa alene, sekä varmistamaan täsmällinen perintä, joka on välttämätön ulkomaisen luoton maksamiseksi ajallaan. Sitoumusten täyttämisen valvonta on kuitenkin täytynyt jättää lääninhallitusten tehtäväksi.

Koska pitkäaikaisten ennakkojen myöntämisen ainoana tarkoituksena on auttaa rahvasta saamaan luottoa maahantuojilta, Herra Paroni (Kenraalimajuri) pitänee mielessään tämän päätavoitteen antaessaan suosituksia lainanhakijoille. Myyntiä ei voida kieltää eikä valvoa. Rahvaan luotottaja ansaitsee vasta kahden vuoden kuluttua sen, minkä kokoon saamiseen suoralla myynnillä riittää joskus pari viikkoa ja enimmillään yhdeksän kuukautta. Johonkin uhraukseen täytyy liikemiesten alistua toistuvien katovuosien sattuessa, jos he haluavat kruunun harjoittaman viljakaupan loppuvan. Tästä syystä on oltava varmuus siitä, että ennakon vastaanottajat haluavat tehdä tämän uhrauksen ja todella auttaa hätään joutuneita eivätkä pelkästään ansaita heidän kustannuksellaan.

Kruunun viljavarastoissa olevaa viljaa käytetään nyt kuten viime kerrallakin ainoastaan lainaamalla sitä kylvösiemeneksi sekä hätäaputöiden palkanmaksuun, jos sellaisten järjestäminen käy ehdottoman välttämättömäksi.

Tämän kuun 15. päivän satoilmoituksista puuttuu mielipide siitä, pitäisikö makasiineissa olevia varastoja lisätä vai ei. Vaasaan: (Kun läänin eteläosissa on saatu hyvä sato, ei varastojen lisäystä ostoilla tarvittane.) Ouluun: (Jos Herra Kenraalimajuri on sitä mieltä, että myös keväällä mahdollisen rannikkojemme saarron takia makasiinien varastoja olisi täydennettävä, tästä on ilmoitettava sähkeellä.)

Pyydän kohteliaimmin, että saisin tietoja sadonkorjuun näkymistä tiheämmin. Toimien yli- tai alimitoituksen välttäminen on joka tapauksessa sangen vaikeaa.

Minulla on vilpittömintä kunnioitustani vakuuttaen kunnia allekirjoittaa olevani

Jalosukuisen Herra Paronin

(Suuresti kunnioitetun Herra Kenraalimajurin)

 

 

Vertailu