Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
25.4.1865
Helsingissä 25.4.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Koska asianomainen virkamies ei ole varma siitä, millaisina seteleinä valtiosihteerinviraston vuosikolmanneksen määrärahat on lähetettävä, pyydän nöyrimmästi, että Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsisi hyväntahtoisesti ilmoittaa tätä koskevan toivomuksensa. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Jalosukuisen Herra Kreivin nöyristä nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman   Verte [käännä] PS Olen saanut asiasta tiedon niin myöhään, että määräyksen saaminen postitse ehkä kestäisi nyt jo liian kauan. Sähke, joka sis...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.5.1865
Helsingissä 2.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen sattuneesta syystä pyytää tietoa, esitelläänkö senaatin pian lähtevä ilmoitus siitä, että rahauudistuksen ajan katsotaan olevan käsillä, Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen vai onko asiasta jo olemassa Hänen Majesteettinsa lopullinen päätös, josta tiedottaminen vain on lykätty odottamaan senaatin mainitun alamaisen ilmoituksen saapumista. Ilmoituksen sanamuoto pitäisi kaiketi laatia tässä suhteessa vallitsevaa asiaintilaa vastaavaksi. Pyydän kunnioittavasti Jalosukuiselta Herra Kreiviltä pikaista vastausta, jos Herra Kreivin ai...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
24.4.1865
Pietarissa 24.4/6.5.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Herra Senaattorin minulle toukokuun 2. päivän kirjeessään esittämän tiedustelun johdosta kiiruhdan kertomaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole vielä ilmoittanut lopullista päätöstään Suomen rahauudistuksen toimeenpanon päivämäärää koskevasta kysymyksestä ja että näin ollen keisarillisen senaatin tänne saapuva ilmoitus siitä, että tämän uudistuksen toimeenpanon ajankohta olisi käsillä, esitellään tämän asian lopullista ratkaisemista varten tavanomaisessa järjestyksessä heti ilmoituksen saavuttua tänne...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.3.1865
Helsingissä 23.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin viimeksi saapuneesta kunnianarvoisasta tiedonannosta minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni. Senaatin alamainen ilmoitus rahauudistuksesta kuuluu lähteneen viime postissa. Valitettavasti esitys ei ole yksimielinen. Enemmistön kannasta poikkeavissa äänestysselityksissä ilmeneviä vääriä tietoja ja aiheettomia verukkeita ei ole korjattu annetuista tiedoista huolimatta; ja pidän näin ollen velvollisuutenani kiinnittää Herra Kreivin huomiota niiden laatuun. Sen varalta, että kysymys sotilashenkilöstön palkkauks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
17.6.1865
Pietarissa 17.6.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjelmä tämän kuun 10. päivältä. Minun velvollisuutenani olisi nyt vastata siihen kohta kohdalta, mutta tällä hetkellä en voi mitenkään ryhtyä siihen. Kenraalikuvernöörimme vähintäänkin merkillinen esiintyminen jäähyväisaudienssillaan ennen viimekertaista lähtöään täältä on mullistanut kaikki täkäläiset asiamme. Kenraalikuvernööri, joka on aiemmin osoittanut olevansa nuorten vapaamielisten valtiopäivä- ja lehdistösankareittemme suosija, on yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
26.10.1865
Helsingissä 26.10.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Herra Paroni Nordenstamin toivomuksesta minulla on kunnia ilmoittaa, että olen saanut herra paronilta kertomuksen siitä, mitä rahanuudistusasiassa on tapahtunut hänen Pietarista lähtöönsä saakka. Rohkenen sen perusteella päätellä, että ratkaisu tapahtuu pian ja on suotuisa. En halua puhua ratkaisun pitkän viivyttämisen maalle ja pankille aiheuttamista hankaluuksista ja menetyksistä, vaikka on surullista tietää sen johtuneen pelkästään ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä. Surullisinta kuitenkin on, että maamme hädänalaiset ovat jäänee...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
9.11.1865
Helsingissä 9.11.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Kiitän nöyrimmästi sähkeestä ja sen sisällöstä. Kuten Jalosukuinen Herra Kreivi suvainnee havaita oheen liitetyistä asetuksista, täällä on kaikki kunnossa. Kirjoitan tätä aamulla klo 3 ½ odottaen vielä suomenkielisen asetuksen korjausvedosta. Painatuksen on tapahduttava yön aikana, koska sitä ei voida uskoa tehtäväksi useampien ihmisten läsnä ollessa. Kirjeet ja kappaleet asetuksesta lähtevät klo 8 pohjoisten läänien kuverööreille, myöhemmin päivällä muille. Sunnuntaina asetukset luetaan maan useimmissa kirkoissa. Kiire johtuu tilanteen ...
Paikat: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
16.11.1865
H:gissä 16.11.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Suokaa hyväntahtoisesti anteeksi, että kiitän kaikesta rahanuudistusasiassa saamastani hyvästä avusta vasta nyt, kun anon uutta apua. Kun venäläinen metalliraha käskyllä määrättiin lailliseksi maksuvälineeksi, nöyrä anomukseni sen käypäisyyden rajoittamisesta hylättiin. Sain kuulla, että Hänen Majesteettinsa oli nimenomaisesti määrännyt sen samanarvoiseksi Suomen rahan kanssa. Kun ilmaisin olevani tästä huolissani, herra paroni Stjernvall-Walleen antoi minulle toiveita myöhemmin tapahtuvasta muutoksesta. Kyseessä ovat ala-arvoiset 20, 1...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
16.11.1865
Helsingissä 16.11.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Kuten Jalosukuinen Herra Kreivi suopeamielisesti muistanee, minulla oli silloin, kun venäläisen metallirahan käypäisyydestä Suomessa oli määrä antaa käsky, kunnia ehdottaa rajoituksia hopeisen vaihtorahan ja kuparikolikoiden käypäisyyteen, mutta nämä rajoitukset eivät onnistuneet saamaan huomiota osakseen. Saamieni tietojen mukaan Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oma korkea tahto oli, että ala-arvoista venäläistä rahaa pidettäisiin samanarvoisena Suomen rahan kanssa eli että 12. kesäkuuta1860 annetun asetuksen mukaisesti sitä on otett...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: