Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.11.1865
30.11.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi    Kiitän nöyrimmästi Herra Kreiviä hyväntahtoisesti lähetetystä sähkeestä. En lainkaan epäile sitä, että hänen ylhäisyytensä valtiovarainministeri havaitsee pyydetyn muutoksen välttämättömyyden. Mutta pikainen ratkaisu on tarpeen; keinottelu on nimittäin jo täydessä vauhdissa. Tullikamarit ovat hukkumassa kopeekkakolikkoihin, ja yksityiset maksavat niillä palkkoja työläisilleen. Voimme selviytyä senaatin esittämän muutoksen avulla – mutta vain siten, että sanomalehdet nostavat metakan kopeekkakolikoiden kelvottomuudesta eivätkä yksityiset ota niitä va...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
2.12.1865
Pietarissa 2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viime torstaina lähettämällään sähkeellä Hänen Ylhäisyytensä kreivi Armfelt lienee ilmoittanut herra senaattorille, että H. K. M:nsa oli samana päivänä hyväksynyt keisarillisen senaatin esityksen ala-arvoisen hopearahan vastaanottamisvelvollisuuden rajoittamisesta, ja oletan virallisen vastauksen lähtevän päivän postissa. Kuten ennustettavissa oli, H. M:nsa halusi kuulla valtiovarainministerin mielipiteen ennen armollisen päätöksen ilmoittamista. Lienee tarpeetonta mainita, että valtiovarainministeri on tämänkin kysymyksen ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.11.1865
Pietarissa 20.11./2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Lähetän Herra Senaattorille oheisena Suomen valtiosihteerinviraston kassanhoitajan minulle jättämän kirjelmän, joka koskee valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden oikeuttamista palkkansa nostamiseen rahanuudistuksen toteuttamisen ja kuluvan vuoden päättymisen väliseltä ajalta Suomen rahassa, ja pyydän, että Herra Senaattori ottaisi mainitun anomuksen harkittavakseen ja sikäli kuin Herra Senaattori pitää sitä huomioon ottamisen arvoisena ryhtyisi toimiin, joihin asianhaarat tällaisessa tapauksessa saattava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
9.12.1865
Helsingissä 9.12.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Jalosukuisen Herra Kreivin kirjelmä tämän kuun 2. päivältä sekä sen liitteenä toimistosihteeri Hellénin anomus. Nöyrimmin minun on vastattava, ettei valtiovaraintoimituskunnalla ole valtuuksia maksattaa lisiä jo nostettuihin palkkoihin. Mutta asia esitellään keisarilliselle senaatille, jos Herra Kreivi niin käskee. Pyydän kuitenkin saada nöyrimmästi muistuttaa seuraavista seikoista: Suomessa 1. joulukuuta maksetut palkat ovat entistä korkeammat vain siinä määrin kuin palkansaajat pystyvät ostamaan el...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.12.1865
Pietarissa 4./16.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viitaten siihen, mitä Herra Senaattori on tuonut esiin toimistosihteeri Hellénin Suomen valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden tämän vuoden viimeisen kolmanneksen palkan lisäyksestä esittämän anomuksen johdosta, minulla ei mielestäni ole aihetta vaatia minkäänlaisia mainittuun anomukseen perustuvia jatkotoimia. Eräät valtiosihteerinviraston virkamiehet aikonevat kuitenkin pyrkiä saamaan oikeuden mainitun lisän perimiseen asianmukaisin oikeustoimin laillisessa järjestyksessä. Mitä taas tulee näiden viran- ja...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.12.1865
Helsingissä 21.12.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan kunnianarvoisa kirjelmä tämän kuun 16. päivältä. Jalosukuisen Herra Kreivin siinä ilmaiseman tahdon mukaisesti palkat lähetetään venäläisinä seteleinä vallitsevan kurssin mukaisesti. Syvimmin nöyrällä mielellä rohkenen kiinnittää Herra Kreivin hyväntahtoista huomiota seuraaviin asioihin ja pyytää tukea: a) Keisarillisen senaatin yhteisistunnon alamaiselle anomukselle, joka koskee rahalajia, jossa ennen marraskuun 13. päivää otetut sitoumukset on maksettava. Ehdotettua asetusta ei tarvita sen ratkais...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.1.1866
Pietarissa 10.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Huolestuneena ala-arvoisilla venäläisillä pienillä hopeakolikoilla tapahtuvan keinottelun meidän hopeavarannollemme mahdollisesti aiheuttamista vaaroista olen kuvitellut keksineeni, että tämä keinottelu voidaan mitätöidä keinolla, joka minun on mielestäni esitettävä Herra Senaattorin harkittavaksi. Tämä keino olisi nimittäin sellainen, että pankki oikeutettaisiin toistaiseksi kieltäytymään suomalaisten vaihtorahojen lunastamisesta hopeamarkoilla. Kun keinottelijat saapuvat tuomaan suuria summia suomalaisena vaihtorahana, heidät torju...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1866
Pietarissa 15./27.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulle kuluvan tammikuun 22. päivänä osoitetussa kirjelmässä Herra Senaattori on Suomen keisarillisen senaatin talousosastolta saamansa tehtävän mukaisesti pyytänyt tietoa siitä, miten on tulkittava oikein Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen päätös, joka on ilmoitettu minun hänen ylhäisyydelleen Suomen kenraalikuvernöörille mainitun kuun 5./17. päivänä osoittamassani kirjelmässä sen johdosta, että mainittu osasto oli edellisen marraskuun 13. päivänä anonut armollista lupaa sekä keisarikunnassa oleskelevien Hä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: