Tuntemattomalle vastaanottajalle

Tietoka dokumentista

Tietoa
3.5.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 3.5.1863

 

Suuresti kunnioitettu Herra Rovasti! 

 

Suokaa ystävällisesti anteeksi, että lähetän tarkastettavaksi ja allekirjoitusta varten vain oheisen ”esityksen”.

Tämä johtuu siitä, että varsinaisesta liikenneyhteyksiä koskevasta ehdotuksesta on tullut niin pitkä ja sen valmistaminen on vaatinut niin paljon työtä, että aika on käynyt vähiin ja sen puhtaaksikirjoittamista on kiirehdittävä.

Siinä ehdotetaan: rautatietä Tampereelle;

– samoin Päijänteelle;

– pieniä kanavia Näsijärven vesistöön

– Virroille ja Keuruulle;

– samoin Längelmäveden, Mallasveden ja Sääksmäen järvien välille;

– samoin Kalkkisten koskeen ja Jyränköön.

Kaikkien näiden kanavien tarkoituksena on helpottaa kuljetuksia rautateille. Tällaisten kanavien rakentamisesta Päijänteen pohjoispuolelle Saarijärvelle, Viitasaarelle, Pielavedelle on jo huolehdittu.

– Lisäksi: kanavaa Iisalmelta

– Oulujoen perkaamista.

Ehdotettu Kemijoen perkaus on jätetty metsähallitukselle, joka saa siitä suurimman hyödyn.

Kaikki isot kanavat jäävät tietysti pois laskuista. Samoin on Pieksämäen kanava jätetty toistaiseksi pois, koska siellä on kyse suuntautumisesta Päijänteelle tai Saimaalle, metsää ei ole, viljelystä ja väestöä on vähän ja maakuljetusmatka Saimaalle melko lyhyt.

Kaikkiin näihin töihin tarvittavien määrärahojen vuotuinen summa viiden vuoden aikana ei ylittäne 1 ½ miljoonaa markkaa. Näin laskettaessa nimittäin otetaan huomioon, että rautateitä varten otetaan laina ja että kyseeseen tulee ainoastaan korkojen ja kuoletusten maksaminen, vuosittain noin 1 miljoona markkaa.

Olkaa nyt ystävällinen ja hyväksykää tämän ehdotuksen esittäminen sitä näkemättä. Aikaa ja paperia on vaadittu rautatieratkaisujen perusteluihin. Lähetän näiden konseptin tuonnempana. Riittää, että annatte kirjeitse senaatinkamreeri Thilénille tehtävän merkitä Herra Rovastin nimi allekirjoitukseksi.

Allekirjoitus tarvitaan myös oheen liittämääni esitykseen, joka sisältää asettamamme ehdot.

Mitään uutta kerrottavaa ei ole. Tähdenlentoja tutkaillaan innokkaasti. Jumala suokoon, etteivät ne olisi tämän vuoden ainoa sato! Pohjoisesta kuuluu hyvää rukiin oraista. Täällä ne ovat etenkin lännessä toipuneet ilahduttavan hyvin. Sodan syttymiseen ei uskota.

Hra Rovastia varmaankin ilahduttaa tieto, että paroni Langenskiöld on ollut paremmassa kunnossa kahden viime viikon ajan. Vielä ei toipuminen ole varmaa; toivon kipinä on kuitenkin jäljellä.

Palautan kiitollisin mielin lahjoitusmaapaikkakunnilta saapuneet kirjeet. Toht. Tikkanen on saanut tarvitsemansa asiakirjan. Luullakseni mikään ei enää hankaloita asiaa. Liitän senaatin papereihin kuitenkin eriävän mielipiteen lahjoitusmaa-asian järjestämisehdotuksesta. On kohtuutonta rasittaa talonpoikia sellaisella suurella lunastussummalla, joka tarvittaisiin asian hoitamiseksi kuoletuslainalla. Siinä tapauksessa he joutuvat maksamaan yli kaksinkertaisen kauppahinnan rappiolla olevista maistaan.

Vilpittömintä kunnioitustani ja ystävyyttäni vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Rovastin

nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman