Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
20.2.1866
Helsingissä 20.2.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Senaatin alamainen anomus kahden yhteismäärältään 3 ½ miljoonan markan kreditiivilainan ottamisesta lähtee päivän postissa. Rahat on tarkoitettu pääasiassa vientikauppiaillemme annettaviksi. Laina maksetaan takaisin vuoden loppuun mennessä. Rohkenen odottaa, että Hänen Majesteettinsa armollisimmin hyväksyy anomuksen. Pyydän kunnioittavasti, että Jalosukuinen Herra Kreivi haluaisi sangen suosiollisesti hoitaa kysymyksen ratkaisuun muutamassa päivässä ja ilmoittaisi minulle ystävällisesti tuloksesta sähkeitse. Asia on nimittäin erittäin ki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
1.3.1866
Helsingissä 1.3.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin myötävaikutuksesta venäläistä vaihtorahaa sekä kreditiivilainoja koskevien kysymysten nopeaan ja suotuisaan ratkaisuun sekä suosiollisesti minulle lähetetystä viimeksi mainittua asiaa koskevasta sähkeestä minulla on kunnia esittää kunnioittavat kiitokseni. Vielä ratkaisematon kysymys täysiarvoisista pennimääräisistä kolikoista ei ole mitenkään kiireellinen. Siinä samoin kuin pennikolikoiden vastaanottovelvoitteen rajoittamisessa on kyse pikemminkin näennäisyydestä ja luulotellusta poliittisuudesta kuin vakavasta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1866
Helsingissä 10.3.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin asiaa koskevan kunnianarvoisan kirjelmän johdosta on Uudenmaan läänin kuvernöörille lähetetty käsky maksattaa herra salaneuvos Fischerille Suomen valtion varoista kuuluva eläke valtiosihteerinviraston kautta, mistä minulla on kunnia täten ilmoittaa. Tilanne on etenkin Kuopion läänissä monista syistä, etenkin rahvaan suurten velkojen ja herra nähköön yhtä suuren saamattomuuden takia hyvin vaikea, ei kuitenkaan sellainen kuin lehdissä usein maalaillaan. Aiemman säästäväisyyden ansiosta nyt ei kuitenkaan Jumalan k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.4.1866
Pietarissa 11./23.4.1866     Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Sen jälkeen kun valtiosihteerinviraston kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen palkkarahat on lähetetty valtiosihteerinvirastolle venäläisinä pankkiassignaatteina, kuten Herra Senaattorin kanssa on asiasta sovittu, kokemus on nyt osoittanut, että tiettyjen valtiosihteerinviraston maksujen suorittamista vaikeuttaa melkoisesti täällä vallitseva Suomen Pankin rahan puute, etenkin kun kyseessä ovat pienemmät setelit ja kolikot ja niin kauan kuin tässä kaupungissa toimiva Suomen Pankin konttori ei kirjoita maksumääräyksiä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
15.5.1866
Helsingissä 15.5.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Pyydän nöyrimmästi Jalosukuisen Herra Kreivin suovan minulle hyväntahtoisesti anteeksi sen, että vasta nyt lähetän Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministerin pyytämän selityksen täysiarvoista vaihtorahaa koskevasta keisarillisen senaatin alamaisesta anomuksesta. Tunnustan, että tämä viivytys on johtunut laskelmoinnista, koska ala-arvoisen vaihtorahan vetäminen pois käytöstä ja uuden vaihtorahan liikkeelle laskeminen nyt aivan pian ei sopisi lainkaan. Omasta puolestani tyydyin alamaisesta anomuksesta päätettäessä torjumaan halun rajoittaa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
14.5.1866
Pietarissa 14./26.5.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Kiitän Herra Senaattorin minulle lähettämästä selvityksestä, joka koskee keisarillisen senaatin alamaista anomusta täysiarvoisten vaihtorahojen saamiseksi käyttöön, ja saan samalla ilmoittaa, että se on alkuperäisenä luovutettu keisarikunnan valtiovarainministerille. Tämän kysymyksen ratkaisu riippuu tietysti pääasiassa lausunnosta, jonka valtiovarainministeri tästä asiasta antaa, ja toivon vilpittömästi, että se ratkaistaisiin onnekkaasti ja koko Suomelle perin tärkeä rahanuudistus saisi sen toteutuessa yhä vankemman a...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
1.6.1866
Pietarissa 1./13.6.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Kun sekä valtion määräraha eräiden suomalaista syntyperää olevien nuorukaisten koulutukseen joko tässä kaupungissa sijaitsevassa lukiossa tai Boehmin koulussa Viipurissa että vuoden ensimmäisen kolmanneksen osuus valtionavustuksesta ministerivaltiosihteerinviraston talon vuotuisiin ylläpitokustannuksiin on toimitettu tänne venäläisenä rahana ottamatta huomioon vaihtokurssia, vaikka nämä molemmat määrärahat on valtion tulo- ja menoarviossa ilmoitettu markkamääräisinä, joudun pyytämään Herra Senaattoria ja Ritaria ryhtymää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
17.10.1866
Pietarissa 17./29.10.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Keisarillisen Suomen senaatin talousosasto on alamaisella kirjelmällään kuluvan vuoden helmikuun 7. päivältä anonut Hänen Majesteetiltaan Keisarilta muun ohessa, että Hänen Majesteettinsa suvaitsisi armollisesti määrätä, että Suomessa nykyisin liikkeellä olevat 72-prosenttiset hopeakolikot poistettaisiin käytöstä ja korvattaisiin pennimääräisellä hopeavaihtorahalla, joka sisältäisi puhdasta hopeaa nimellisarvon mukaisesti 83 1/3 prosentin lejeerinkinä täysiarvoisia ruplan ja markan kolikoita vastaavasti, jolloin Suomes...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
15.11.1866
Helsingissä 15.11.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Koska on ollut mahdotonta löytää [Suomen] Pankin johtokunnan puheenjohtajaksi sopivaa henkilöä sen ulkopuolelta, herra paroni Mannerheim on jättänyt paikan vapaaksi virkatoverilleen [Victor] von Haartmanille. Tämä askel merkitsee hänelle paitsi nykyisten edustusvarojensa oikeastaan myös kaikkien niidenkin edustusvarojen uhraamista, joihin hän olisi saanut puheenjohtajana oikeuden – eikä häntä olisi voitu mitenkään sivuuttaa paikan täyttämisessä, jos hän olisi jäänyt virkaansa. Tästä syystä olen esittänyt Hänen Ylhäisyydelleen kenraaliku...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
8.12.1866
Helsingissä 8.12.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Korkean Armon, joka on tullut osakseni, olen ottanut vastaan asianmukaista alamaista kunnioitusta ja kiitollisuutta tuntien, ja kiitän nöyrimmästi Jalosukuista Herra Kreiviä Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta tähän armonosoitukseen. Nöyrän kiitollisuuteni vilpittömyyttä ei vähennä se, että olin aiemmin ottanut vapauden ilmaista Herra Kreiville epäröintini ajatellessani aatelisarvoa ja köyhyyttä. Toki jokainen osoitus siitä, että minulla on onni edelleenkin nauttia Jalosukuisen Herra Kreivin luottamusta, on minulle k...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: