Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Tietoa
8.12.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 8.12.1866

 

Jalosukuinen Herra Kreivi. 

 

Korkean Armon, joka on tullut osakseni, olen ottanut vastaan asianmukaista alamaista kunnioitusta ja kiitollisuutta tuntien, ja kiitän nöyrimmästi Jalosukuista Herra Kreiviä Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta tähän armonosoitukseen. Nöyrän kiitollisuuteni vilpittömyyttä ei vähennä se, että olin aiemmin ottanut vapauden ilmaista Herra Kreiville epäröintini ajatellessani aatelisarvoa ja köyhyyttä. Toki jokainen osoitus siitä, että minulla on onni edelleenkin nauttia Jalosukuisen Herra Kreivin luottamusta, on minulle kallisarvoinen.

Ymmärrän muuten hyvin, että tarkoituksena on huolehtia läsnäolostani valtiopäivillä eikä asia riipu vähäisistä ansioistani. Tätä tarkoitusta ajatellen rohkenen kuitenkin mitä nöyrimmin puoltaa uutta valtiopäiväjärjestystä koskevaan ehdotukseen sisältyvää säädöstä yhteisistunnoista, joissa kaikilla säädyillä olisi tilaisuus saada hallituksen valtuutetuilta tarpeellisia tietoja ja nämä valtuutetut voisivat puolestaan perustella annettuja lakiesityksiä yksityiskohtaisemmin.

Nykyisen asiaintilan vallitessa joku senaatin jäsenistä voi toki esiintyä Ritarihuoneessa samassa hengessä, mutta hän joutuu tällöin varautumaan siihen, että joku toinen senaatin jäsen puolustaa aivan toisenlaisia mielipiteitä.

Nöyrästi pyytäen, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi pahastuisi näistä mietteistä, minulla on kunnia syvintä kunnioitustani ja kiitollisuuttani vakuuttaen allekirjoittaa olevani

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu