Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
23.11.1864
23.11.1864   Jalosukuinen Herra Todellinen Valtioneuvos    Eilisiltana minulla oli kunnia käydä tapaamassa Herra Valtioneuvosta ja jättää Hänen Majesteetilleen osoitettu anomus – konseptina, koska puhtaaksi kirjoitettu kappale kiertää allekirjoituksia keräämässä. Anomus sisältää kaksi kohtaa: 1. Hypoteekkiyhdistykselle annettava enintään 150 000 ruplan tuki. Yhdistys saa nimittäin lainaa 80 %:n kurssiin – mutta pääsisi subvention avulla 85 %:n tasoon, alimpaan arvoon, johon se voi lainaa ottaa. Korko 4 ½ prosenttia. 2. Hopearahan vaihtamisen julistaminen – todellinen vaihtoaika 6 kuukautta ...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
18.11.1864
Pietarissa 18./30.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Armollisesta käskystä saan täten pyytää Herra Senaattoria saapumaan tähän kaupunkiin antamaan tarpeellisia selvityksiä Suomessa toimeenpantavaksi ehdotetusta rahauudistuksesta samaan aikaan kuin Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri, joka on samaa tarkoitusta varten tänne erikseen kutsuttu. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
1.12.1864
Helsingissä 1.12.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Vaikka 28. päivän sähke aiheutti huolia, ryhdyin tietysti heti toimiin noudattaakseni sitä. Vaikein esteeksi noussut työasia oli vuoden 1865 tulo- ja menoarvio – joka nyt esitettiin eilen pikavauhtia senaatille; ja olen siis valmis noudattamaan heti Jalosukuisen Herra Kreivin kunnianarvoisia lisäohjeita. Koska posti ei eilen kuitenkaan tuonut sellaista, mieleeni on virinnyt iloinen toive, että kaikki on jo ratkaistu ja Herra Kreivin valistuneen ja lämpimän suosituksen nojalla on saavutettu hyvä tulos; tästä syystä odotan tunnista tuntiin...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta, sähke 1.12.1864

Päivämäärä: 
1.12.1864
Senaattori Snellman H:ki   Esitys Hypoteekkiyhdistyksen avustamisesta ei kohtaa vaikeuksia, mutta koska asia riippuu muista valtiontaloudellisista kysymyksistä, joista on täällä keskusteltava, kysytään onko lainaneuvottelijoiden lähtö sopivaa ennen senaattorin saapumista tänne. Armfelt    
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.12.1864
Jalosukuinen Herra Kreivi!   Hyvin huolissani otan vapauden vedota seuraaviin sitoviin syihin, joiden takia minkäänlainen perääntyminen rahauudistuskysymyksessä ei käy päinsä: 1. Hänen Majesteettinsa armollinen lupaus on annettu julkisesti tiedoksi valtiopäiville ja koko maalle; 2. säädyt ovat ainoastaan sen perusteella ja rahauudistusta toivoen taanneet Hypoteekkiyhdistyksen lainan; 3. Hypoteekkiyhdistys ottaa lainan vain saatuaan lupauksen vakaasta rahakannasta; jos lupaus peruutetaan tai sen toteuttamista lykätään epämääräiseksi ajaksi – kaikki tahot tuntevat tulleensa petetyiksi ja Hypo...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.1.1865
Helsingissä 12.1.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Ensimmäinen ja mieluisin tehtäväni on esittää kunnioittavin ja vilpittömin kiitokseni kaikesta siitä hyväntahtoisuudesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut osoittaa minulle myös Pietarissa ollessani. Pyydän nöyrästi Jalosukuista Herra Kreiviä olemaan vakuuttunut siitä, että tämä kiitos samoin kuin kiitollisuuteni siitä suopeasta hyväntahtoisuudesta, jota olen onnekseni aina saanut kokea Herra Kreivin taholta, tulee sydämestä enkä koskaan unohda sitä suurta velkaa, joka tämän hyväntahtoisuuden takia kannettavakseni jää. Rohkenen...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietari 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut. Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietarissa 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olettaen, että keisarillinen senaatti on jo saanut tiedon minun Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuvernöörille tämän kuun 2/14. päivänä lähettämästäni kirjeestä, jossa ilmoitetaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole hyväksynyt senaatin anomusta, että se saisi määrätä ajankohdan, josta lähtien metalliraha on ainoa laillinen maksuväline Suomessa, heti kun [Suomen] Pankkiin on talletettu neljä miljoonaa markkaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisesta lainasta, minun on mielestäni ilmoitettava Herra Senaattorille ti...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
28.1.1865
Helsingissä 28.1.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori    Perin myöhään täytän velvollisuuteni ja lähettämällä kotoani nöyrän kiitokseni osoitan muistavani sen hyväntahtoisuuden, jota Jalosukuinen Herra Senaattori ystävällisesti osoitti minulle Pietarissa ollessani. Työruuhka, päivän valoisan ajan lyhyys ja silmien kehnous ovat väistämättömästi rajoittaneet kirjeenvaihtoani. Herra Senaattori, uskokaa hyväntahtoisesti vakuutukseni, että kaipaan sangen suuresti herrojen luottamuksellista ja ystävällistä seuraa ja neuvoja – täällä, missä joudun pitämään virkahuoleni omana tietonani. Olisin kiit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: